Як фінансуватимуть здобуття вищої освіти у 2020 році

24 грудня 2019
6162
Середній бал: 5 із 5

Підготовку здобувачів вищої освіти фінансують:

  • за рахунок видатків держбюджету — у державних закладах вищої освіти (державне замовлення) та за рахунок видатків місцевих бюджетів — у державних та комунальних закладах вищої освіти (регіональне замовлення);
  • за рахунок цільових пільгових державних кредитів;
  • за ваучерами;
  • за кошти фізичних та/або юридичних осіб (на умовах договору, зокрема за кошти грантів, які отримав заклад вищої освіти на проведення наукових досліджень, за якими передбачається підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії або доктора наук).

Як фінансуватимуть здобуття вищої освіти у 2020 році

Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням), можуть здобувати ступінь магістра лише за кошти фізичних та/або юридичних осіб. Однак є виключення.

Безоплатно здобувати вищу освіту за другою спеціальністю у державних та комунальних закладах вищої освіти громадянин матиме право:

  • якщо за станом здоров’я він втратив можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії, та в інших випадках, передбачених законом;
  • якщо він має направлення на навчання, видане державним (регіональним) замовником відповідно до законодавства.

Із наказу МОН «Про затвердження Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2020 році» від 11.10.2019 № 1285

 

logo