-

Як бюджетникам обліковувати витрати на страхування автомобіля

25 березня 2019
551
Середній бал: 5 із 5

Операції бюджетних установ із оплати за страхування автомобіля не підпадають під критерії визначення «Витрати майбутніх періодів».

На рахунку 29 «Витрати майбутніх періодів» обліковують витрати звітного періоду, які відноситимуть на витрати у майбутніх звітних періодах (наприклад, сплачені авансом орендні платежі тощо). Так визначає Порядок застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затверджений наказом Мінфіну від 29.12.2015 № 1219.

Плату за страхування автомобіля бюджетні установи мають відображати в бухгалтерському обліку за вимогами пункту 5.7 розділу 5 «Облік операцій з грошовими коштами» Типової кореспонденції субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами, затвердженої наказом Мінфіну від 29.12.2015 № 1219.

Джерело: Лист Казначейства від 14.02.2019 № 16-04-04/2982

logo