Атестація робочих місць: як проводити, коли виробництво призупинено?

4 травня 2020
839
Середній бал: 5 із 5

На багатьох підприємствах через карантин призупинилося виробництво. При цьому в деяких термін атестації робочих місць добігає кінця. Як в такому випадку проводити атестацію підрозділів, що продовжують функціонувати, і чи потрібно за таких умов проводити її взагалі?

Норми тривалості робочого часу 2020 року

Атестація робочих місць: як проводити, коли виробництво призупинене?

Атестація робочих місць проводиться відповідно до Порядку №442 і Методичних рекомендацій №41.

Її проводить атестаційна комісія організації, склад і повноваження якої визначаються наказом, в строки, передбачені колективним договором, але не рідше одного разу на 5 років (п. 4 Порядку №442). Відповідальність за своєчасне та якісне проведення атестації покладається на керівника підприємства, організації.

За підсумками проведеної атестації роботодавець має вжити заходів, щоб усунути небезпечні й шкідливі для здоров’я працюючих виробничі фактори.

Відповідно до пункту 3.4. Методичних рекомендацій лабораторно-інструментальні дослідження фізичних, хімічних, біологічних, факторів проводяться в процесі роботи у характерних виробничих умовах, при справних і ефективно діючих засобах захисту.

На робочих місцях, де виробництво зупинено, провести дослідження факторів виробничого середовища, віднести робочі місця до категорії зі шкідливими і важкими умовами праці та визначити право працівників на пільги та компенсації,  не порушуючи Методичні рекомендації,  неможливо.

Таким чином,  атестація за умовами праці на робочих місцях, де не ведеться  виробнича діяльність, не проводиться, на працівників не впливають шкідливі виробничі фактори, тому право на відповідні пільги та компенсації відсутнє. При поновленні виробничої діяльності на цих робочих місцях необхідно провести атестацію за умовами  праці в найкоротший час.

 За інформацією з сайту Держпраці

logo