Головбух: Бюджет

Надбавки в бюджетних установах: коротко про головне

 • 28 вересня 2017
 • 9468

За якісну роботу, знання іноземної мови, високий рівень кваліфікації, професійну майстерність працівники бюджетних установ можуть розраховувати на виплату їм надбавок. Звичайно, якщо для цього буде відповідна воля керівника. Чому так і коли встановлюють надбавки в бюджетних установах — зараз розповімо.

Надбавки в бюджетних установах разом із посадовими окладами (тарифними ставками), доплатами, преміями, іншими заохочувальними та компенсаційними виплатами тощо формують заробітну плату працівників. І залежно від посади, яку обіймає працівник, профілю установи вони будуть різними.

Так, умови оплати праці в бюджетних установах виділяють такі надбавки:

 • за класність — водіям;
 • за знання і використання в роботі іноземної мови;
 • за спортивні звання;
 • за почесні звання;
 • за складність, напруженість у роботі;
 • за виконання особливо важливої роботи;
 • за високі досягнення у праці.

Розглянемо їх детальніше.

Надбавка водіям за класність

За класність надбавку встановлюють водієві залежно від присвоєного йому класу у відсотках установленої тарифної ставки за відпрацьований час у розмірі:

 • 10% — для водіїв 1-го класу;
 • 25% — для водіїв 2-го класу.

Класність водієві присвоює кваліфікаційна комісія установи під час кваліфікаційної атестації. Присвоєння водієві 1-го та 2-го класів оформлюють наказом із встановленням доплати за класність.

У бюджетних установах дві надбавки за класність одному водієві не встановити, лише одну.

Податкова соціальна пільга 2019: визначаємо нові розміри

Іван Левадськийексперт з бухобліку та оподаткування в бюджетній сфері, Київ
Із кожної зарплати чи іншого доходу працівника бухгалтер утримує ПДФО і військовий збір. Однак деякі доходи взагалі не оподатковуються, а до зарплати може застосовуватись податкова соціальна пільга. З’ясуємо, який розмір вона матиме у 2019 році та як її застосувати.

Надбавки за знання і використання в роботі іноземної мови

За знання і використання в роботі іноземної мови надбавку не встановлюють працівникам за посадами, вимогами для зайняття яких передбачено знання іноземної мови, що підтверджено відповідним документом. Для інших працівників її встановлюють лише тоді, коли, виконуючи обов’язки за посадовою інструкцією, вони змушені використовувати іноземну мову, щоб якісно виконувати свої обов’язки.

Розмір надбавки в бюджетних установах збільшують залежно від кількості іноземних мов, які знає і використовує в роботі працівник.

Так, її встановлюють у відсотках до його посадового окладу у розмірі:

 • 10% — за знання та використання в роботі однієї європейської мови;
 • 15% — за знання та використання в роботі однієї східної, угро-фінської або африканської мови;
 • 25% — за знання та використання в роботі двох і більше мов.

І така виплата може бути або 10, або 15, або 25% — перелічені розміри не сумують.

Цю надбавку встановлюють наказом із зазначенням строку, протягом якого її нараховуватимуть.

Надбавки за спортивні звання

Працівнику можуть присвоїти такі спортивні звання:

 • «майстер спорту»;
 • «майстер спорту міжнародного класу»;
 • «заслужений майстер спорту»;
 • «заслужений тренер».

Керівник установи самостійно визначає відповідність спортивного звання профілю діяльності працівника на посаді, яку той обіймає. Якщо діяльність за профілем збігається з наявним спортивним званням, можуть встановлювати — безстроково! — надбавку у відсотках до посадового окладу за звання:

 • «майстер спорту» — 10%;
 • «майстер спорту міжнародного класу» — 15%;
 • «заслужений тренер», «заслужений майстер спорту» — 20%.

Розмір такої надбавки в бюджетних установах суто регламентований — 10, 15 і 20%. Якщо працівник має два або більше звань, надбавку встановлюють за вищим з них, тобто:

 • 15% — за спортивні звання «майстер спорту» і «майстер спорту міжнародного класу»;
 • 20% — за спортивні звання «майстер спорту» і «заслужений тренер», або «майстер спорту» і «заслужений майстер спорту», або «майстер спорту міжнародного класу» і «заслужений тренер» і «заслужений майстер спорту».

Підставою для нарахування і виплати є наказ керівника установи.

Надбавки за почесні звання

Якщо працівнику за його трудову діяльність встановлено почесне звання «народний» або «заслужений» і його робота за профілем збігається з наявним почесним званням, він має право на відповідну надбавку. При цьому не має значення, чи це почесне звання України, чи СРСР, чи союзних республік СРСР — в бюджетних установах надбавка за почесні звання наразі встановлюється їх володарям без винятків.

Керівник бюджетної установи визначає відповідність почесного звання профілю діяльності працівника на займаній посаді. Після цього надбавку встановлюють у відсотках до посадового окладу за почесне звання:

 • «заслужений» — 20%;
 • «народний» — 40%.

Якщо працівник і «заслужений», і «народний», надбавку встановлюють у розмірі 40% посадового окладу.

Хоча ніде правди діти, надбавки в бюджетних установах за почесні звання встановлюють досить рідко. Однак, як і за спортивні, якщо їх провели наказом — то діятимуть вони безстроково.

Надбавка за складність, напруженість у роботі

Надбавку за складність, напруженість у роботі встановлюють, як правило, за:

 • виконання працівником більш складної і відповідальної роботи порівняно з іншими працівниками;
 • обсяг виконуваної роботи, її інтенсивність;
 • якість і своєчасність виконуваних робіт, творчий підхід при виконанні нових і складних робіт.

Для цієї надбавки враховують кваліфікацію працівника, його компетентність, відповідальність, ініціативність, старанність тощо. Окрім цього, зважають на завантаження працівника. Адже збільшувати обсяг виконуваної роботи можна лише всебічно обгрунтовано, аби не нанести шкоди працівнику, не погіршити якість виконуваної ним роботи.

Установлюють цю надбавку за наказом у розмірі до 50% посадового окладу. При цьому слід звернути увагу на встановлені працівнику надбавки за виконання особливо важливої роботи або за високі досягнення у праці. Адже загалом ці три надбавки в бюджетних установах сукупно не можуть перевищувати 50% посадового окладу працівника.

Лише в бюджетних установах зі статусом «національний» їх можуть встановити працівникам у розмірі 50% посадового окладу кожна, оскільки ці установи вилучили з такого обмеження.

Надбавка за виконання особливо важливої роботи

Надбавку за виконання особливо важливої роботи встановлюють на чітко визначений термін, тобто на період виконання такої роботи.

Як правило, вона потрібна, аби стимулювати виконати певну роботу швидше та підвищити якість виконуваної роботи. У наказі про встановлення цієї надбавки в бюджетних установах, окрім її розміру, слід чітко визначити кінцеву мету роботи і терміни її виконання.

Встановлюють її у розмірі до 50% посадового окладу.

Надбавка за високі досягнення у праці

Надбавку за високі досягнення у праці встановлюють працівникам, які:

 • якісно і своєчасно виконують поставлені перед ними завдання;
 • кваліфіковано і самостійно (у межах повноважень за посадовою інструкцією) вирішують робочі питання;
 • проявляють ініціативу і творчий підхід до виконання обов’язків за посадою;
 • дотримуються трудової дисципліни.

Встановлюють надбавку за наказом у розмірі до 50% посадового окладу. Однак і тут потрібно врахувати, чи не має вже працівник надбавку за виконання особливо важливої роботи або за високі досягнення у праці. Адже ці три надбавки в бюджетних установах сукупно не можуть перевищувати 50% від окладу.

Лише коли працівник працює в установі зі статусом «національний», він може розраховувати на всі три надбавки одразу, у т. ч. й за високі досягнення у праці, у розмірі 50% посадового окладу кожна.

Скасування надбавок, зменшення їх розміру

Не всі надбавки в бюджетних установах можна скасовувати або зменшувати. Скажімо, розмір надбавок за класність водіям, за знання і використання в роботі іноземної мови, за спортивні або почесні звання зменшувати не можна. Бо він чітко регламентований постановою КМУ «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30.08.2002 № 1298. І тут може йтися лише про зменшення розміру з максимального до мінімального, коли знижено класність водія, зменшено кількість іноземних мов, які використовуються в роботі, скасоване одне спортивне або почесне звання.

А у разі скасування класності водія, невикористання в роботі іноземних мов, скасування відповідного спортивного та/або почесного звання скасовуються і власне самі виплати.

Надбавки за складність, напруженість у роботі, за виконання особливо важливої роботи, за високі досягнення у праці можна зменшувати до 1-5% або скасовувати у повному розмірі. Підставою для цього можуть бути не вчасно виконані працівником завдання чи погіршення якості його роботи, порушення трудової дисципліни.

Зменшувати розмір надбавки в бюджетних установах або скасовувати її в цілому може керівник установи за наказом. Без відповідного наказу нараховувати надбавку у зменшеному розмірі або взагалі не нараховувати заборонено.

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не прогавити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. З нашою допомогою працювати легше!

Освітні заходи
Отримайте нові знання
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплати і станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Бажаєте скачати файл?!Зареєструйтесь, будь ласка!

30 секунд на реєстрацію – і Ви теж зможете скачувати необхідні документи, форми, зразки тощо


У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
на реєстрацію знадобиться лише 30 секунд
Зареєструватися