Бухгалтерський облік бюджетних установ

15 серпня 2022
Акт на списання матеріалів — підстава відносити вартість використаних матеріалів до витрат. Розглянемо зразок, як його складати.
167784 0 4 хвилини
2 серпня 2022
Первісна вартість основних засобів: ➤ що таке первісна вартість ОЗ ➤ як її визначити ➤ з чого складається ➤ зміна первісної вартості основних засобів ➤ ГОТОВІ ЗРАЗКИ проведень для обліку незавершених капінвестицій картки аналітичного обліку капінвестицій.
11670 0 5 хвилин
29 липня 2022
Інші необоротні матеріальні активи поодинці за вартістю незначні, але за кількістю — досить помітні об’єкти в бухгалтерському обліку бюджетних установ. Нехтувати правилами їх обліку не варто. З’ясуємо, що це за активи й як їх обліковувати.
12391 0 4 хвилини
Прочие необоротные материальные активы в одиночку по стоимости незначительны, но по количеству - достаточно заметные объекты в бухгалтерском учете бюджетных учреждений. Пренебрегать правилами их учета не стоит. Выясним, что это за активы и как их учитывать.
1673 0 4 хвилини
28 липня 2022
Як і чим визначаються обов’язки бухгалтера органу місцевого самоврядування, наприклад міської чи селищної ради. Якими вони є ці обов’язки та що потрібно передбачити, кваліфікаційні характеристики та вимоги до бухгалтерів ОМС. Відповіді на ці питання – у консультації.
2723 0 7 хвилин
20 липня 2022
Як провести документування та облік обміну комунальним майном в новоутворених громадах.
849 0 3 хвилини
1 липня 2022
Проведення інвентаризації ➤ що інвентаризувати ➤ коли обов'язкова інвентаризація ➤ хто проводить ➤ терміни проведення ➤ етапи інвентаризації ➤ як оформити результати
42197 0 10 хвилин
Проведение инвентаризации: ➤ что инвентаризировать ➤ когда обязательная инвентаризация ➤ кто проводит ➤ сроки проведения ➤ этапы инвентаризации ➤ как оформить результаты
13218 0 10 хвилин
17 червня 2022
Облік запасів: ➤ групи обліку ➤ субрахунки й КЕКВ ➤ оцінка запасів ➤ документальне оформлення ➤ проводки для обліку запасів
34473 0 10 хвилин
Учет запасов: ➤ группы учета ➤ субсчета и КЭКР ➤ оценка запасов ➤ документальное оформление ➤ проводки для учета запасов
5202 0 9 хвилин
30 травня 2022
Зареєструвалися платником ПДВ? Тримайте рекомендації, як правильно організувати бухгалтерський облік ПДВ, та готові бухгалтерські проведення для ПДВ-операцій
3018 0 5 хвилин
27 травня 2022
Звіряти стан розрахунків з дебіторами — обов’язок установи. Та як зафіксувати результати звірки правильно? Пропонуємо готовий Акт звірки розрахунків - зразок.
7487 0 3 хвилини
16 травня 2022
Стаття допоможе розібратись як показати в обліку переміщення майна підприємств із зон ризику та активних бойових дій до західних областей України.
2314 0 9 хвилин
27 квітня 2022
Законодавці Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про оренду державного та комунального майна» від 01.04.2022 № 2181-IX з 13.04.2022 спростили орендні правила, які визначає Закон № 157. Нові вимоги встановили на час воєнного стану та протягом одного року з дня його припинення чи скасування. Розглянемо детальніше, скільки діятимуть договори, які уклали під час воєнного стану, та за якими правилами передаватимуть майно в оренду в цей період.
3768 0 1 хвилина
18 лютого 2022
Яким є мінімальний розмір аліментів 2022 року - експерт надав у таблиці. Також тримайте приклади як провести утримання аліментів та як показати аліменти 2022 в обліку бюджетної установи
92558 0 15 хвилин
15 серпня 2022
12 серпня 2022
18 липня 2022
13 липня 2022
12 липня 2022
8 липня 2022
4 липня 2022
30 червня 2022
24 червня 2022
20 червня 2022
17 червня 2022
15 червня 2022
31 січня 2022
25 січня 2022
12 січня 2022
10 січня 2022
29 грудня 2021