Посадові інструкції: чи штрафуватимуть, якщо роботодавець їх не має

3 квітня 2019
1601
Середній бал: 5 із 5

Роботодавець має до початку роботи працівника:

  • ознайомити його з правилами внутрішнього трудового розпорядку;
  • роз’яснити права й обов’язки;
  • надати необхідні для роботи засоби (ст. 29 КЗпП).

Обов’язки, права та відповідальність працівників закріплюють у посадових (робочих) інструкціях (п. 4 Загальних положень Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (далі — ДКХП); п. 4 Загальних положень Довідника кваліфікаційних характеристик професій робітників (далі — ДКХПР), вміщених до Випуску 1 «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності» ДКХП, затвердженого наказом Мінпраці від 29.12.2004 № 336).

Посадова інструкція — це організаційно-правовий документ, який визначає основні завдання, обов’язки, права і відповідальність працівника при виконанні роботи на певній посаді (за відповідною професією). Роботодавець має розробити їх для всіх посад, передбачених штатним розписом.

Зразок посадової інструкції бухгалтера

До посадових інструкцій можна вносити зміни та доповнення тільки на підставі наказу керівника установи за згодою працівника (абз. 7 п. 6 Загальних положень розд. 1 Вип. 1 ДКХП; абз. 8 п. 6 Загальних положень розд. 2 Вип. 1 ДКХПР).

Якщо посадові інструкції у роботодавця відсутні, це є порушенням законодавства про працю України.

Відповідальність за це порушення:

  • для винних посадових осіб — адміністративний штраф у розмірі від 510 до 1700 грн (ст. 41 КпАП);
  • для роботодавця — штраф у розмірі мінімальної зарплати за «інші порушення законодавства про працю» (ст. 265 КЗпП).

Завдяки наявності посадових інструкцій працівник може чітко усвідомити, яких результатів від нього чекають, як оцінюватимуть його роботу, яка відповідальність за невиконання встановлених вимог.

За інформацією Управління Держпраці у Полтавській області

logo