-

Немає будь-яких контактів з роботодавцем - чи буде нарахована зарплата

7 березня 2022
1402
Середній бал: 5 із 5

Немає будь-яких контактів з роботодавцем - чи  буде нарахована зарплата

Трудовий договір – це угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, а власник підприємства зобов’язується виплачувати працівникові зарплату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін (ч. 1 ст. 21 КЗпП).

Якщо роботодавець не може забезпечити працівника необхідними умовами праці, працівник не зобов’язаний виконувати свої трудові обов’язки.

Коли є зв’язок з роботодавцем трудовий договір може бути розірваний за статтею 38 КЗпП у строк, про який просить працівник. Адже ведення бойових дій у відповідній місцевості є поважною причиною для скорочення строку.

Коли немає будь-яких контактів з роботодавцем, в тому числі і у випадку смерті роботодавця ФОП або з інших причин, що унеможливлюють розірвання трудового договору, може бути встановлено факт припинення трудових відносин в порядку окремого провадження за Цивільним процесуальним кодексом України (далі – ЦПК).

Окреме провадження розглядає справи про підтвердження наявності або відсутності юридичних фактів, що мають значення для охорони прав та інтересів особи або створення умов для здійснення нею особистих немайнових чи майнових прав або підтвердження наявності чи відсутності неоспорюваних прав (ч. 7 ст. 19 ЦПК).

Суд розглядає в порядку окремого провадження справи про встановлення фактів, що мають юридичне значення (п. 5 ч. 2 ст. 293 ЦПК).

Облік трудової діяльності працівника здійснюють в електронній формі в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування у порядку, визначеному Законом України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування».

Ведення трудової книжки при цьому роботодавець здійснює виключно за бажанням працівника.

Також працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної і творчої праці шляхом укладення трудового договору на одному або одночасно на декількох підприємствах, в установах, організаціях, якщо інше не передбачено законодавством, колективним договором або угодою сторін (ч. 2 ст. 21 КЗпП).

logo