Як заповнити звіт по заборгованості страхувальника зі сплати страхових коштів — роз’яснює ФСС

7 лютого 2020
1808
Середній бал: 5 із 5

ФСС оприлюднило Методичні рекомендації щодо заповнення Звіту по заборгованості страхувальника зі сплати страхових коштів до Фонду соціального страхування України.

Нова форма звіту по заборгованості страхувальника

Нагадаємо, звіт не подається, якщо погашено всю суму заборгованості зі сплати страхових коштів або сплачено суму, яка перевищує заборгованість зі сплати страхових коштів до ФСС, до кінця звітного періоду.

Звіт складайте наростаючим підсумком з початку року в гривнях з копійками. Він складається із заголовної частини та двох таблиць.

Як заповнити звіт по заборгованості страхувальника зі сплати страхових коштів — роз’яснює ФСС

У Таблиці 1 «Розрахунки по заборгованості страхувальника зі сплати страхових коштів»:

Графа 3 = сумі граф 4 та 10.

Графа 4 = сумі граф 5, 6, 7, 8, 9.

Графа 10 = сумі граф 11, 12, 13.

У рядку 1 «Заборгованість на початок звітного року» — відображайте суму заборгованості зі сплати страхових коштів до ФСС на початок звітного року.

Починаючи зі звіту за І квартал 2020 року графи 3-13 рядка 1 = графам 3-13 рядка 5 звіту за IV квартал року, що передує звітному.

У рядку 2 «Нараховано страхових коштів з початку року» — відображайте суму нарахованих страхових коштів, у т. ч. за результатами проведених перевірок страхувальників у звітному році, самостійно нарахованих страхувальниками та за судовими рішеннями, які набрали законної сили у звітному році, з початку року.

У рядку 2.1 «за результатами проведеної перевірки» — відображайте суму нарахованих страхових коштів за результатами проведеної перевірки страхувальника у звітному році з початку року. Цей рядок включає суму нарахованих страхових коштів у разі прийняття судом рішення, яке набрало законної сили, про стягнення заборгованості зі сплати страхових коштів, нарахованих за актом перевірки звітного року.

У рядку 2.2 «страхувальником самостійно» — відображайте суму самостійно нарахованих страхувальником страхових коштів з початку року.

Графи 7 та 8 цього рядка не заповнюйте.

У рядку 3 «Сплачено з початку року» — відображайте суму погашеної заборгованості зі сплати страхових коштів з початку року.

У рядку 4 «Списано заборгованості з початку року згідно з рішенням суду» — відображайте суму списаної заборгованості у разі прийняття судового рішення, яке набрало законної сили, про списання боргу або відповідно до закону з початку року.

У рядку 5 «Залишок заборгованості зі сплати страхових коштів на кінець звітного періоду (р.5 = р.1 + р.2 - р.3 - р.4)» — відображайте суму заборгованості зі сплати страхових коштів на кінець звітного періоду.

Рядок 5 = рядок 1 + рядок 2 – рядок 3 – рядок 4.

Таблицю 2 «Відомості про залишок заборгованості з виплати заробітної плати на кінець звітного періоду» заповнюють лиш ті страхувальники, які на кінець звітного періоду мають заборгованість зі сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та/або на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві до ФСС, пов’язану з несвоєчасною виплатою заробітної плати, яка утворилась станом на 01.01.2011,  починаючи з 01.04.2001.

Із Методичних рекомендацій щодо заповнення Звіту по заборгованості страхувальника зі сплати страхових коштів до Фонду соціального страхування України

logo