Невідповідність показників у Звіті про рух грошових коштів: як діяти

21 лютого 2019
320
Середній бал: 5 із 5

Розпорядники бюджетних коштів (далі — розпорядники) порівнюють показники, які містить Звіт про рух грошових коштів (форму № 3-дс; далі — Звіт) відповідно до Методичних рекомендацій з перевірки порівнянності показників фінансової звітності суб’єктів державного сектору, затверджених наказом Мінфіну від 28.12.2017 № 1170.

Однак нещодавно Мінфін доповнив форму Звіту новими рядками, у яких розпорядники мають відображати інформацію про готівкові кошти та грошові документи у касі. Ці зміни у Звіт Мінфін вніс наказом «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку в державному секторі» від 27.11.2018 № 940.

Тож тепер у розпорядників при складанні фінансової звітності за 2018 рік може виникнути невідповідність показників статті «Залишок коштів на початок року» графи 3 Звіту показникам статті «Залишок коштів на кінець року» графи 4. У такій ситуації розпорядники мають зазначити причини виникнення невідповідності у Пояснювальній записці.

Джерело: Лист Казначейства «Про складання звіту про рух грошових коштів» від 16.01.2019 № 16-08/1113

logo