Усе про заповнення Звіту з ЄСВ

12780
Усі установи подають Звіт з ЄСВ щомісячно до 20 числа місяця, наступного за звітним. Перш ніж подавати, його слід скласти. Як це зробити, читайте у статті.

Щоб скласти Звіт з ЄСВ, потрібно нарахувати:

 • заробітну плату, прирівняні до неї виплати, інші виплати, які нараховують працівникам за трудовим чи цивільно-правовим договором;
 • ЄСВ за ставками 22% і 8,41% — для працівників з інвалідністю.

Розпочинати заповнення Звіту з ЄСВ слід із:

 • титульного аркуша;
 • Таблиці 1;
 • Таблиці 5;
 • Таблиці 6;
 • Таблиці 7.

Усі ці складові мають вступну, основну і кінцеву частини. Розглянемо кожну складову звіту окремо.

Корисна стаття:

Титульний аркуш Звіту з ЄСВ

Вступна частина титульного аркуша містить назву звіту та 5 реквізитів. Залежно від того, хто подає звіт — страхувальник чи правонаступник (замість ліквідованого страхувальника), код ЄДРПОУ відображають у реквізиті 2 або 3. Заповнення Звіту з ЄСВ починаємо з відображення у реквізитах відомостей про:

 • звітний місяць і рік;
 • тип форми звіту (початкова, скасовуюча чи додаткова);
 • код за ЄДРПОУ (реквізит 2 або 3);
 • найменування установи, її адресу і контактний телефон;
 • код контролюючого органу, до якого подаємо звіт.

►Бланки фінансової звітності

Далі переходимо до табличної форми. У ній слід поставити відмітки навпроти таблиць, без яких заповнення Звіту з ЄСВ неможливе. Наприклад, якщо вид форми звіту — початкова, слід поставити відмітки навпроти таблиць:

 • 1 «Нарахування єдиного внеску»;
 • 5 «Відомості про трудові відносини застрахованих осіб» (за наявності в ній відповідних записів);
 • 6 «Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забепечення) застрахованим особам»;
 • 7 «Наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства» (за наявності в ній відповідних записів).

Якщо вид форми звіту — скасовуюча чи додаткова, слід поставити відмітки навпроти тих таблиць, заповнення Звіту з ЄСВ за якими відбувалось у зв’язку з виявленням помилок.

Після цього титульний аркуш підписує керівник установи і головний бухгалтер, з зазначенням їх податкового номера, прізвища та ініціалів.

Таблиця 1 Звіту з ЄСВ

Вступна частина Таблиці 1 містить 15 реквізитів, кожен з яких має один або кілька показників. Залежно хто подає звіт — страхувальник чи правонаступник (замість ліквідованого страхувальника), код ЄДРПОУ відображають у реквізиті 2 або 3.

Заповнення Звіту з ЄСВ починаємо з відображення у реквізитах відомостей про:

 • звітний місяць і рік;
 • код за ЄДРПОУ (реквізит 2 або 3);
 • найменування установи — страхувальника;
 • код основного виду економічної діяльності (4).

Позначкою «×» позначаємо у реквізиті 5 що це бюджетна установа. У реквізитах 9-13 вступної частини Таблиці 1 відображаємо відомості про:

 • місцезнаходження установи;
 • її організаційно-правову форму;
 • номер реєстрації страхувальника;
 • найменування банку (органу Казначейства);
 • його МФО;
 • реквізити поточного рахунку.

Заповнення Звіту з ЄСВ продовжуємо з відображення у реквізиті 14 відомостей про кількість створених нових робочих місць у звітному місяці. У реквізиті 15 слід обов’язково відобразити статистичні відомості про середньооблікову кількість:

 • штатних працівників (загальну);
 • штатних працівників, які мають інвалідність;
 • штатних працівників, які мають додаткові гарантії в сприянні працевлаштуванню.

Продовжувати заповнення Звіту з ЄСВ слід знову таки з показників реквізиту 15, тобто відомостей про:

 • штатну чисельність працівників;
 • кількість осіб, які виконували роботи (надавали послуги) за цивільно-правовими договорами (ЦПД);
 • кількість застрахованих осіб у звітному періоді, яким нараховані виплати (у т. ч. чоловічої і жіночої статі).

Після цього переходимо до основної частини звіту, тобто заповнення Звіту з ЄСВ продовжуємо з власне Таблиці 1 «Нарахування єдиного внеску».

Заповнення Звіту з ЄСВ Таблиця 1

Заповнення Звіту з ЄСВ Таблиця 1

Таблицю формують автоматично на підставі даних Таблиці 6 «Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам». Так, відображають у рядках:

 • 1, 1.1-1.5 — суму нарахованого працівникам доходу у розрізі його видів;
 • 2, 2.1, 2.2, 2.5 — суму нарахованого доходу, на яку нараховано ЄСВ;
 • 3, 3.1, 3.2, 3.5 — суму ЄСВ, що нарахований за ставками 22% (у т. ч. на додаткову базу нарахування ЄСВ) і 8,41%.

►Коди економічної класифікації видатків бюджету (КЕКВ) 2018

Заповнення Звіту з ЄСВ у Таблиці 1 продовжують у рядках 4 і 5, якщо у звітному місяці виправляли помилки, допущені у минулих звітних місяцях. Внаслідок чого донараховано або зменшено суму ЄСВ і відповідну базу нарахування ЄСВ. У цих рядках значення формують із рядків Таблиці 6, у яких код типу нарахувань «2» або «3». У рядках 4 і 5 обов’язково зазначають зміст помилки. Заповнення Звіту з ЄСВ у Таблиці 1 неможливе без відображення у рядку 6 сум ЄСВ, які підлягають сплаті.

У кінцевій частині зазначають дату формування Таблиці 1. Після цього її підписує керівник установи і головний бухгалтер, з зазначенням їх податкового номера, прізвища та ініціалів.

Таблиця 5 Звіту з ЄСВ

Без формування Таблиці 5 «Відомості про трудові відносини осіб» заповнення Звіту з ЄСВ неможливо, якщо у звітному місяці:

 • працівника прийнято або звільнено;
 • укладено з ним ЦПД або розірвано чи припинено виконання ЦПД;
 • надано працівниці відпустку по вагітності та пологам чи строк перебування її закінчився;
 • надано або припинено відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку або шестирічного віку.

Аналогічно вступній частині титульного аркушу у вступній частині Таблиці 5 заповнення Звіту з ЄСВ розпочинаємо з відображення відомостей про:

 • код за ЄДРПОУ (реквізит 1 або 2);
 • найменування установи — страхувальника;
 • звітний місяць і рік;
 • тип форми звіту (початкова, скасовуюча, додаткова).

Після цього переходимо до основної частини — табличної форми. Розглянути її можна нижче.

Заповнення Звіту з ЄСВ Таблиця 5

Заповнення Звіту з ЄСВ Таблиця 5

У графах Таблиці 5 зазначаємо відомості про:

 • громадянство України;
 • категорію особи (код);
 • податковий номер працівника;
 • його прізвище, ім’я, по-батькові.

Для заповнення Звіту з ЄСВ (Таблиці 5) слід використовувати числовий код категорії особи. Всього їх шість:

 1. наймані працівники (з трудовою книжкою);
 2. наймані працівники (без трудової книжки);
 3. особи, які виконують роботи за ЦПД;
 4. особи, яким надано відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку;
 5. особи, яким надано відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами;
 6. особи, яким надано відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Потім заповнення Звіту з ЄСВ продовжуємо з відображення у Таблиці 5 відомостей про дату початку або закінчення:

 • трудових відносин;
 • ЦПД;
 • відпусток у зв’язку з вагітністю та пологами, для догляду за дитиною до досягнення нею 3- чи 6-річного віку.

Якщо у звітному місяці для одного працівника одна подія завершилась, а інша настала, то дату початку і завершення зазначаємо у окремих рядках. Слід зауважити, що дату вказують у форматі «ДД», а не «ДД.ММ.РРРР» (тобто 22, а не 22.11.2017).

На цьому заповнення Звіту з ЄСВ (Таблиці 5) не закінчується. Якщо працівника прийнято на нове робоче місце, тобто введена до штатного розпису посада була вакантною з дня введення, у реквізиті 12 Таблиці 5 слід вказати дату створення (введення) посади, на яку прийнято працівника. Якщо ж працівник звільнився, у реквізиті 13 цієї таблиці зазначаємо підставу припинення трудових відносин — назву і реквізити розпорядчого документа.

Заповнення Звіту з ЄСВ (Таблиці 5) завершується датою формування цієї таблиці, а також підписами керівника установи і головного бухгалтера, з зазначенням їх податкового номера, прізвища та ініціалів.

Таблиця 6 Звіту з ЄСВ

У Таблиці 6 «Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам» відображаємо відомості про працівників, нарахований їм дохід, суми ЄСВ і не тільки. Для заповнення Звіту з ЄСВ Таблиця 6 є основною, саме на підставі її відомостей формують Таблицю 1, страховий стаж застрахованих осіб.

Заповнення Звіту з ЄСВ Таблиця 6

Заповнення Звіту з ЄСВ Таблиця 6

Аналогічно вступній частині титульного аркушу, Таблиці 5, у вступній частині Таблиці 6 зазначаємо відомості про:

 • код за ЄДРПОУ (реквізит 1 або 2);
 • найменування установи — страхувальника;
 • звітний місяць і рік;
 • тип форми звіту (початкова, скасовуюча).

Так, заповнення Звіту з ЄСВ, який включає Таблицю 6, можливо у двох формах: початкова і скасовуюча. Якщо титульний аркуш має форму додаткова і в переліку таблиць наявна відмітка, що до титульного аркуша додається Таблиця 6, — Звіт з ЄСВ складено неправильно.

Основна частина Таблиці 6 є табличною формою. У перших реквізитах таблиці (реквізити 6-9, 12) заповнення Звіту з ЄСВ починаємо з відомостей про працівника:

 • громадянин України чи ні;
 • чоловік чи жінка;
 • податковий номер працівника;
 • код категорії застрахованої особи;
 • прізвище, ім’я, по-батькові працівника.

Найпоширеніші коди категорії застрахованої особи наведемо у Таблиці 1.

Таблиця 1

Категорії працівників

Код категорії застрахованої особи для працівника, у якого

інвалідність

інвалідності немає

Наймані працівники, яким нараховано зарплату

2

1

Особи, які працюють на виборних посадах

12

Особи, з якими укладено ЦПД

26

Особи, яким нарахована допомога по тимчасовій непрацездатності

36

29

Працівниці, яким нарахована допомога по вагітності та пологам

43

42

Після цього заповнення Звіту з ЄСВ продовжуємо з реквізитів 10-11, 13-16 Таблиці 6. У них відображаємо:

 • код типу нарахувань (за наявності);
 • місяць і рік, за який нараховано відповідну виплату;
 • кількість календарних днів тимчасової непрацездатності (за наявності);
 • кількість календарних днів відпустки без збереження зарплати (за наявності);
 • кількість календарних днів перебування у трудових відносинах, відносинах за ЦПД;
 • кількість календарних днів відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами (за наявності).

Для заповнення Звіту з ЄСВ слід правильно обрати код типу нарахувань або взагалі його не зазначати. Наведемо найуживаніші коди типу нарахувань і умови для їх застосування у Таблиці 2.

Таблиця 2

Код типу нарахувань

Умови застосування

10

Нараховано суми відпускних

13

Різниця мінімальної зарплати і нарахованої зарплати (додаткова база нарахування ЄСВ; реквізит 19 Таблиці 6)

2 (3)

Самостійно донараховано (зменшено зайво нараховану) суму ЄСВ, який нараховано на підставі бухгалтерських та інших документів на зарплату у попередніх звітних місяцях

1

Сума доходу нарахована за виконану роботу, строк виконання якої перевищує календарний місяць, або сума середньої зарплати за вимушений прогул, що перевищує календарний місяць

11 (12)

Під час перевірки органами доходів і зборів донараховано (зменшено зайво нараховану) суму ЄСВ, який нараховано на підставі бухгалтерських та інших документів на зарплату у попередніх звітних місяцях

Якщо працівниця перебуває у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку, під час заповнення Звіту з ЄСВ у реквізиті 15 Таблиці 6 обов’язково зазначають кількість днів перебування у трудових відносинах, не зважаючи що у звітних місяцях такій працівниці не нараховують дохід.

Після цього відображаємо у реквізитах:

 • 17, 18 — нарахований дохід в розрізі кодів категорій застрахованих осіб та кодів типу нарахувань;
 • 19 — додаткову базу нарахування ЄСВ;
 • 21 — суму нарахованого ЄСВ.

На цьому заповнення Звіту з ЄСВ (Таблиці 6) не закінчено. Ще слід відобразити відомості у реквізитах 22-25 про:

 • наявність чи відсутність трудової книжки;
 • неповний робочий час чи ні;
 • за посадою рахують спецстаж чи ні;
 • нове робоче місце чи ні.

Після внесення відомостей про усіх працівників підсумовуємо дані реквізитів 17-19, 21 і відображаємо їх суми у рядку «Усього». Заповнення Звіту з ЄСВ (Таблиці 6) завершуємо датою формування цієї таблиці, а також підписами керівника установи і головного бухгалтера, з зазначенням їх податкового номера, прізвища та ініціалів.

Таблиця 7 Звіту з ЄСВ

Якщо у реквізиті 24 Таблиці 6 у розрізі працівників є відмітка про облік спецстажу, за такими працівниками обов’язково слід сформувати Таблицю 7 «Наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства». Розглянути її можна нижче.

Заповнення Звіту з ЄСВ Таблиця 7

Заповнення Звіту з ЄСВ Таблиця 7

Заповнення Звіту з ЄСВ (Таблиці 7) розпочинаємо із вступної частини. Це відомості про:

 • код за ЄДРПОУ (реквізит 1 або 2);
 • найменування установи — страхувальника;
 • звітний місяць і рік;
 • тип форми звіту (початкова, скасовуюча, додаткова).

Основна частина має табличну форму. У Таблиці 7 слід наводити відомості в розрізі кожного працівника, зокрема:

 • громадянин України чи ні;
 • податковий номер працівника;
 • прізвище, ім’я, по-батькові працівника.

Під час заповнення Звіту з ЄСВ слід правильно обрати код підстави для обліку спецстажу, який зазначаємо у реквізиті 8 Таблиці 7. Далі відображаємо у реквізитах 10-15 відомості про:

 • початок і кінець періоду, за який обліковують спецстаж;
 • тривалість спецстажу у днях або годинах і хвилинах;
 • місячна норма тривалості робочого часу у днях або годинах і хвилинах;
 • номер наказу про проведення атестації робочого місця.

Після заповнення Звіту з ЄСВ (основної частини Таблиці 7) зазначаємо дату формування цієї таблиці. Після цього її підписує керівник установи і головний бухгалтер, з зазначенням їх податкового номера, прізвища та ініціалів.Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не прогавити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. З нашою допомогою працювати легше!

Освітні заходи

Освітні заходи

Отримайте нові знання

Взяти участь© Головбух: Бюджет, 2017. Усі права захищено
Повне або часткове копіювання будь-яких матеріалів порталу, цитування, публікація їх анотованих оглядів допускаються лише з письмового дозволу редакції порталу

Тижневик «Головбух: Бюджет», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 14859-3830Р від 29.01.2009

Журнал «Держзакупівлі», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 18739-7539Р від 14.02.2012

Журнал «Головбух: праця та зарплата», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 14961-3933 ПР від 05.03.2009


Бажаєте скачати файл?!Зареєструйтесь, будь ласка!

30 секунд на реєстрацію – і Ви теж зможете скачувати необхідні документи, форми, зразки тощо


У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Я тут вперше
на реєстрацію знадобиться лише 30 секунд
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Приєднуйтесь до команди професійних бухгалтерів

і я інформуватиму вас про:

➤ головні зміни в законодавстві
➤ методи розв'язання складних робочих ситуацій
➤ зручні сервіси для роботи

  Ольга Пастухова, головний редактор порталу «Бюджетник»

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль