Ефективність бюджетних програм оцінюватимуть по-новому

27 липня 2020
286
Середній бал: 5 із 5

Оновлений довідник програмної класифікації для використання у 2020 році

У п’ятницю, 24.07.2020, набрав чинності наказ Мінфіну «Про оцінку ефективності бюджетних програм державного бюджету» від 19.05.2020 № 223. Його розроблено в рамках бюджетної реформи відповідно до Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2017 – 2020 роки» в частині удосконалення програмно-цільового методу.

Ефективність бюджетних програм оцінюватимуть по-новому

Оцінка ефективності бюджетних програм має стати допоміжним інструментом у проведенні оглядів витрат державного бюджету та посилити відповідальність розпорядників за витрачання бюджетних коштів.

Наказом запроваджено низку новацій, зокрема:

  • особливості оцінки ефективності на різних етапах бюджетного процесу: планування, виконання та звітування про виконання бюджету;
  • засади моніторингу виконання бюджетних програм;
  • обов’язковість моніторингу заходів бюджетної програми та результативних показників, на виконання та досягнення яких розпорядниками здійснено попередню оплату у попередніх бюджетних періодах;
  • форму представлення результатів оцінки ефективності бюджетної програми за звітний бюджетний період;
  • перелік питань, які обов’язково висвітлюються в узагальненому висновку про результати оцінки;
  • розробку заходів з підвищення ефективності бюджетної програми на середньостроковий період.

Відповідно до Бюджетного кодексу України, результати оцінки за звітний бюджетний період головні розпорядники бюджетних коштів оприлюднюють на своїх офіційних сайтах. Прозорість та доступність інформації про діяльність розпорядників бюджетних коштів стимулюватиме їх до підвищення ефективності витрачання бюджетних коштів.

За інформацією Мінфіну

logo