Відшкодування ПДВ: через затримку платник має право на пеню

24 квітня 2020
1758
Середній бал: 5 із 5

Суми податку, не відшкодовані платникам у строк, вважаються заборгованістю бюджету з відшкодування ПДВ. На суму такої заборгованості нараховується пеня у 120% облікової ставки НБУ.

Скористайтеся готовими прикладами експерта з питань соціального страхування

Відшкодування ПДВ: через затримку платник має право на пеню

Бюджетне відшкодування – це відшкодування від`ємного значення ПДВ на підставі підтвердження правомірності сум відшкодування за результатами перевірки платника.

За правилами платник податку, який має право на отримання бюджетного відшкодування та прийняв рішення про повернення його суми, подає відповідному контролюючому органу податкову декларацію та заяву про повернення відображеної суми. У такій заяві платник податку зазначає про його відповідність або невідповідність критеріям.

Протягом 30 календарних днів, що настають за граничним терміном отримання податкової декларації, контролюючий орган проводить камеральну перевірку заявлених у ній даних.

Оновлені довідники та реєстри від ДПС

Суми податку, не відшкодовані платникам протягом визначеного цією статтею строку, вважаються заборгованістю бюджету з відшкодування ПДВ. На суму такої заборгованості нараховується пеня у 120% облікової ставки НБУ, протягом строку її дії, включаючи день погашення.

Згідно до висновку Верховного Суду наведені норми встановлюють обов'язкове нарахування пені на суму бюджетної заборгованості, яка не виплачена в строк.

Залишок коштів у інвалюті: як облікувати курсові різниці та відзвітувати до Казначейства

 Обов`язок нарахування пені лежить на органі доходів і зборів, який здійснює функції держави у сфері оподаткування.

Неподання контролюючим органом до Державної казначейської служби висновку та непогашення у зв`язку з цим заборгованості бюджету з ПДВ є підставою для виникнення у платника податку права вимоги щодо виплати пені за прострочення бюджетного відшкодування.

logo