Єдиний звіт з ЄСВ і ПДФО

Головбух: Бюджет

Звіт з ЄСВ 2019 року: як заповнити

1 серпня 2019
83177
Середній бал: 0 із 5
експерт з бухобліку та оподаткування в бюджетній сфері, Київ

Якщо вам вдалося з першого разу правильно заповнити Звіт з ЄСВ — вітаємо! Однак більшість ваших колег мають труднощі. На що слід звернути увагу, аби не помилитися?

Звіт ЄСВ 2019 року складайте, якщо нараховуєте:

 • заробітну плату, прирівняні до неї виплати, інші виплати, які нараховують працівникам за трудовим чи цивільно-правовим договором;
 • ЄСВ 2019 за ставками 22% і 8,41% — для працівників з інвалідністю.

Формуйте й подавайте його за Порядком, затвердженим наказом Мінфіну від 14.04.2015 № 435 (далі — Порядок № 435). Врахуйте, що торік Мінфін наказом від 15.05.2018 № 511 затвердив Зміни до порядку заповнення й форми Звіту з ЄСВ. Чинну форму звіту ми навели нижче.

Бланк Звіту з ЄСВ

Зауважимо, що бюджетні установи заповнюють не увесь Звіт з ЄСВ, а лише:

 • титульний аркуш;
 • Таблицю 1;
 • Таблицю 5;
 • Таблицю 6;
 • Таблицю 7.

Усі ці таблиці містяться в Додатку 4 до Порядку № 435.

Бланк звіту ЄСВ

Що саме змінилося у формі звіту? Відповідаємо.

Як змінився Звіт ЄСВ

У оновленому Звіті з ЄСВ найбільше змін у таблиці 5. Дещо змінилася таблиця 1 — у ній з’явилися нові рядки. Не зачепили зміни таблицю 6, проте для її заповнення маємо новий код типу нарахувань. Детально про оновлення у кожній із таблиць розповів експерт із бухобліку та оподаткування (див. відео вебінару). 

А тепер про порядок заповнення звіту. 

Титульний аркуш Звіту з ЄСВ

Вступна частина титульного аркуша містить назву звіту та 5 реквізитів. Залежно від того, хто подає новий звіт ЄСВ 2019 року — страхувальник чи правонаступник (замість ліквідованого страхувальника), код ЄДРПОУ відображають у реквізиті 2 або 3. Заповнення Звіту з ЄСВ починаємо з відображення у реквізитах відомостей про:

 • звітний місяць і рік;
 • тип форми звіту (початкова, скасовуюча чи додаткова);
 • код за ЄДРПОУ (реквізит 2 або 3);
 • найменування установи, її адресу і контактний телефон;
 • код контролюючого органу, до якого подаємо звіт.

Далі звіт містить табличну форму. У ній слід поставити необхідні відмітки. Наприклад, якщо вид форми звіту — початкова, слід поставити відмітки навпроти таблиць:

 • 1 «Нарахування єдиного внеску»;
 • 5 «Відомості про трудові відносини застрахованих осіб» (за наявності в ній відповідних записів);
 • 6 «Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забепечення) застрахованим особам»;
 • 7 «Наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства» (за наявності в ній відповідних записів).

Якщо вид форми звіту — скасовуюча чи додаткова, слід поставити відмітки навпроти тих таблиць, заповнення Звіту з ЄСВ за якими відбувалось у зв’язку з виявленням помилок.

Після цього титульний аркуш підписує керівник установи і головний бухгалтер, з зазначенням їх податкового номера, прізвища та ініціалів.

Таблиця 1 Звіту з ЄСВ

Вступна частина Таблиці 1 містить 15 реквізитів, кожен з яких має один або кілька показників. Залежно хто подає Звіт по ЄСВ — страхувальник чи правонаступник (замість ліквідованого страхувальника), код ЄДРПОУ відображають у реквізиті 2 або 3.

У Таблиці 1 спершу відображаємо у реквізитах відомості про:

 • звітний місяць і рік;
 • код за ЄДРПОУ (реквізит 2 або 3);
 • найменування установи — страхувальника;
 • код основного виду економічної діяльності (4).

Позначкою «×» позначаємо у реквізиті 5 що це бюджетна установа. У реквізитах 9-13 вступної частини Таблиці 1 відображаємо відомості про:

 • місцезнаходження установи;
 • її організаційно-правову форму;
 • номер реєстрації страхувальника;
 • найменування банку (органу Казначейства);
 • його МФО;
 • реквізити поточного рахунку.

Далі Звіт з ЄСВ 2019 року в реквізиті 14 має містити відомості про кількість створених нових робочих місць у звітному місяці.

Середньооблікова кількість штатних працівників в звіті ЄСВ вказується у реквізиті 15. Це, зокрема, статистичні відомості про про середньооблікову кількість:

 • штатних працівників (загальна);
 • штатних працівників, які мають інвалідність;
 • штатних працівників, які мають додаткові гарантії в сприянні працевлаштуванню.

Продовжувати заповнення Звіту з ЄСВ слід знову таки з показників реквізиту 15, тобто відомостей про:

 • штатну чисельність працівників;
 • кількість осіб, які виконували роботи (надавали послуги) за цивільно-правовими договорами (ЦПД);
 • кількість застрахованих осіб у звітному періоді, яким нараховані виплати (у т. ч. чоловічої і жіночої статі).

Після цього переходимо до основної частини звіту, тобто заповнення Звіту з ЄСВ продовжуємо з власне Таблиці 1 «Нарахування єдиного внеску».

Таблиця 1 звіту з ЄСВ

Відкрити

Таблицю формують автоматично на підставі даних Таблиці 6 «Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам» (крім рядка 3.2.1). Вона має містити відомості у рядках:

 • 1, 1.1-1.5 — суму нарахованого працівникам доходу у розрізі його видів;
 • 2, 2.1, 2.2, 2.5 — суму нарахованого доходу, на яку нараховано ЄСВ;
 • 3, 3.1, 3.2, 3.5 — суму ЄСВ, що нарахований за ставками 22% (у т. ч. на додаткову базу нарахування ЄСВ) і 8,41%.

У оновленій формі Звіту з ЄСВ знайдете новий рядок — 3.2.1. У ньому визначаємо суму ЄСВ за працівниками з інвалідністю, але до суми їх зарплати застосовуємо ставку не 8,41%, а 22%. Показник цього рядка довідковий для ПФУ, саме за його допомогою ПФУ визначатиме суму компенсації з держбюджету. Отже, рядок 3.2.1 = рядок 2.2 × 22%.

Якщо у звітному місяці виправляли помилки, допущені у минулих звітних місяцях, Звіт по ЄСВ у рядках 4 і 5 Таблиці 1 має відображати цю інформацію. Внаслідок чого донараховано або зменшено суму ЄСВ і відповідну базу нарахування ЄСВ. У цих рядках значення формують із рядків Таблиці 6, у яких код типу нарахувань «2» або «3». У рядках 4 і 5 обов’язково зазначають зміст помилки. У рядку 6 відображають суми ЄСВ, які підлягають сплаті.

У кінцевій частині зазначають дату формування Таблиці 1. Після цього її підписує керівник установи і головний бухгалтер, з зазначенням їх податкового номера, прізвища та ініціалів.

Звіт з ЄСВ 2019 року: як заповнити
Тарас Шарийкерівник експертної групи МСFR Головбух
Ми зібрали докупи найпоширеніші пастки, які завадили легко та правильно відзвітувати вашим колегам. Прочитайте, щоб не потрапити у них.

Таблиця 5 Звіту з ЄСВ

Найбільше змін у таблиці 5, що призначена для реєстрації застрахованих осіб у реєстрі застрахованих осіб. Страхувальник заповнює її, якщо протягом звітного періоду:

 • прийняли або звільнили працівника;
 • прийняли або звільнили працівника, який влаштувався на нове робоче місце;
 • уклали або розірвали чи припинили виконання ЦПД;
 • надали працівниці відпустку по вагітності та пологам чи строк перебування її у відпустці закінчився (у т. ч. особам із числа військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу);
 • надали або припинили відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного або шестирічного віку;
 • особу перевели на іншу посаду або роботу в того самого страхувальника;
 • особа вперше вступила на військову службу або пройшла її (із виключенням зі списків особового складу військової частини, установи тощо) у порядку, встановленому положеннями про проходження військової служби — заповнюють Звіт з ЄСВ органи, силові структури, установи, у яких особи проходять військову службу (тобто не роботодавці).

Дві останні умови — нові.

Аналогічно вступній частині титульного аркушу, у вступній частині Таблиці 5 відображаємо відомості про:

 • код за ЄДРПОУ (реквізит 1 або 2);
 • найменування установи — страхувальника;
 • звітний місяць і рік;
 • тип форми звіту (початкова, скасовуюча, додаткова).

Після цього переходимо до основної частини — табличної форми.

Таблиця 5 звіту з ЄСВ

Відкрити

У графах Таблиці 5 зазначаємо відомості про:

 • громадянство України;
 • укладено з працівником договір ЦПХ чи ні;
 • категорію особи (код);
 • податковий номер працівника;
 • його прізвище, ім’я, по-батькові.

Для заповнення Звіту з ЄСВ (Таблиці 5) слід використовувати числовий код категорії особи. Їх шість — для роботодавців:

 1. наймані працівники (з трудовою книжкою);
 2. наймані працівники (без трудової книжки);
 3. особи, які виконують роботи за ЦПД;
 4. особи, яким надана відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного або шестирічного віку;
 5. особи, яким надана декретна відпустка.

Якщо заповнення Звіту з ЄСВ проводять органи, силові структури, установи, у яких особи проходять військову службу, для них у Таблиці 5 передбачено два числові коди:

 • — особи із числа військовослужбовців, особи рядового і начальницького складу, які отримують декретні виплати;
 • 8— особи із числа військовослужбовців, особи рядового і начальницького складу.

Потім заповнення Звіту з ЄСВ продовжуємо з відображення у Таблиці 5 відомостей про період роботи, відпустки та військової служби. Маємо уточнену назву реквізиту 11 «Період трудових або цивільно-правових відносин, проходження військової служби та відпусток». У ньому зазначатимете дату початку або закінчення:

 • трудових відносин;
 • ЦПД;
 • відпусток у зв’язку з вагітністю та пологами, по догляду за дитиною до досягнення нею 3- чи 6-річного віку;
 • військової служби.

У разі переведення на іншу посаду — останню дату перебування на попередній посаді зазначаємо в одному рядку, а в іншому — дату початку роботи на новій посаді.

Якщо у звітному місяці для одного працівника одна подія завершилась, а інша настала, то дату початку і завершення зазначаємо у окремих рядках. Слід зауважити, що дату вказують у форматі «ДД», а не «ДД.ММ.РРРР» (тобто 22, а не 22.08.2018).

На цьому Звіт про ЄСВ (Таблиця 5) не закінчується. Якщо працівника прийнято на нове робоче місце, тобто введена до штатного розпису посада була вакантною з дня введення, у реквізиті 18 (а не 12) Таблиці 5 слід вказати дату створення (введення) посади, на яку прийнято працівника. Якщо ж працівник звільнився, у реквізиті 17 (а не 13) цієї таблиці зазначаємо підставу припинення трудових відносин — назву і реквізити розпорядчого документа.

Щоб відобразити у Звіті з ЄСВ інформацію для категорій осіб 1, 2, 4, 5, 6, обов’язково заповнюємо нові реквізити:

 • 12. професійна назва роботи;
 • 13.  код ЗКППТР (код загальносоюзного класифікатора професій, посад та тарифних розрядів);
 • 14.  код Класифікатора професій;
 • 15.  посада;
 • 16.  документ  — підстава про початок роботи та відпустку, кінець трудових або цивільно-правових відносин, переведення на іншу посаду;
 • 19.  «Військове звання».

Реквізити 12-14 заповнюємо за Класифікатором професій ДК 003:2010.

Пошук по Класифікатору професій

Щоб заповнити реквізит 15, знадобиться штатний розпис, наказ про призначення (переведення, звільнення) і трудова книжка.

Реквізит 19 за категоріями осіб 1-6 установи-роботодавці не заповнюють. Його заповнюють органи, силові структури, установи, у яких особи проходять військову службу.

Для категорій 1-8 у реквізиті 16 Таблиці 5 зазначаємо назву документу і його реквізити, який є підставою для початку чи закінчення відповідної події. У реквізиті 17 зазначаємо підставу звільнення або закінчення ЦПД, тобто заповнюємо його для категорій осіб 1-3.

Заповнення Звіту з ЄСВ (Таблиці 5) завершується датою формування цієї таблиці, а також підписами керівника установи і головного бухгалтера, з зазначенням їх податкового номера, прізвища та ініціалів.

Таблиця 6 Звіту з ЄСВ

У Таблиці 6 «Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам» відображаємо відомості про працівників, нарахований їм дохід, суми ЄСВ і не тільки. Для заповнення Звіту з ЄСВ Таблиця 6 є основною, саме на підставі її відомостей формують Таблицю 1, страховий стаж застрахованих осіб.

Таблиця 6 Звіту з ЄСВ

Відкрити

Аналогічно вступній частині титульного аркушу і Таблиці 5, у вступній частині Таблиці 6 зазначаємо відомості про:

 • код за ЄДРПОУ (реквізит 1 або 2);
 • найменування установи — страхувальника;
 • звітний місяць і рік;
 • тип форми звіту (початкова, скасовуюча).

Так, заповнення Звіту з ЄСВ, який включає Таблицю 6, можливе у двох формах: початкова і скасовуюча. Якщо титульний аркуш має форму додаткова і в переліку таблиць є відмітка, що до титульного аркуша додається Таблиця 6, — Звіт з ЄСВ склали неправильно.

Основна частина Таблиці 6 є табличною формою. У перших реквізитах таблиці (реквізити 6-9, 12) Звіт по ЄСВ містить відомості про працівника:

 • громадянин України чи ні;
 • чоловік чи жінка;
 • податковий номер працівника;
 • код категорії застрахованої особи;
 • прізвище, ім’я, по-батькові працівника.

Найпоширеніші коди категорії застрахованої особи наведемо у таблиці.

Категорії працівників

Код категорії застрахованої особи для працівника, у якого:

інвалідність

інвалідності немає

Наймані працівники, яким нараховано зарплату

2

1

Особи, які працюють на виборних посадах

12

Особи, з якими укладено ЦПД

26

Особи, яким нарахована допомога по тимчасовій непрацездатності

36

29

Працівниці, яким нарахована допомога по вагітності та пологам

43

42

Працівники, яким нараховують середній заробіток за статтею 119 КЗпП у зв’язку з призовом їх на військову службу

66

47

Після цього Звіт ЄСВ у реквізитах 10-11, 13-16 Таблиці 6 відображає:

 • код типу нарахувань (за наявності);
 • місяць і рік, за який нараховано відповідну виплату;
 • кількість календарних днів тимчасової непрацездатності (за наявності);
 • кількість календарних днів відпустки без збереження зарплати (за наявності);
 • кількість календарних днів перебування у трудових відносинах, відносинах за ЦПД;
 • кількість календарних днів відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами (за наявності).

Для заповнення Звіту з ЄСВ слід правильно обрати код типу нарахувань або взагалі його не зазначати. У оновленому звіті з’явився новий код типу нарахувань «14».

Код типу нарахувань

Умови застосування

10

Нараховано суми відпускних

13

Різниця мінімальної зарплати і нарахованої зарплати (додаткова база нарахування ЄСВ; реквізит 19 Таблиці 6)

14

Різниця мінімальної зарплати і нарахованої зарплати (додаткова база нарахування ЄСВ; реквізит 19 Таблиці 6), якщо при звільненні сторнуємо відпускні за невідпрацьований робочий рік

2 (3)

Самостійно донараховано (зменшено зайво нараховану) суму ЄСВ, який нараховано на підставі бухгалтерських та інших документів на зарплату у попередніх звітних місяцях

6 (7)

До 01.01.2011

8 (9)

Під час перевірки органами ПФУ донараховано (зменшено зайво нараховану) суму ЄСВ, який нараховано на підставі бухгалтерських та інших документів на зарплату у попередніх звітних місяцях до 01.01.2011

1

Сума доходу нарахована за виконану роботу, строк виконання якої перевищує календарний місяць, або сума середньої зарплати за вимушений прогул, що перевищує календарний місяць

11 (12)

Під час перевірки органами доходів і зборів донараховано (зменшено зайво нараховану) суму ЄСВ, який нараховано на підставі бухгалтерських та інших документів на зарплату у попередніх звітних місяцях

Якщо працівниця перебуває у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку, під час заповнення Звіту з ЄСВ у реквізиті 15 Таблиці 6 обов’язково зазначають кількість днів перебування у трудових відносинах, не зважаючи що у звітних місяцях такій працівниці не нараховують дохід.

У новому реквізиті 14 потрібно зазначити, скільки тривала відпустка без збереження зарплати. У цьому ж реквізиті зазначаємо кількість днів звільнення від роботи задля догляду за хворою дитиною (за довідкою про тимчасове звільнення).

Після цього відображаємо у реквізитах:

 • 17, 18 — нарахований дохід в розрізі кодів категорій застрахованих осіб та кодів типу нарахувань;
 • 19 — додаткову базу нарахування ЄСВ;
 • 21 — суму нарахованого ЄСВ.

У реквізитах 22-25 Звіт ЄСВ 2019 року має містити відомості про:

 • наявність чи відсутність трудової книжки;
 • неповний робочий час чи ні;
 • за посадою рахують спецстаж чи ні;
 • нове робоче місце чи ні.

Після внесення відомостей про усіх працівників підсумовуємо дані реквізитів 17-19, 21 і відображаємо їх суми у рядку «Усього». Заповнення Звіту з ЄСВ (Таблиці 6) завершуємо датою формування цієї таблиці, а також підписами керівника установи і головного бухгалтера, з зазначенням їх податкового номера, прізвища та ініціалів.

Таблиця 7 Звіту з ЄСВ

Якщо у реквізиті 24 Таблиці 6 у розрізі працівників є відмітка про облік спецстажу, за такими працівниками обов’язково слід сформувати Таблицю 7 «Наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства». Розглянути її можна нижче.

Таблиця 7 звіту з ЄСВ

Відкрити

Звіт ЄСВ (Таблиця 7) містить вступну частину. Це відомості про:

 • код за ЄДРПОУ (реквізит 1 або 2);
 • найменування установи — страхувальника;
 • звітний місяць і рік;
 • тип форми звіту (початкова, скасовуюча, додаткова).

Основна частина має табличну форму. У Таблиці 7 слід наводити відомості в розрізі кожного працівника, зокрема:

 • громадянин України чи ні;
 • податковий номер працівника;
 • прізвище, ім’я, по-батькові працівника.

Під час заповнення Звіту з ЄСВ слід правильно обрати код підстави для обліку спецстажу, який зазначаємо у реквізиті 8 Таблиці 7. Далі відображаємо у реквізитах 10-15 відомості про:

 • початок і кінець періоду, за який обліковують спецстаж;
 • тривалість спецстажу у днях або годинах і хвилинах;
 • місячна норма тривалості робочого часу у днях або годинах і хвилинах;
 • номер наказу про проведення атестації робочого місця.

Після заповнення Звіту з ЄСВ (основної частини Таблиці 7) зазначаємо дату формування цієї таблиці. Після цього її підписує керівник установи і головний бухгалтер, з зазначенням їх податкового номера, прізвища та ініціалів.

Зразок заповнення Звіту з ЄСВ

Щоб не допустити помилок під час заповнення, пропонуємо вам переглянути зразок Звіту ЄСВ.

Приклад заповнення таблиці 5 Звіту ЄСВ:

Зразок заповнення Таблиці 5 звіту з ЄСВ

Відкрити

Приклад заповнення таблиці 6 Звіту ЄСВ:

Зразок заповнення Таблиці 6 звіту з ЄСВ

logo
Набридло це спливаюче вікно?

Зареєструйтеся —
і скачуйте все! 
 
Зразки та форми документів, інфографіку, рекомендації експертів...

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
на реєстрацію знадобиться лише 30 секунд
Зареєструватися і скачати
Набридло це спливаюче вікно?

Зареєструйтеся —
і скачуйте все! 
 
Зразки та форми документів, інфографіку, рекомендації експертів...

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
на реєстрацію знадобиться лише 30 секунд
Зареєструватися і скачати
Дочитайте статтю після легкої реєстрації

і скачуйте ідеальні зразки заповнення
бюджетної звітності

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
Зайти через соцмережі
Зареєструватися