Переоцінка об’єктів житлового фонду: як держустановам відображати в бухобліку

8 травня 2019
542
Середній бал: 5 із 5

Інформацію про основні засоби, інші необоротні матеріальні активи та незавершені капітальні інвестиції в необоротні матеріальні активи відображайте в бухобліку та розкривайте у фінансовій звітності у порядку, який визначає НП(С)БОДС 121 «Основні засоби», затвердженому наказом Мінфіну від 12.10.2010 № 1202 (далі — Стандарт 121).

Переоцінка основних засобів здійснюється на підставі рішення установи за умови, що залишкова вартість цього об’єкта суттєво відрізняється від його справедливої вартості на річну дату балансу (п. 3 розділу ІІІ Стандарту 121).

Аби провести переоцінку об’єктів основних засобів, за поріг суттєвості приймайте величину 10-відсоткового відхилення залишкової вартості об’єктів основних засобів від їх справедливої вартості (п. 4-6 розділу ІІІ Стандарту 121).

Щоб визначити:

  • переоцінену первісну вартість та суму зносу об’єкта основних засобів, — помножте відповідну первісну вартість і знос основних засобів на індекс переоцінки;
  • індекс переоцінки, — поділіть справедливу вартість об’єкта, який переоцінюєте, на його залишкову вартість.

Відомості про зміни первісної вартості та суми зносу основних засобів занесіть до регістрів їх аналітичного обліку.

На субрахунку 5311 «Дооцінка (уцінка) необоротних активів» Плану рахунків, затвердженого наказом Мінфіну від 29.12.2015 № 1219, обліковуйте:

  • суми дооцінки/уцінки необоротних матеріальних і нематеріальних активів;
  • уцінку необоротних матеріальних/нематеріальних активів у межах сум раніше проведених дооцінок;
  • суми дооцінки, які відносите до накопиченого фінансового результату.

Відображайте переоцінку об’єктів основних засобів у бухгалтерському обліку — за Типовою кореспонденцією субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами, затвердженою наказом Мініфіну від 29.12.2015 № 1219.

Джерело: Лист МФУ «Щодо відображення в бухгалтерському обліку суб’єктів державного сектору інформації про переоцінку об’єктів житлового фонду» від 05.03.2019 № 35220-01-2/6368

logo