Сумісництво та суміщення: в чому різниця та як оформити

5 квітня 2019
679
Середній бал: 5 із 5

Працівник установи має право укласти трудові відносини як з одним, так і з декількома роботодавцями, якщо це не забороняє законодавство, колективний договір або угода сторін (ст. 21 КЗпП).

Зважте, що працівники, спеціалісти і службовці установ мають право працювати за сумісництвом як за місцем основної роботи, так і у інших роботодавців, тільки у вільний від основної роботи час (п. 1 Постанови КМУ «Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій» від 03.04.1993 № 245).

Працівнику, який бажає працювати за сумісництвом, згода на це адміністрації за основним місцем роботи не потрібна. Однак, тривалість його роботи за сумісництвом має становити не більше чотирьох годин на день та повного робочого дня у вихідний день. Загальна тривалість роботи за сумісництвом протягом місяця не повинна перевищувати половини місячної норми робочого часу.

Не мають права працювати за сумісництвом, а можуть лише проводити наукову, викладацьку, медичну і творчу діяльність:

  • керівники установ, їх заступники;
  • керівники структурних підрозділів (цехів, відділів, лабораторій тощо) та їх заступники.

Пам’ятайте, працівник працює за сумісництвом, якщо він виконує, крім своєї основної, ще й іншу регулярну оплачувану роботу на умовах трудового договору у вільний від основної роботи час у того самого або іншого роботодавця. Приміром, за основним місцем роботи працівник працює з 9:00 до 18:00, а з 18:30 до 19:30 — він працює за сумісництвом на іншій посаді або в іншій установі.

Суміщення професій/посад — це коли працівник одночасно зі своєю основною роботою за трудовим договором виконує додаткову роботу за іншою професією/посадою за рахунок підвищення інтенсивності праці та обсягу роботи за незмінної тривалості робочого часу.

Якщо працівник суміщає посади, трудовий договір з ним не укладайте. Однак керівник установи має видати наказ про допущення працівника до роботи за суміщенням. Додаткові обов’язки за іншою суміщуваною посадою працівник виконуватиме у межах робочого часу за основним місцем роботи. Приміром, з 9:00 до 18:00 працівник суміщає роботу за основною і неосновною посадою.

Суміснику виплачуйте заробітну плату пропорційно відпрацьованому часу або залежно від виробітку. За суміщення посад встановлюйте працівнику доплату до посадового окладу за основною посадою.

Пам’ятайте, що оформити працівника за сумісництвом або суміщенням професій/посад можете лише за наявності у штатному розписі вакантної посади.

За інформацією ГУ Держпраці у Сумській області

logo