Чи буде Держпраці штрафувати за порушення законодавства зараз, якщо виявить його після закінчення воєнного часу

7 березня 2022
1017
Середній бал: 5 із 5

Чи буде Держпраці штрафувати за порушення законодавства зараз, якщо виявить його після закінчення воєнного часу

Торгово-промислова палата України (далі – ТПП) засвідчила факт настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) з 24 лютого 2022 року.

ТПП підтверджує, що зазначені обставини з 24 лютого 2022 року до їх офіційного закінчення, є надзвичайними, невідворотними та об'єктивними обставинами для суб'єктів господарської дiяльностi та/або фізичних осіб по договору, окремим податковим та чи іншим зобов'язанням/обов'язком, виконання яких настало згідно з умовами договору, контракту, угоди, законодавчих чи інших нормативних актів і виконання відповідно яких стало неможливим у встановлений термін внаслідок настання таких форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили).

Особа, яка порушила зобов'язання, звільняється від відповідальності за порушення зобов'язання, якщо вона доведе, що це порушення виникло внаслідок випадку або непереборної сили (ч. 1 ст. 617 Цивільного Кодексу України; ЦК).

З огляду на вищевикладене, в умовах воєнного стану положення ЦК щодо звільнення від відповідальності за порушення зобов'язання має застосовуватися і до зобов’язань за трудовими відносинами.

Разом з тим звертаємо увагу, що звільнення від відповідальності за порушення зобов'язання внаслідок форс-мажорних обставин (непереборної сили) не звільняє від виконання самого зобов’язання.

Таким чином після усунення вищезгаданих обставин, особа зобов’язана виконати всі свої зобов’язання перед іншою стороною.

logo