Як відобразити страхове відшкодування в бюджетній установі

24 вересня 2019
1489
Середній бал: 5 із 5

Із сум, стягнутих за Порядком визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей, затвердженого постановою КМУ від 22.01.1996 № 116, відшкодовують збитки, завдані установі з урахуванням фактичних витрат на відновлення пошкоджених або придбання нових матеріальних цінностей та вартості робіт з їх відновлення. Залишок коштів перераховують до державного бюджету.

Для зарахування у дохід держави залишку цих коштів Мінфін пропонує використати код класифікації доходів бюджету 24060300 «Інші надходження», який є джерелом формування загального фонду державного бюджету.

Кошти, які надійшли як відшкодування за договором страхування за втрачені товарно-матеріальні цінності, Мінфін пропонує відображати в бухгалтерському обліку за пунктом 1.29 Типової кореспонденції субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами, затвердженої наказом Мінфіну від 29.12.2015 № 1219 (далі — Типова кореспонденція).

Водночас Мінфін нагадав, якщо таку операцію не передбачено Типовою кореспонденцією, установа має право самостійно визначити у розпорядчому документі про облікову політику кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для відображення отриманого відшкодування за договором страхування за втрачені товарно-матеріальні цінності.

Головне при цьому дотримати єдиних методологічних засад, визначених НП(с)БОДС та іншими нормативно-правовими актами з бухгалтерського обліку в державному секторі. Розпорядчий документ про облікову політику має обов’язково бути погоджений за відомчою підпорядкованістю суб’єктом державного сектору вищого рівня.

Із листа Мінфіну від 06.09.2019 № 35220-07/Т-1533/1632

 

logo