Нова кореспонденція субрахунків бухгалтерського обліку

16 жовтня 2019
123
Середній бал: 5 із 5

Нова кореспонденція субрахунків бухгалтерського обліку

Мінфін наказом «Про затвердження Змін до Типової кореспонденції субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами» від 17.09.2019 № 386, який набере чинності 18.10.2019, змінив типову кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для відображення:

  • вартості безоплатно переданих/отриманих основних засобів, нематеріальних активів за операціями з внутрішнього переміщення в межах органу, уповноваженого управляти об’єктами державної (комунальної) власності;
  • сум переданих/отриманих виробничих запасів та інших нефінансових активів за операціями з внутрівідомчої передачі;
  • операцій з нарахування стипендій.

Також доповнив типовою кореспонденцією субрахунків бухгалтерського обліку для відображення:

  • вартості безоплатно переданих/отриманих капітальних інвестицій в об’єкти незавершеного будівництва за операціями з внутрішнього переміщення в межах органу, уповноваженого управляти об’єктами державної (комунальної) власності;
  • переведення об’єктів основних засобів з операційної нерухомості до інвестиційної нерухомості або навпаки, переведення інвестиційної нерухомості до складу запасів з метою реалізації;
  • надходження/вилучення коштів місцевого бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів.

Врахуйте ці зміни при відображенні в обліку цих операцій.

Із наказу Мінфіну «Про затвердження Змін до Типової кореспонденції субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами» від 17.09.2019 № 386

 

logo