Щорічна відпустка: як правильно перенести?

22 травня 2020
288
Середній бал: 5 із 5

В окремих випадках відпустка може бути перенесена з ініціативи роботодавця на інший період, однак тільки за письмовою згодою працівника та за погодженням з органом профспілки.

Калькулятор днів щорічної відпустки

Щорічна відпустка: як правильно перенести?

Черговість надання відпусток визначається графіками, які затверджуються власником за погодженням з органом профспілки, та доводиться до відома всіх працівників. При складанні графіків ураховуються інтереси виробництва, особисті інтереси працівників та можливості для їх відпочинку.

На вимогу працівника щорічна відпустка повинна бути перенесена на інший період у разі порушення власником терміну письмового повідомлення працівника про час надання відпустки, або несвоєчасної виплати відпускних.

Відпустку також має бути перенесено на інший період або продовжено в разі:

  • тимчасової непрацездатності працівника, засвідченої в установленому порядку;
  • виконання працівником державних або громадських обов'язків, якщо згідно з законодавством він підлягає звільненню на цей час від основної роботи із збереженням зарплати;
  • настання строку відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами;
  • збігу щорічної відпустки з навчальною відпусткою;

Суміщення посад: що з відпусткою

В окремих випадках відпустка може бути перенесена з ініціативи роботодавця на інший період, однак  тільки за письмовою згодою працівника та за погодженням з органом профспівлки, коли надання щорічної відпустки в раніше обумовлений період може несприятливо відбитися на нормальному ході роботи підприємства, та за умови, що частина відпустки тривалістю не менше 24 календарних днів буде використана в поточному робочому році.

У разі перенесення щорічної відпустки новий термін її надання встановлюється за згодою між працівником і власником. 

За інформацією з сайту Держпраці

logo