Новий стандарт обліку біоактивів діятиме із 2018 року

26 грудня 2017
379
Середній бал: 5 із 5

Мінфін наказом від 15.11.2017 № 943затвердив НП(С)БОДС 136 «Біологічні активи»

Новий стандарт обліку біоактивів містить такі розділи:

  • І Загальні положення
  • ІІ Порядок визнання та оцінки біологічних активів
  • ІІІ Доходи та витрати на сільськогосподарську діяльність
  • ІV Розкриття інформації про біологічні активи у примітках до фінансової звітності

 Бланки фінансової звітності

Приклади біологічних активів і сільськогосподарської продукції наведені у додатку до нього.

Це Національне положення (стандарт) не поширюється на:

  • землі сільськогосподарського призначення;
  • нематеріальні активи, пов’язані із сільськогосподарською діяльністю, особливості обліку яких визначаються іншими національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в державному секторі;
  • сільськогосподарську продукцію, що зберігається після її первісного визнання;
  • продукти переробки сільськогосподарської продукції;
  • біологічні активи, які використовуються в процесі діяльності, не пов'язаної із сільськогосподарською діяльністю;
  • плодоносні рослини, пов'язані із сільськогосподарською діяльністю, особливості обліку яких визначаються іншими національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в державному секторі.

Розмір мінімальної зарплати 2018

Наказ Мінфіну «Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 136 «Біологічні активи» від 15.11.2017 № 943 набирає чинності 01.01.2018 року, але не раніше дня його офіційного опублікування.

logo