Бізнес на підставі декларацій - основні правила та строки подання

23 березня 2022
2274
Середній бал: 5 із 5

Під час воєнного стану бізнес можна вести на підставі декларацій про госпдіяльність

Бізнес на підставі декларацій - основні правила та строки подання

На час воєнного стану провадити господарську діяльність можна без отримання дозволів, інших документів дозвільного характеру, ліцензій, на підставі декларації про провадження господарської діяльності. Декларації подають до Мінекономіки, а суб’єкти господарювання, що здійснюють охоронну діяльність, — до МВС.

Перелік відомостей, які вносять до декларації

Бізнес на підставі декларацій - основні правила та строки поданняВідомості про суб’єкта господарювання:

  • для юридичної особи — організаційно-правова форма, повне і скорочене найменування (у разі наявності), код ЄДРПОУ та місцезнаходження;
  • для ФОП — прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності), номер паспорта громадянина України (для фізосіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті громадянина України) та місце проживання.
Бізнес на підставі декларацій - основні правила та строки поданняВідомості про фактичну адресу (адреси) провадження господарської діяльності.
Бізнес на підставі декларацій - основні правила та строки поданняНазва виду господарської діяльності, який провадять.
Бізнес на підставі декларацій - основні правила та строки поданняНазва дозвільного документа (назви дозвільних документів) на заміну якого (яких) на період воєнного стану подана декларація.

·Бізнес на підставі декларацій - основні правила та строки поданняВідмітка про ознайомлення суб’єкта господарювання з вимогами законодавства, які встановлюють вичерпний перелік вимог до провадження господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, отриманню документа дозвільного характеру, іншого результату надання публічної послуги, на заміну якого подав декларацію, та зобов’язується їх виконувати.

Подання декларації

Декларація подається за вибором суб’єкта господарювання незалежно від задекларованого (зареєстрованого) місцезнаходження (місця проживання), місця провадження господарської діяльності:

  • в електронній формі — через Єдиний державний веб-портал електронних послуг, зокрема через мобільний додаток Порталу Дія;
  • у паперовій формі — через центр надання адміністративних послуг, подана особисто суб’єктом господарювання або уповноваженою особою, надіслана поштою;

Після припинення скасування воєнного стану суб’єкти господарювання, які набули право на провадження господарської діяльності на підставі декларації, у разі відсутності відповідних дозвільних документів невідкладно, але не пізніше одного місяця звертаються до відповідних органів ліцензування, дозвільних органів і отримують ці документи в порядку, строки та на умовах, передбачених законодавством, без зупинення (припинення) їх діяльності.

Перебіг строків

На період воєнного стану зупиняється перебіг строків звернення за отриманням публічних послуг, визначених законодавством. Строки дії діючих строкових ліцензій та документів дозвільного характеру автоматично продовжуються на період воєнного стану.

Повідомлення про набуття права на провадження діяльності

Мінекономіки у період воєнного стану, а також протягом одного тижня з дня припинення чи скасування воєнного стану щодня повідомляє відповідним органам

ліцензування, дозвільний орган про суб’єктів господарювання, які набули право на провадження господарської діяльності на підставі декларації, види господарської діяльності, які ними провадяться, та їх місцезнаходження, шляхом перенаправлення отриманих декларацій.

Постанова КМУ від 18.03.2022 № 314

logo