-

Трудові відносини: особливості працевлаштування неповнолітніх

28 травня 2020
610
Середній бал: 5 із 5

Неповнолітні, тобто особи, які не досягли вісімнадцяти років, у трудових відносинах прирівнюються у правах до повнолітніх, а в галузі охорони праці, робочого часу, відпусток та деяких інших умов праці користуються пільгами, встановленими законодавством України.

Зразок повідомлення про прийняття працівника на роботу

Трудові відносини: особливості працевлаштування неповнолітніх

Згідно зі  ст. 188 КЗпП, не допускається прийняття та роботу осіб молодших 16 років. Але як виняток, за згодою одного із батьків або особи, що його замінює, можуть прийматись на роботу особи, які досягли 15 років. 

Пунктом 1 ч. 1 ст. 51 КЗпП для неповнолітніх працівників віком від 16 до 18 років встановлено скорочену тривалість робочого часу – 36 год. на тиждень; для осіб віком від 15 до 16 років (учнів віком від 14 до 15 років, які працюють у період канікул) – 24 год. на тиждень.

Для осіб, які не досягли 18 років, випробувальний термін при прийнятті на роботу не встановлюється.

Звіт з праці: НЕ ПРОПУСТІТЬ

На кожному підприємстві має вестися спеціальний облік працівників, які не досягли вісімнадцяти років, із зазначенням дати їх народження. Заборонено використовувати працю осіб, які молодше вісімнадцяти років, на важких роботах і на роботах з шкідливими або небезпечними умовами праці, а також на підземних роботах.

Забороняється також залучати їх до: підіймання і переміщення речей, маса яких перевищує встановлені для них граничні норми; нічних, надурочних робіт і робіт у вихідні дні.

Особи молодше вісімнадцяти років можуть бути прийняті на роботу лише після попереднього медичного огляду та щорічному медогляду до досягнення 21 року.

Заробітна плата працівникам молодше вісімнадцяти років, згідно зі ст. 194 КЗпП, при скороченій тривалості щоденної роботи виплачується в такому ж розмірі, як працівникам відповідних категорій при повній тривалості щоденної роботи.

-40% на вартість навчання Експрес-курс для керівників та фахівців бухгалтерської служби

Оплата праці учнів загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних і середніх спеціальних навчальних закладів, які працюють у вільний від навчання час, провадиться пропорційно відпрацьованому часу або залежно від виробітку. Підприємства можуть встановлювати учням доплати до заробітної плати.

Молоді працівники мають право на щорічну відпустку, яка надається у зручний для них час. Особам віком до вісімнадцяти років надається щорічна основна відпустка тривалістю 31 календарний день.

Ненадання щорічної відпустки особам віком до 18 років протягом робочого року забороняється. Це означає, що заміна неповнолітнім всіх видів відпусток грошовою компенсацією не допускається.

Звільнення працівників молодше 18 років з ініціативи власника або уповноваженого ним органу допускається, тільки за згодою служби у справах дітей.

За інформацією з сайту ДПС

logo