Сезонні та тимчасові працівники: як правильно оформити

21 липня 2020
566
Середній бал: 5 із 5

Фермерським господарствам безпечніше укласти строковий трудовий договір, укладений з тимчасовим чи сезонним працівником.

Зразок повідомлення про прийняття працівника на роботу СКАЧАТИ

Сезонні та тимчасові працівники: як правильно оформити

Сезонними вважаються працівники, що виконують роботи, які внаслідок природних і кліматичних умов виконуються не цілий рік, а протягом певного періоду, що не перевищує шести місяців.

Важливо знати, що на сезонних та тимчасових працівників розповсюджуються умови і положення, передбачені Правилами трудового розпорядку та колективного договору, що діють на підприємстві (тривалість робочого часу і відпочинку, оплата праці, матеріальне стимулювання, умови і охорона праці тощо).

Перелік сезонних робіт наведений у Списку сезонних робіт і сезонних галузей, затверджений Постановою КМУ від 28.03.1997  № 278 зі змінами від 06.11.2019.

Як звітувати до органів статистики у 2020 році

Тимчасовими вважаються працівники, які прийняті на роботу на строк до двох місяців, а для заміщення тимчасово відсутніх працівників, за якими зберігається їх місце роботи  - до чотирьох місяців.

Варто звернути увагу, що відповідно до ст. 23 КЗпП України строковий трудовий договір укладається у випадках, коли трудові відносини не можуть бути встановлені на невизначений строк з урахуванням характеру наступної роботи, або умов її виконання, або інтересів працівника та в інших випадках, передбачених законодавчими актами.

Звіт з праці: НЕ ПРОПУСТІТЬ

Встановлені особливості для тимчасових і сезонних працівників КЗпП України, Указами про сезонні роботи, про тимчасових робітників, а саме:

  • не встановлюється випробування при прийманні на роботу;
  • працівники мають право розірвати трудовий договір, попередивши про це керівництво фермерського господарства письмово за три дні;
  • з ініціативи Фермерського господарства договір може бути розірвано з підстав, передбачених ст. 40, 41 КЗпП України, окрім звільнення за п. 5 ст. 40 КЗпП України, а також з додаткових підстав, встановлених Указами про сезонні роботи, про тимчасових робітників;
  • при неявці працівника на роботу безперервно протягом більше одного місяця (для тимчасових – двох тижнів підряд) внаслідок тимчасової непрацездатності);
  • відпустка надається пропорційно до відпрацьованого часу. Також це стосується компенсації за невикористану відпустку;
  • при звільненні тимчасовим, сезонним працівникам у загальному порядку виплачується вихідна допомога при звільненні як визначено умовами ст. 44 КЗпП України. Розмір вихідної допомоги складає середній заробіток за тиждень для сезонних працівників та за три дні для тимчасових.

НЕ ПРОПУСТІТЬ! Всі бланки статистичної звітності в одній підбірці для скачування

Оформлюють тимчасових, сезонних працівників у загальному порядку: працівник пише заяву, на підставі заяви видається наказ про прийняття на роботу і робиться запис до трудової книжки.

Є одна особливість, тобто в наказі або розпорядженні про прийняття на роботу має бути зазначено, що працівник приймається на сезонну або тимчасову роботу, із вказанням строку та ознайомлюють працівника під підпис.

За матеріалами з сайту Держпраці

logo