Робочий час: види та особливості оплати

13 травня 2020
475
Середній бал: 5 із 5

Тривалість робочого часу на тиждень за нормальних умов складає 40 годин.

Зразок Наказу про перенесення робочих днів у 2020 році

Робочий час: види та особливості сплати

Робочий час за тривалістю можна поділити на:

  • Нормальний - 40 годин на тиждень;
  • Неповний – кількість робочих годин буде менша, ніж встановлено нормативно-правовими актами;
  • Скорочений – менша кількість годин, за які працівник має виконувати свої трудові обов’язки, при цьому оплата праці буде проводитись в повному розмірі.

У ст. 50 КЗпП встановлено, що нормальна тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 40 годин на тиждень як при п'яти, так і при шестиденному робочому тижні.

Відповідно до ст. 56 КЗпП за згодою між працівником і власником або уповноваженим ним органом може встановлюватися як при прийнятті на роботу, так і згодом неповний робочий день або неповний робочий тиждень.

В обов'язковому порядку на прохання працівника неповний робочий час встановлюється для вагітних жінок, жінок, що мають дітей віком до 14 років, дитину-інваліда, по догляду за хворим членом сім'ї відповідно до медичного висновку.

Особи, які працюють неповний робочий час, користуються тими самими правами, що і працюючі на умовах нормального робочого часу. Їм надається відпустка тієї самої тривалості, надаються вихідні і святкові дні, час роботи зараховується у трудовий стаж.

Оплата праці у випадках встановлення неповного робочого часу провадиться пропорційно відпрацьованому часу або залежно від виробітку.

У разі написання працівником заяви про встановлення йому неповного робочого часу, він має зазначити наступне:

  • вид неповного робочого часу (неповний робочий день чи неповний робочий тиждень),
  • режим роботи під час неповного робочого часу (час початку та закінчення роботи),
  • період, на який встановлюється неповний робочий час тощо.

Скорочений робочий час встановлюється:

  • для працівників віком від 16 до 18 років – 36 годин на тиждень;
  • для осіб віком від 15 до 16 років (учнів віком від 14 до 15 років, які працюють в період канікул) – 24 години на тиждень;
  • для працівників, зайнятих на роботах зі шкідливими умовами праці, – не більш як 36 годин на тиждень;
  • для окремих категорій працівників (учителів, лікарів та інших) – скорочена тривалість робочого часу встановлюється законодавством.

Варто зазначити, що поняття «скорочений робочий час» та «неповний робочий час» є різні за своєю суттю.

Неповний робочий день встановлюється за згодою сторін будь-якому працівнику, а скорочений (та його тривалість) – встановлений законодавством тільки для окремих категорій працівників. При неповному робочому дні праця оплачується пропорційно відпрацьованому часу або залежно від виробітку, а при скороченому робочому дні – як за повний робочий день.

За інформацією з сайту Держпраці

logo