text
Головбух: Бюджет

Як заповнити Звіт з ЄСВ 2018 року

 • 22 листопада 2017
 • 17473

Усі установи подають Звіт ЄСВ щомісячно до 20 числа місяця, наступного за звітним. Та перш ніж подавати, його слід скласти. Як це зробити правильно — читайте у статті.

Загальні правила заповнення Звіту з ЄСВ

Щоб скласти Звіт ЄСВ 2018 року, потрібно нарахувати:

 • заробітну плату, прирівняні до неї виплати, інші виплати, які нараховують працівникам за трудовим чи цивільно-правовим договором;
 • ЄСВ за ставками 22% і 8,41% — для працівників з інвалідністю.
Корисна стаття:

Порядок формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування затверджений наказом Мінфіну від 14.04.2015 № 435 (далі — Порядок № 435).

Бюджетні установи заповнюють не увесь Звіт з ЄСВ, а лише:

 • титульний аркуш;
 • Таблицю 1;
 • Таблицю 5;
 • Таблицю 6;
 • Таблицю 7.

Як заповнити Звіт з ЄСВ 2018 року Усі ці таблиці містить додаток 4 до Порядку № 435. Скачати Звіт ЄСВ бланк з необхідними для заповнення таблицями ви можете у кінці статті.

Кожна складова Звіту ЄСВ має вступну, основну і кінцеву частини. Розглянемо, як заповнювати кожну складову окремо.

Титульний аркуш Звіту з ЄСВ

Вступна частина титульного аркуша містить назву звіту та 5 реквізитів. Залежно від того, хто подає новий звіт ЄСВ — страхувальник чи правонаступник (замість ліквідованого страхувальника), код ЄДРПОУ відображають у реквізиті 2 або 3. Заповнення Звіту з ЄСВ починаємо з відображення у реквізитах відомостей про:

 • звітний місяць і рік;
 • тип форми звіту (початкова, скасовуюча чи додаткова);
 • код за ЄДРПОУ (реквізит 2 або 3);
 • найменування установи, її адресу і контактний телефон;
 • код контролюючого органу, до якого подаємо звіт.

Далі Звіт ЄСВ містить табличну форму. У ній слід поставити необхідні відмітки. Наприклад, якщо вид форми звіту — початкова, слід поставити відмітки навпроти таблиць:

 • 1 «Нарахування єдиного внеску»;
 • 5 «Відомості про трудові відносини застрахованих осіб» (за наявності в ній відповідних записів);
 • 6 «Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забепечення) застрахованим особам»;
 • 7 «Наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства» (за наявності в ній відповідних записів).

Якщо вид форми звіту — скасовуюча чи додаткова, слід поставити відмітки навпроти тих таблиць, заповнення Звіту з ЄСВ за якими відбувалось у зв’язку з виявленням помилок.

Після цього титульний аркуш підписує керівник установи і головний бухгалтер, з зазначенням їх податкового номера, прізвища та ініціалів.

Таблиця 1 Звіту з ЄСВ

Вступна частина Таблиці 1 містить 15 реквізитів, кожен з яких має один або кілька показників. Залежно хто подає Звіт по ЄСВ — страхувальник чи правонаступник (замість ліквідованого страхувальника), код ЄДРПОУ відображають у реквізиті 2 або 3.

Щоб заповнити Звіт ЄСВ, спершу відображаємо у реквізитах відомості про:

 • звітний місяць і рік;
 • код за ЄДРПОУ (реквізит 2 або 3);
 • найменування установи — страхувальника;
 • код основного виду економічної діяльності (4).

Позначкою «×» позначаємо у реквізиті 5 що це бюджетна установа. У реквізитах 9-13 вступної частини Таблиці 1 відображаємо відомості про:

 • місцезнаходження установи;
 • її організаційно-правову форму;
 • номер реєстрації страхувальника;
 • найменування банку (органу Казначейства);
 • його МФО;
 • реквізити поточного рахунку.

Далі Звіт з ЄСВ 2018 у реквізиті 14 має містити відомості про кількість створених нових робочих місць у звітному місяці. У реквізиті 15 слід обов’язково відобразити статистичні відомості про середньооблікову кількість:

 • штатних працівників (загальну);
 • штатних працівників, які мають інвалідність;
 • штатних працівників, які мають додаткові гарантії в сприянні працевлаштуванню.

Продовжувати заповнення Звіту з ЄСВ слід знову таки з показників реквізиту 15, тобто відомостей про:

 • штатну чисельність працівників;
 • кількість осіб, які виконували роботи (надавали послуги) за цивільно-правовими договорами (ЦПД);
 • кількість застрахованих осіб у звітному періоді, яким нараховані виплати (у т. ч. чоловічої і жіночої статі).

Після цього переходимо до основної частини звіту, тобто заповнення Звіту з ЄСВ продовжуємо з власне Таблиці 1 «Нарахування єдиного внеску».

Заповнення Звіту з ЄСВ Таблиця 1

Заповнення Звіту з ЄСВ Таблиця 1

Таблицю формують автоматично на підставі даних Таблиці 6 «Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам». Так, Звіт ЄСВ має містити відомості у рядках:

 • 1, 1.1-1.5 — суму нарахованого працівникам доходу у розрізі його видів;
 • 2, 2.1, 2.2, 2.5 — суму нарахованого доходу, на яку нараховано ЄСВ;
 • 3, 3.1, 3.2, 3.5 — суму ЄСВ, що нарахований за ставками 22% (у т. ч. на додаткову базу нарахування ЄСВ) і 8,41%.

Якщо у звітному місяці виправляли помилки, допущені у минулих звітних місяцях, Звіт по ЄСВ у у рядках 4 і 5 Таблиці 1 має відображати цю інформацію. Внаслідок чого донараховано або зменшено суму ЄСВ і відповідну базу нарахування ЄСВ. У цих рядках значення формують із рядків Таблиці 6, у яких код типу нарахувань «2» або «3». У рядках 4 і 5 обов’язково зазначають зміст помилки. Заповнення Звіту з ЄСВ у Таблиці 1 неможливе без відображення у рядку 6 сум ЄСВ, які підлягають сплаті.

У кінцевій частині зазначають дату формування Таблиці 1. Після цього її підписує керівник установи і головний бухгалтер, з зазначенням їх податкового номера, прізвища та ініціалів.

Таблиця 5 Звіту з ЄСВ

Без формування Таблиці 5 «Відомості про трудові відносини осіб» заповнити ЄСВ Звіт неможливо, якщо у звітному місяці:

 • працівника прийнято або звільнено;
 • укладено з ним ЦПД або розірвано чи припинено виконання ЦПД;
 • надано працівниці відпустку по вагітності та пологам чи строк перебування її закінчився;
 • надано або припинено відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку або шестирічного віку.

Аналогічно вступній частині титульного аркушу, у вступній частині Таблиці 5 Звіт ЄСВ відображає відомості про:

 • код за ЄДРПОУ (реквізит 1 або 2);
 • найменування установи — страхувальника;
 • звітний місяць і рік;
 • тип форми звіту (початкова, скасовуюча, додаткова).

Після цього переходимо до основної частини — табличної форми. Розглянути її можна нижче.

Заповнення Звіту з ЄСВ Таблиця 5

Заповнення Звіту з ЄСВ Таблиця 5

У графах Таблиці 5 зазначаємо відомості про:

 • громадянство України;
 • категорію особи (код);
 • податковий номер працівника;
 • його прізвище, ім’я, по-батькові.

Для заповнення Звіту з ЄСВ (Таблиці 5) слід використовувати числовий код категорії особи. Всього їх шість:

 1. наймані працівники (з трудовою книжкою);
 2. наймані працівники (без трудової книжки);
 3. особи, які виконують роботи за ЦПД;
 4. особи, яким надано відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку;
 5. особи, яким надано відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами;
 6. особи, яким надано відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Потім заповнення Звіту з ЄСВ продовжуємо з відображення у Таблиці 5 відомостей про дату початку або закінчення:

 • трудових відносин;
 • ЦПД;
 • відпусток у зв’язку з вагітністю та пологами, для догляду за дитиною до досягнення нею 3- чи 6-річного віку.

Якщо у звітному місяці для одного працівника одна подія завершилась, а інша настала, то дату початку і завершення зазначаємо у окремих рядках. Слід зауважити, що дату вказують у форматі «ДД», а не «ДД.ММ.РРРР» (тобто 22, а не 22.11.2017).

На цьому Звіт про ЄСВ (Таблиця 5) не закінчується. Якщо працівника прийнято на нове робоче місце, тобто введена до штатного розпису посада була вакантною з дня введення, у реквізиті 12 Таблиці 5 слід вказати дату створення (введення) посади, на яку прийнято працівника. Якщо ж працівник звільнився, у реквізиті 13 цієї таблиці зазначаємо підставу припинення трудових відносин — назву і реквізити розпорядчого документа.

Заповнення Звіту з ЄСВ (Таблиці 5) завершується датою формування цієї таблиці, а також підписами керівника установи і головного бухгалтера, з зазначенням їх податкового номера, прізвища та ініціалів.

Таблиця 6 Звіту з ЄСВ

У Таблиці 6 «Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам» відображаємо відомості про працівників, нарахований їм дохід, суми ЄСВ і не тільки. Для заповнення Звіту з ЄСВ Таблиця 6 є основною, саме на підставі її відомостей формують Таблицю 1, страховий стаж застрахованих осіб.

Заповнення Звіту з ЄСВ Таблиця 6

Заповнення Звіту з ЄСВ Таблиця 6

Аналогічно вступній частині титульного аркушу, Таблиці 5, у вступній частині Таблиці 6 зазначаємо відомості про:

 • код за ЄДРПОУ (реквізит 1 або 2);
 • найменування установи — страхувальника;
 • звітний місяць і рік;
 • тип форми звіту (початкова, скасовуюча).

Так, заповнення Звіту з ЄСВ, який включає Таблицю 6, можливо у двох формах: початкова і скасовуюча. Якщо титульний аркуш має форму додаткова і в переліку таблиць наявна відмітка, що до титульного аркуша додається Таблиця 6, — Звіт з ЄСВ складено неправильно.

Основна частина Таблиці 6 є табличною формою. У перших реквізитах таблиці (реквізити 6-9, 12) Звіт по ЄСВ містить відомості про працівника:

 • громадянин України чи ні;
 • чоловік чи жінка;
 • податковий номер працівника;
 • код категорії застрахованої особи;
 • прізвище, ім’я, по-батькові працівника.

Найпоширеніші коди категорії застрахованої особи наведемо у Таблиці 1.

Таблиця 1

Категорії працівників

Код категорії застрахованої особи для працівника, у якого:

інвалідність

інвалідності немає

Наймані працівники, яким нараховано зарплату

2

1

Особи, які працюють на виборних посадах

12

Особи, з якими укладено ЦПД

26

Особи, яким нарахована допомога по тимчасовій непрацездатності

36

29

Працівниці, яким нарахована допомога по вагітності та пологам

43

42

Після цього Звіт ЄСВ у реквізитах 10-11, 13-16 Таблиці 6 відображає:

 • код типу нарахувань (за наявності);
 • місяць і рік, за який нараховано відповідну виплату;
 • кількість календарних днів тимчасової непрацездатності (за наявності);
 • кількість календарних днів відпустки без збереження зарплати (за наявності);
 • кількість календарних днів перебування у трудових відносинах, відносинах за ЦПД;
 • кількість календарних днів відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами (за наявності).

Для заповнення Звіту з ЄСВ слід правильно обрати код типу нарахувань або взагалі його не зазначати. Наведемо найуживаніші коди типу нарахувань і умови для їх застосування у Таблиці 2.

Таблиця 2

Код типу нарахувань

Умови застосування

10

Нараховано суми відпускних

13

Різниця мінімальної зарплати і нарахованої зарплати (додаткова база нарахування ЄСВ; реквізит 19 Таблиці 6)

2 (3)

Самостійно донараховано (зменшено зайво нараховану) суму ЄСВ, який нараховано на підставі бухгалтерських та інших документів на зарплату у попередніх звітних місяцях

1

Сума доходу нарахована за виконану роботу, строк виконання якої перевищує календарний місяць, або сума середньої зарплати за вимушений прогул, що перевищує календарний місяць

11 (12)

Під час перевірки органами доходів і зборів донараховано (зменшено зайво нараховану) суму ЄСВ, який нараховано на підставі бухгалтерських та інших документів на зарплату у попередніх звітних місяцях

Якщо працівниця перебуває у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку, під час заповнення Звіту з ЄСВ у реквізиті 15 Таблиці 6 обов’язково зазначають кількість днів перебування у трудових відносинах, не зважаючи що у звітних місяцях такій працівниці не нараховують дохід.

Після цього відображаємо у реквізитах:

 • 17, 18 — нарахований дохід в розрізі кодів категорій застрахованих осіб та кодів типу нарахувань;
 • 19 — додаткову базу нарахування ЄСВ;
 • 21 — суму нарахованого ЄСВ.

На цьому заповнення Звіту з ЄСВ (Таблиці 6) не закінчено. Ще слід відобразити відомості у реквізитах 22-25 про:

 • наявність чи відсутність трудової книжки;
 • неповний робочий час чи ні;
 • за посадою рахують спецстаж чи ні;
 • нове робоче місце чи ні.

Після внесення відомостей про усіх працівників підсумовуємо дані реквізитів 17-19, 21 і відображаємо їх суми у рядку «Усього». Заповнення Звіту з ЄСВ (Таблиці 6) завершуємо датою формування цієї таблиці, а також підписами керівника установи і головного бухгалтера, з зазначенням їх податкового номера, прізвища та ініціалів.

Таблиця 7 Звіту з ЄСВ

Якщо у реквізиті 24 Таблиці 6 у розрізі працівників є відмітка про облік спецстажу, за такими працівниками обов’язково слід сформувати Таблицю 7 «Наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства». Розглянути її можна нижче.

Заповнення Звіту з ЄСВ Таблиця 7

Заповнення Звіту з ЄСВ Таблиця 7

Звіт ЄСВ (Таблиця 7) містить вступну частину. Це відомості про:

 • код за ЄДРПОУ (реквізит 1 або 2);
 • найменування установи — страхувальника;
 • звітний місяць і рік;
 • тип форми звіту (початкова, скасовуюча, додаткова).

Основна частина має табличну форму. У Таблиці 7 слід наводити відомості в розрізі кожного працівника, зокрема:

 • громадянин України чи ні;
 • податковий номер працівника;
 • прізвище, ім’я, по-батькові працівника.

Під час заповнення Звіту з ЄСВ слід правильно обрати код підстави для обліку спецстажу, який зазначаємо у реквізиті 8 Таблиці 7. Далі відображаємо у реквізитах 10-15 відомості про:

 • початок і кінець періоду, за який обліковують спецстаж;
 • тривалість спецстажу у днях або годинах і хвилинах;
 • місячна норма тривалості робочого часу у днях або годинах і хвилинах;
 • номер наказу про проведення атестації робочого місця.

Після заповнення Звіту з ЄСВ (основної частини Таблиці 7) зазначаємо дату формування цієї таблиці. Після цього її підписує керівник установи і головний бухгалтер, з зазначенням їх податкового номера, прізвища та ініціалів.

Звіт ЄСВ — зразок заповнення

Щоб не допустити помилок під час заповнення, пропонуємо вам переглянути зразок Звіту ЄСВ:

Як заповнити Звіт з ЄСВ 2018 року

Як заповнити Звіт з ЄСВ 2018 року

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не прогавити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. З нашою допомогою працювати легше!

Освітні заходи
Отримайте нові знання
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплати і станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Бажаєте скачати файл?!Зареєструйтесь, будь ласка!

30 секунд на реєстрацію – і Ви теж зможете скачувати необхідні документи, форми, зразки тощо


У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Я тут вперше
на реєстрацію знадобиться лише 30 секунд
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Приєднуйтесь до команди професійних бухгалтерів

заповніть форму та отримайте матеріали про:

➤ головні зміни в законодавстві
➤ методи розв'язання складних робочих ситуацій
➤ зручні сервіси для роботи

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль