Що загрожує установі за порушення правил сплати податків

23 січня 2019
85
Середній бал: 5 із 5

Якщо установа порушує правила сплати (перерахування) узгоджених сум грошових зобов’язань, ДФС застосовує штрафні (фінансові) санкції, передбачені статтею 126 ПК.

Разом із штрафними сакціями ДФС нараховує пеню за кожний календарний день прострочення сплати:

  • суми податкового зобов’язання, визначеного ДФС, — із розрахунку 120% річних облікової ставки НБУ, що діє на кожний такий день;
  • суми податкового зобов’язання, визначеної установою/податковим агентом, у т. ч. якщо вона/він самостійно виправляє помилки у податковій звітності, — починаючи з 91 к. дн., що настає за останнім днем граничного строку сплати податкового зобов’язання, із розрахунку 100% річних облікової ставки НБУ, що діє на кожний такий день (ст. 129 ПК).

Якщо посадові особи установ не подають або несвоєчасно подають платіжні доручення на перерахування належних до сплати податків та зборів (обов’язкових платежів), їх очікує адміністративна відповідальність за статтею 163 прим. 2 КпАП.

За інформацією ГУ ДФС у Тернопільській області

logo