Електронний кабінет ДПС: особливості використання

29 квітня 2020
177
Середній бал: 5 із 5

В умовах карантину і в рамках підтримання заходів щодо нерозповсюдження коронавірнусної інфекції використання засобів електронного зв’язку стає чи не необхідністю і чудовою альтернативою поданню паперових документів.

Скачати податкову накладну за новою формою

Електронний кабінет ДПС: особливості використання

Електронний кабінет працює постійно (24 години на дату кожного календарного дня), крім часу, необхідного для його технічного обслуговування. Проведення технічного обслуговування електронного кабінету у день, на який припадає граничний строк подання податкових декларацій, та з 8 до 20 години будь-якого іншого календарного дня забороняється. 

Подання електронних документів здійснюється платниками відповідно до норм ПКУ та Порядку обміну електронними документами з контролюючими органами, на підставі договору про визнання електронних документів.

Платник створює електронні документи у строки та відповідно до порядку, що визначені законодавством для відповідних документів в електронному та паперовому вигляді, із зазначенням всіх обов’язкових реквізитів та з використанням засобу кваліфікованого електронного підпису.

Оновлені довідники та реєстри від ДПС

Після накладання КЕП автор здійснює шифрування електронного документа з дотриманням вимог, та надсилає його у форматі засобами телекомунікаційного зв’язку до адресата протягом операційного дня.

 Післянадходження документа здійснюється його автоматизована перевірка у день надходження або не пізніше наступного робочого дня, якщо електронний документ надійшов після закінчення операційного дня або за 1 годину до його закінчення.

За результатами цієї перевірки платнику надсилається перша квитанція протягом двох годин з часу отримання електронного документа контролюючим органом, в іншому разі – протягом перших двох годин наступного операційного дня.

Якщо автору протягом встановленого строку після відправки електронного документа не надійшла перша квитанція електронний документ вважається неотриманим адресатом.

Не пізніше наступногоробочогодня з моменту формування першої квитанції, формується друга квитанція, яка є підтвердженням про прийняття або повідомлення про неприйняття в контролюючому органі електронного документа.

В разі наявності другої квитанції про прийняття електронного документа датою та часом прийняття (реєстрації) електронного документа контролюючим органом вважаються дата та час, зафіксовані у першій квитанції.

logo