Працівник хоче розірвати трудовий договір: чи може роботодавець відмовити

23 липня 2020
433
Середній бал: 5 із 5

Держпраці надало докладне роз’яснення щодо того, чи має право роботодавець відмовити у розірванні трудового договору, укладеного на невизначений строк, з ініціативи працівника.

Перевірте, чи правильно нараховуєте зарплату

Працівник хоче розірвати трудовий договір: чи може роботодавець відмовити

Статтею 43 Конституції України встановлено, що кожен має право на працю, яка включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується.

Слід також зазначити, що, згідно зі статтею 9 Конституції України, чинні міжнародні договори, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України. При цьому потрібно пам’ятати, що статтями 81 та 9 КЗпП України відповідно передбачено, що якщо міжнародним договором встановлено інші правила, ніж ті, що їх містить законодавство України про працю, то застосовуються правила міжнародного договору. Умови договорів про працю, які погіршують становище працівників порівняно із законодавством України про працю, є недійсними.

Щодо заборони використання примусової праці в Україні діє Конвенція Міжнародної організації праці № 29. Пунктом 1 статті 2 цієї Конвенції передбачено, що термін «примусова чи обов’язкова праця» означає будь-яку роботу чи службу, що її вимагають від якої-небудь особи під загрозою якогось покарання і для якої ця особа не запропонувала добровільно своїх послуг.

Стаття 2 КЗпП у поняття «право громадян України на працю» включає право на вільний вибір професії, роду занять і роботи, а статтею 5-1 КЗпП закріплено, що держава гарантує працездатним громадянам, які постійно проживають на території України, вільний вибір діяльності.

Виходячи з вищевикладеного у роботодавця відсутні підстави щодо вимагання від працівника примусової праці.

За матеріалами з сайту Держпраці

logo