Концесійні платежі розраховуватимуть за новою методикою

15 червня 2020
928
Середній бал: 5 із 5

Мінекономіки оприлюднило проєкт постанови КМУ «Про затвердження Методики розрахунку концесійних платежів».

Оновлений довідник програмної класифікації для використання у 2020 році

Проектом Методики передбачено, що спосіб розрахунку концесійного платежу обиратиме концесієдавець з урахуванням сфери господарської діяльності, в якій буде здійснюватися концесійна діяльність, та за результатами проведення аналізу ефективності здійснення державно-приватного партнерства відповідно до висновку про доцільність прийняття рішення про здійснення державно-приватного партнерства у формі концесії.

Так, концесійний платіж може визначатись наступними способами:

  • як частка (у відсотках) отриманого концесіонером чистого доходу від провадження концесійної діяльності;
  • як частка (у відсотках) вартості наданого об’єкта концесії, визначеної за результатами його ринкової оцінки;
  • як фіксований платіж, що може залежати від обсягів товарів, робіт чи послуг, які надаються концесіонером;
  • в іншій формі, що відповідає законодавству України.

Також, концесійний платіж може визначатися шляхом поєднання різних підходів до його розрахунку.

Методикою визначені способи та формули розрахунку концесійного платежу за результатами концесійного конкурсу або прямих переговорів.

Що стосується розміру ставки концесійного платежу, то його визначатиме концесієдавець:

  • за результатами концесійного конкурсу та складається з мінімальної ставки концесійного платежу, вказаної у конкурсній документації, та додаткової ставки концесійного платежу, запропонованої переможцем концесійного конкурсу;
  • за результатами проведення прямих переговорів з урахуванням висновку про доцільність прийняття рішення  про здійснення державно-приватного партнерства у формі концесії.

В свою чергу, розмір мінімальної ставки концесійного платежу вказується в конкурсній документації.

Також Методикою передбачені особливості визначення та встановлення концесійного платежу у разі створення (нового будівництва) концесіонером об’єкта концесії та у разі реалізації проектів, що здійснюються на умовах концесії щодо будівництва та подальшої експлуатації автомобільних доріг.

Із проєкту постанови КМУ «Про затвердження Методики розрахунку концесійних платежів»

logo