Сумісник працює дистанційно: чи передбачена відпустка і за основним місцем, і за сумісництвом?

27 квітня 2020
386
Середній бал: 5 із 5

Використання відпустки за основним місцем та за сумісництвом передбачене законодавством, є правом працівника, проте не є обов’язком.

ЗАЯВА працівника на віддалену роботу і використання ноутбука/майна установи

Сумісник працює дистанційно: чи передбачена відпустка і за основним місцем і за сумісництвом?

Сумісництво - це виконання працівником, крім своєї основної, іншої регулярної оплачуваної роботи на умовах  трудового договору у вільний від основної роботи час на тому ж або іншому підприємстві.

Право на відпустки мають громадяни України, які перебувають у трудових відносинах з підприємствами незалежно від форм власності, виду діяльності та галузевої належності.

Так, відповідно до п. 3 постанови КМУ від 03.04.1993 р. №245 «Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій» відпустка на роботі за сумісництвом надається одночасно з відпусткою за основним місцем роботи.

Суміщення посад: що з відпусткою

Зазначена вище постанова поширюється на працівників – сумісників державних підприємств, установ, організацій. Зазначаємо також, що ця постанова прийнята ще до прийняття Закону України «Про відпустки» та не повністю врегульовує питання надання відпусток.

Частиною 7 ст. 10 Закону України «Про відпустки» визначено, що щорічна відпустка повної тривалості до настання шестимісячного терміну безперервної роботи у перший рік роботи на даному підприємстві за бажанням працівника може надаватися сумісникам.

Як запровадити правила внутрішнього трудового розпорядку

Ключовим фактором для одночасного надання відпустки за основним місцем роботи та за сумісництвом є бажання працівника.

Тому, використання відпустки за основним місцем та за сумісництвом є правом працівника, а не обов’язком.

Законодавство не містить вимог стосовно того, що працівник – сумісник зобов’язаний брати відпустку за місцем роботи за сумісництвом одночасно з відпусткою за основним місцем роботи. Тобто, він може піти у відпустку за основним місцем роботи та продовжувати працювати за сумісництвом. Або, навпаки, взяти відпустку за місцем роботи за сумісництвом незалежно від часу відпустки за основною посадою.


logo