Скорочення працівниці-одинокої матері: чи має роботодавець право

12 серпня 2020
746
Середній бал: 5 із 5

Чинним законодавством про працю передбачено цiлу низку гарантiй як пiд час прийняття на роботу одиноких матерiв, так i пiд час їхнього звiльнення. Звільнення жінки за умови статусу одинокої матері буде вважатися незаконним, якщо роботодавцем не буде дотримано всі вимоги законодавства про працю в частині звільнення.

Готовий зразок довідки-розрахунку на виплату зарплати СКАЧАТИ

Скорочення працівниці-одинокої матері: чи має роботодавець право

Звiльнення одинокої матерi за наявностi дитини вiком до 14 рокiв або дитини-iнвалiда з iнiцiативи власника або уповноваженого ним органу не допускається.

У разi повної лiквiдацiї пiдприємства, установи, органiзацiї власник або уповноважений ним орган може допустити звiльнення зазначеної категорiї жiнок, але за умови обов’язкового їхнього працевлаштування. Працевлаштування має бути гарантоване власником або уповноваженим ним органом уже наступного дня пiсля звільнення жінки. Тобто мiж звiльненням i працевлаштуванням розриву в часi не має бути.

Якщо жiнцi не було надано на тому самому або на iншому пiдприємствi, в установi, органiзацiї iншої роботи або запропоновано роботу, вiд якої вона вiдмовилася з поважних причин, то обов’язок роботодавця щодо її працевлаштування не може вважатися виконаним.

Таким чином, у разi недодержання цiєї вимоги, звiльнення буде вважатися незаконним. Отже, роботодавець не може звiльнити одиноку матiр за наявностi в неї дiтей вiком до 14 рокiв або дитини-iнвалiда, якщо не гарантує їй працевлаштування.

ПОЯСНЕННЯ, як утримати аліменти з карантинних виплат

Слiд також зазначити, що на перiод такого працевлаштування за жiнкою закрiплюється право на збереження середньої заробiтної плати. Зберiгається середня заробiтна плата не бiльш як три мiсяцi з дня закiнчення строкового трудового договору. Але додатковими угодами можуть установлюватися норми щодо збереження середнього заробiтку на перiод працевлаштування жiнки, що перевищує встановлений законодавством тримiсячний термiн.

Названу категорiю жiнок не можна звiльнити як з пiдстав, передбачених ст. 40 i 41 КЗпП України, так i з iнших пiдстав, за яких трудовий договiр розривається з iнiцiативи власника або уповноваженого ним органу.

Якщо працiвницю буде незаконно звiльнено, а згодом судом ухвалено рiшення про поновлення її на роботi, власник або уповноважений ним орган повинен поновити таку жiнку на роботi з виплатою середньої заробiтної плати за час вимушеного прогулу.

Звiльнення цих жiнок у зв’язку iз закiнченням строку трудового договору можливе також iз додержанням вимоги до власника або уповноваженого ним органу щодо її працевлаштування (враховуючи спецiальнiсть жiнки). Якщо жiнка вiдмовиться вiд працевлаштування за спецiальнiстю без поважних причин, то її можна звiльнити з роботи за п. 2 ст. 36 КЗпП (закiнчення строку трудового договору).

Допоможемо знайти законні підстави звільнити працівників

Звiльнення одинокої матерi за наявностi в неї дiтей вiком до 14 рокiв або дитини-iнвалiда можливе також у разi волевиявлення самої жiнки (звiльнення за власним бажанням) та в разi досягнення обопiльної згоди сторiн (звiльнення за угодою сторiн). У таких випадках гарантiї не поширюватимуться на таких жiнок.

Одиноких матерiв за наявностi дитини вiком до 14 рокiв або дитини-iнвалiда не можна звiльнити навiть за прогул, оскiльки обмеження щодо звiльнення цiєї категорiї працiвникiв визначенi ст. 184, 186-1 КЗпП України. Таке звiльнення буде незаконним.

У разi змiн в органiзацiї виробництва i працi одиноку матiр можна перевести на нижчеоплачувану роботу.

За матеріалами Держпраці

УВАГА!

Бути у курсі подій та законодавчих оновлень стало ще легше! Підписуйтесь на наш  Telegram або FB та читайте важливі новини від порталу "Бюджетник" першими.

logo