Не згодні з результатами ревізії? Вибір є

Головбух: Бюджет

Чи підходить економічна освіта для посади «Бухгалтер (з дипломом магістра)»

2 грудня 2019
7
Середній бал: 0 із 5

Запитання

Чи можна приймати на посаду «Бухгалтер (з дипломом магістра)» особу, в якої диплом магістра з економіки? У кваліфікаційних вимогах, вміщених до кваліфхарактеристики, зазначено: «...вища освіта відповідного напряму». Як визначити, який напрям відповідний?

Відповідь

Магістр з економіки відповідає кваліфікаційним вимогам до бухгалтера, якщо диплом про вищу освіту виданий до 01.09.2015.

Вимоги до освіти за професією «Бухгалтер (з дипломом магістра)» визначаємо за кваліфікаційною характеристикою «Бухгалтера (з дипломом спеціаліста)», вміщеною до Випуску 1 «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Мінпраці від 29.12.2004 № 336:

Кваліфікаційні вимоги: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

Як окреслити межі відповідальності бухгалтера

Коли розробляли кваліфхарактеристику, професія називалася «Бухгалтер (із дипломом спеціаліста)». Розробники КП змінили її на «Бухгалтер (з дипломом магістра)» у листопаді 2017-го (Зміна № 6 до КП). Попри зміну професійної назви роботи кваліфікаційну характеристику й досі не оновили.

Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII (далі — Закон № 1556) не оперує поняттям «напрям підготовки». Наразі в Законі № 1556 застосовують поняття «галузь знань».

Вища освіта — сукупність систематизованих знань, умінь і практичних навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і громадянських якостей, морально-етичних цінностей, інших компетентностей, здобутих у вищому навчальному закладі (науковій установі) у відповідній галузі знань за певною кваліфікацією на рівнях вищої освіти, що за складністю є вищими, ніж рівень повної загальної середньої освіти (п. 5 ч. 1 ст. 1 Закону № 1556).

Галузь знань — основна предметна область освіти і науки, що включає групу споріднених спеціальностей, за якими здійснюється професійна підготовка (п. 8 ч. 1 ст. 1 Закону № 1556).

До 2010 року економічні спеціальності та спеціальність «Облік та аудит» належали до одного напряму освіти «Економіка і підприємництво» (Перелік напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями, затверджений постановою КМУ від 24.05.1997 № 507, втратив чинність 13.09.2010).

До 2015 року економічні спеціальності та спеціальність «Облік та аудит» належали до однієї галузі знань — «Економіка та підприємництво» (Перелік спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра, затверджений постановою КМУ від 27.08.2010 № 787, втратив чинність 01.09.2015).

З 01.09.2015 спеціальність «Економіка» належить до галузі знань «Соціальні та поведінкові науки», а «Облік і оподаткування» — до галузі «Управління та адміністрування» (Перелік галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затверджений постановою КМУ від 29.04.2015 № 266).

Отже, якщо диплом про вищу освіту виданий до 01.09.2015, економічна освіта відповідає напряму підготовки (галузі знань), що містить кваліфікаційна характеристика професії «Бухгалтер (з дипломом спеціаліста)». А з 01.09.2015 йдеться про різні галузі знань.

Набридло це спливаюче вікно?

Зареєструйтеся —
і скачуйте все! 
 
Зразки та форми документів, інфографіку, рекомендації експертів...

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
на реєстрацію знадобиться лише 30 секунд
Зареєструватися і скачати
Набридло це спливаюче вікно?

Зареєструйтеся —
і скачуйте все! 
 
Зразки та форми документів, інфографіку, рекомендації експертів...

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
на реєстрацію знадобиться лише 30 секунд
Зареєструватися і скачати
Дочитайте статтю після легкої реєстрації

і скачуйте ідеальні зразки заповнення
бюджетної звітності

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
Зайти через соцмережі
Зареєструватися