Довідник бухгалтера-бюджетника

7 грудня 2021
Порядок обліку запасів затверджений у межах Типової кореспонденції субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами (наказ Мінфіну від 29.12.2015 № 1219).
1532 0 6 хвилин
8 вересня 2021
Національний стандарт ДСТУ 4163:2020 «Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів»
10387 0 1 хвилина
1 березня 2021
Програмна класифікація видатків та кредитування місцевого бюджету, відповідно до вимог частини другої статті 10 Бюджетного кодексу України, формується місцевим фінансовим органом за пропозиціями, поданими головними розпорядниками бюджетних коштів під час складання проекту рішення про місцевий бюджет у бюджетних запитах.
5515 0 30 хвилин
9 грудня 2020
Облік операцій за надходженнями до бюджету передбачає нарахування та сплату податкових і не податкових зобов'язань та інших надходжень, які мають бути зараховані до бюджету відповідно до законодавства.
4306 0 1 хвилина
17 листопада 2020
Актуальний довідник ознак доходу (основні коди) – для податкового розрахунку форми 1 ДФ
3740 0 36 хвилин
30 вересня 2020
Облік виробництва продукції (робіт, послуг) затверджений у межах Типової кореспонденції субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами (наказ Мінфіну від 29.12.2015 № 1219).
2993 0 2 хвилини
18 вересня 2020
Рахунок 52 "Довгострокові зобов'язання за облігаціями" з Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій.
46 0 1 хвилина
17 вересня 2020
Рахунок 41 "Капітал у дооцінках" з Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій.
229 0 2 хвилини
16 вересня 2020
Облік основних засобів затверджений у межах Типової кореспонденції субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами (наказ Мінфіну від 29.12.2015 № 1219).
189 0 13 хвилини
15 вересня 2020
Облік нематеріальних активів затверджений у межах Типової кореспонденції субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами (наказ Мінфіну від 29.12.2015 № 1219).
248 0 7 хвилин
4 вересня 2020
Облік операцій із заробітною платою затверджений у межах Типової кореспонденції субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами (наказ Мінфіну від 29.12.2015 № 1219).
83 0 3 хвилини
3 вересня 2020
Рахунок 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками" з Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій.
996 0 2 хвилини
1 вересня 2020
План рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі затверджений наказом Мінфіну від 31.12.2013 № 1203 «Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі». Цей план застосовують суб’єкти державного сектору.
51 0 32 хвилини
29 серпня 2020
Операції з власним капіталом затверджені в межах Типової кореспонденції субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами (наказ Мінфіну від 29.12.2015 № 1219).
122 0 2 хвилини
28 серпня 2020
План рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі застосовують суб’єкти державного сектору. Він затверджений наказом Мінфіну від 31.12.2013 № 1203 «Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі».
454 0 6 хвилин
29 грудня 2021
1 листопада 2021
29 жовтня 2021
27 жовтня 2021
26 жовтня 2021
23 жовтня 2021
22 жовтня 2021
21 жовтня 2021
20 жовтня 2021
14 січня 2022
28 грудня 2021
22 грудня 2021
9 липня 2021