НАДС: Відповіді на запитання щодо утворення класифікаційних комітетів

27 січня 2022
1398
Середній бал: 5 із 5

Наразі по всіх державних органах розпочато процес класифікації посад. В подальшому це стане основою для впровадження нового рівня оплати праці на державній службі.

НАДС: Відповіді на запитання щодо утворення класифікаційних комітетів


Через велику кількість запитань, які надходять до НАДС через телефон "гарячої лінії" чи соціальні мережі, фахівці Генерального департаменту з питань оплати праці та функціонального розвитку державної служби підготували відповіді на найпоширеніші питання щодо утворення класифікаційних комітетів.

 • Методикою проведення класифікації посад державної служби передбачено, що спостереження за роботою класифікаційного комітету забезпечує особа, на яку покладено повноваження щодо запобігання та виявлення корупції. Чи може особа, на яку покладено повноваження щодо питань запобігання та виявлення корупції входити до складу класифікаційного комітету, якщо вона є керівником самостійного структурного підрозділу?

Якщо на керівника самостійного структурного підрозділу покладено повноваження щодо питань запобігання та виявлення корупції, то є два варіанти: 1) не включати таку особу до класифікаційного комітету (натомість включити керівника іншого структурного підрозділу); 2) покласти обов’язки щодо запобігання та виявлення корупції на іншу особу на період проведення класифікації.

 • В державному органі відсутня служба управління персоналом або спеціаліст з питань персоналу, але є спеціаліст, на якого покладено такі обов’язки. Чи може такий орган утворити класифікаційний комітет?

Так, відповідно до Методики кваліфікаційний комітет утворюється у кожному державному органі за умови наявності у ньому не менше трьох керівників самостійних структурних підрозділів без урахування служби управління персоналом. Відповідно до Закону України “Про державну службу” у державному органі залежно від чисельності персоналу утворюється структурний підрозділ або вводиться посада спеціаліста з питань персоналу. Обов’язки служби управління персоналом можуть бути покладені на одного з державних службовців органу.

 • Які із підрозділів варто визначити відповідальними за організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності класифікаційного комітету?

Рішення щодо підрозділів, відповідальних за організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності класифікаційного комітету приймається на розсуд керівника державної служби в державному органі. При цьому рекомендовано визначити відповідальними за організаційне забезпечення – службу управління персоналом, а за матеріально-технічне – ІТ відділ (якщо передбачені засідання комітету з використання засобів зв’язку) або адміністративно-господарський відділ.

 • Хто проводить класифікацію структурних підрозділів зі статусом юридичної особи публічного права? 

Якщо в межах структурного підрозділу зі статусом юридичної особи публічного права є щонайменше три самостійних структурних підрозділів без урахування служби управління персоналом, то утворюється класифікаційний комітет, який проводить класифікацію посад. Якщо структура державного органу не дозволяє утворити комітет, тоді класифікацію посад державної служби структурного підрозділу зі статусом юридичної особи публічного права проводить класифікаційний комітет відповідної місцевої державної адміністрації.

 • Якщо в державному органі недостатня кількість самостійних структурних підрозділів і класифікацію проводить державний орган, якому він підпорядковується, то чи може керівник державної служби увійти до складу класифікаційного комітету відповідного державного органу?

Ні. Відповідно до Методики класифікаційний комітет утворюється в державному органі у складі: керівника державної служби, керівника служби управління персоналом або спеціаліста з питань персоналу, секретаря та п'яти (або щонайменше трьох) керівників самостійних структурних підрозділів. Проте, керівник державної служби у державному органі, посади якого класифікуються, але структура державного органу не дає можливість утворити класифікаційний комітет, буде представляти посади державної служби під час засідання класифікаційного комітету відповідного державного органу.

 • Чи потрібно відображати в наказі інформацію щодо здійснення класифікації посад в державному органі, який перебуває в підпорядкуванні і не може утворити власний кваліфікаційний комітет відповідно до Методики? 

Так, якщо підпорядкований орган відповідно до Методики не може провести класифікацію самостійно, то при формуванні наказу про проведення класифікації посад необхідно зазначити, що класифікація буде проведена в т.ч. у підпорядкованому органі. Відповідно до Методики, організація проведення класифікації посад державної служби здійснюється шляхом видання керівником державної служби наказу щодо проведення класифікації посад державної служби в державному органі, його апараті (секретаріаті) (далі - державний орган), в якому зазначається:

 1. кількість посад державної служби згідно зі штатним розписом;
 2. персональний склад класифікаційного комітету;
 3. структурні підрозділи, відповідальні за організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності класифікаційного комітету.
 • Де отримати Форму основної інформації про посаду державної служби та Зведену відомість класифікації посад державної служби?

Форма основної інформації про посаду державної служби та Зведена відомість класифікації посад державної служби є додатками до Методики класифікації посад.

 • Чи можуть державної службовці категорії «В» бути членами класифікаційного комітету?

Так, якщо на них покладено обов’язки керівників самостійних структурних підрозділів або державних службовець категорії “В” є спеціалістом з питань персоналу.

 • Кого визначати секретарем класифікаційного комітету?

Відповідно до Методики секретар визначається з числа працівників служби управління персоналом або іншого структурного підрозділу за рішенням керівника державної служби у державному органі.

 •  Чи можна вносити зміни у шаблон наказу? 

Так, можна. Запропонований шаблон наказу має рекомендаційний характер.

 

Джерело: НАДС

УВАГА!

Бути у курсі подій та законодавчих оновлень стало ще легше! Підписуйтесь на  наш  Telegram або FB та читайте важливі новини від порталу "Бюджетник" першими.

logo