text
Головбух: Бюджет

Як нараховувати декретні виплати працівникам бюджетних установ

 • 15 листопада 2017
 • 6356

Декретні виплати вагітним жінкам чітко передбачені законодавством. Термін та розмір декретних виплат визначаються в індивідуальному порядку, залежно від категорій громадян. Тож розглянемо, як слід нараховувати декретні виплати працівникам бюджетних установ

Працівниця будучи вагітною, працює в установі. За станом здоров’я вона може працювати або ж лікуватись. Хвороба, як і в будь-якому випадку, підтверджується листком непрацездатності. За його наявності працівниці нараховують оплату перших п’яти днів тимчасової непрацездатності та допомогу по тимчасовій непрацездатності. Ці виплати називають лікарняні. Водночас листок непрацездатності у зв’язку з вагітністю та пологами є підставою для написання заяви про надання відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами. Після отримання відповідного наказу та листка непрацездатності бухгалтер нараховує допомогу по вагітності та пологах, яку ще називають декретні виплати.

Однак, отримавши на руки листок непрацездатності у зв’язку з вагітністю та пологами, працівниця може продовжувати працювати. За відпрацьований час їй нараховують зарплату. Після того, як вона напише заяву про надання відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, їй надають відповідну відпустку, тривалість якої зменшують на кількість відпрацьованих днів. Декретні виплати нараховують однією сумую за кожен день відпустки. Якщо за листком непрацездатності у зв’язку з вагітністю та пологами відпустка надається з дня настання страхового випадку, її тривалість наведено у таблиці.

Декретні виплати

Розглянемо, як слід нараховувати декретні виплати.

►Матеріальна допомога на поховання в бюджетних установах: перевіряють ФСС

Виплата декретних: порядок розрахунку

Декретні обчислюють за правилами, що визначені у:

 • Законі України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 № 1105-XIV (далі — Закон № 1105);
 • Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затвердженим постановою КМУ від 26.09.2001 № 1266 (далі — Порядок № 1266).

Декретні виплати за один календарний день відпустки дорівнюють за розміром 100% середньоденної зарплати, обчисленої за правилами Порядку № 1266. Її обчислюють діленням нарахованої за розрахунковий період зарплати, на яку нараховано ЄСВ, на кількість календарних днів розрахункового періоду без урахування невідпрацьованих з поважних причин.

Розрахунковий період

Щоб правильно обчислити декретні виплати, слід правильно обчислити розрахунковий період, визначити суму заробітної плати, на яку нараховано ЄСВ, і кількість днів розрахункового періоду.

Як правило, розрахунковий період — 12 календарних повних (з першого до першого числа) місяців (к. міс.), що передують місяцю надання відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами. Якщо працівник у трудових відносинах менше 12 к. міс., розрахунковий період дорівнює кількості повних календарних місяців, що передують місяцю надання цієї відпустки. Декретні виплати обчислюватимуть з виплат розрахункового періоду, який дорівнює 1-12 к. міс. (повним). Якщо у трудових відносинах працівниця перебуває менше ніж повний календарний місяць, розрахунковий період дорівнює фактично відпрацьованому часу, тобто усі календарні дні з дня укладення трудового договору до дня надання відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами (не включно).

►Ураховуємо обмеження для лікарняних і декретних за новими нормами

До кількості днів розрахункового періоду, з якого обчислюємо декретні виплати, не включаємо дні, невідпрацьовані з поважних причин. Це календарні дні:

 • тимчасової непрацездатності (дні хвороби, догляду за дитиною тощо);
 • відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами;
 • відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;
 • відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку за медичним висновком;
 • відпустки без збереження заробітної плати.

Щоб правильно обчислити декретні виплати, заробітну плату сумуємо лише ту, на яку нараховано ЄСВ та яка:

 • нарахована у розрахунковому періоді за відповідний місяць розрахункового періоду (його частину);
 • нарахована не в розрахунковому періоді, а за відповідний місяць розрахункового періоду (його частину).

Зауважимо, якщо календарний місяць у розрахунковому періоді є таким, що з поважних причин не відпрацьований (усі його календарні дні), виплати, які нараховані за цей місяць, не включаємо до виплат розрахункового періоду, з яких обчислюємо декретні виплати.

►Чергові зміни в Законі про держслужбу: категорії посад і виплата за додаткове навантаження

Середньоденна зарплата

Щоб розрахувати суму середньоденної зарплати для обчислення декретних виплат, слід суму зарплати, на яку нараховано ЄСВ і яку нараховано у/за розрахунковий період, розділити на тривалість розрахункового періоду (у календарних днях; к. дн.). До тривалості розрахункового періоду не включаємо календарні дні, що не відпрацьовані з поважних причин.

Декретні: обмеження розміру виплат

Законом № 1105 визначені нижню та верхні межі, які обмежують страхові виплати за розміром. Так, розмір декретних не може бути менший за розмір, обчислений із мінімальної зарплати, встановленої у місяці надання відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами.

Також декретні виплати не можуть перевищувати розмір:

 • обчислений з двократного розміру мінімальної зарплати, встановленої у місяці надання цієї відпустки — для працівників, у яких згідно з даними довідок № ОК-5 страховий стаж протягом дванадцяти місяців перед наданням відпустки менше шести місяців;
 • максимальної величини бази нарахування ЄСВ — для усіх інших працівників.

Отже, декретні виплати 2017 в Україні за розміром у розрахунку на один календарний день:

 • не нижчі за 105,12 грн (3200,00 грн ÷ 30,44 к. дн.) — для усіх працівників;
 • не вищі за 210,25 грн (2 × 3200,00 грн ÷ 30,44 к. дн.) — для працівників, у яких згідно з даними довідок № ОК-5 страховий стаж протягом дванадцяти місяців перед наданням відпустки менше шести місяців;
 • не вищі за 1314,06 грн (25 × 1600,00 грн ÷ 30,44 к. дн.) — для інших працівників, страхові випадки яких настали у січні – травні 2017 року;
 • не вищі за 1383,05 грн (25 × 1684,00 грн ÷ 30,44 к. дн.) — для інших працівників, страхові випадки яких настали у червні – грудні 2017 року.

У розрахунку на місяць декретні виплати не вищі за:

 • 40 000,00 грн (25 × 1600,00 грн) — для усіх працівників, відпустку яким надано у січні – травні 2017 року;
 • 42 100,00 грн (25 × 1684,00 грн) — для усіх працівників, відпустку яким надано у червні – грудні 2017 року.

Розмір декретних

Після розрахунку розміру середньоденної зарплати, обчислену з виплат розрахункового періоду (далі — фактична середньоденна зарплата), порівнюємо її розмір з нижньою і верхньою межею граничного розміру. Адже без цього неможливо правильно обчислити декретні виплати.

Якщо сума фактичної середньоденної зарплати менше 105,12 грн, суму декретних обчислюємо з розміру 105,12 грн, якщо більша 105,12 грн, але менша 1383,05 грн — з розміру фактичної середньоденної зарплати. Якщо ж вона перевищує 1383,05 грн, суму декретних обчислюємо з розміру 1383,05 грн. При цьому у місяцях, що мають 31 к. дн., декретні виплати у розрахунку на місяць дорівнюватимуть 42 100,00 грн, а не 42 874,55 грн (1383,05 грн × 31 к. дн.), а у місяцях, що мають 30 к. дн., — 41 491,50 грн (1383,05 грн × 30 к. дн.).

Для працівників, у яких згідно з даними довідок № ОК-5 страховий стаж протягом дванадцяти місяців перед наданням відпустки менше шести місяців, суму декретних обчислюємо з фактичної середньоденної зарплати, якщо її розмір більший 105,12 грн та менший 210,25 грн. Якщо її розмір перевищує 210,25 грн, декретні виплати обчислюємо з граничного розміру — 210,25 грн. При цьому, у місяцях, що мають 31 к. дн. і 30 к. дн., у розрахунку на місяць сума декретних буде відповідно більшою і меншою двократного розміру мінімальної зарплати.

Розглянемо це на прикладах.

Приклад 1. Розрахунок декретних виплат з врахуванням мінімального їх розміру

Прибиральниця в установі працює на умовах неповного робочого дня (0,5) з посадовим окладом, визначеним згідно з 1 тарифним розрядом за ЄТС. З 07.11.2017 їй надано відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами тривалістю 126 к. дн. За 4 дні листопада нараховано зарплати 329,34 грн. За розрахунковий період (листопад 2016 — жовтень 2017) їй нараховано зарплати в сумі 21 051,00 грн. Невідпрацьованих з поважних причин днів не було. Слід нарахувати декретні виплати.

Обчислюємо середньоденну заробітну плату:

21 051,00 грн ÷ 365 к. дн. = 57,67 грн

Порівнюємо з нижньою межею граничного розміру декретних:

57,67 грн < 105,12 грн

Обчислюємо суму декретних, яку відображаємо у заяві-розрахунку:

126 к. дн. × 105,12 грн = 13 245,12 грн

Нараховуємо ЄСВ у розрізі місяців (див. табл.)

декретні виплати в україні

Отримання фінансування

Після того як визначились з розміром декретних виплат, слід отримати відповідне фінансування. Виплачують декретні виплати за рахунок коштів ФСС, а не державного чи місцевого бюджету. Для отримання фінансування установа подає до ФСС за місцем обліку заяву-розрахунок. Її форму визначає додаток до Порядку фінансування страхувальників для надання застрахованим особам матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, затвердженого постановою правління ФСС з ТВП від 22.12.2010 № 26.

Виплата декретних працівнику здійснюється після отримання установою страхових коштів від ФСС. Виплачують їх у строки для виплати заробітної плати. Під час їх виплати сплачують суму ЄСВ, що нарахована на їх суму.

Податковий розрахунок

Лікарняні з метою їх оподаткування податком на доходи фізичних осіб (ПДФО) і військовим збором прирівняні до заробітної плати. Декретні виплати сюди не відносять, тож з їх сум не утримуємо ПДФО і військовий збір. Однак їх суми обов’язково відображаємо окремим рядком за ознакою доходу «128» у Податковому розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ).

Звіт з ЄСВ

►Усе про заповнення Звіту з ЄСВ

Після нарахування декретних виплат слід нарахувати на їх суми ЄСВ за ставкою 22% (або 8,41% — якщо працівниця має інвалідність). У Звіті про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів (форма № Д4) декретні виплати відображаємо в розрізі місяців, за які їх нараховано, окремими рядками за кодом категорії застрахованої особи — 42 (або 43 — якщо працівниця має інвалідність). Якщо їх сума у розрахунку на місяць менше мінімальної зарплати, слід обчислити додаткову базу нарахування ЄСВ і відобразити її у реквізиті 19 звіту. Це правило діє лише для коду категорії застрахованої особи — 42.

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не прогавити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. З нашою допомогою працювати легше!

Освітні заходи
Отримайте нові знання
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплати і станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Бажаєте скачати файл?!Зареєструйтесь, будь ласка!

30 секунд на реєстрацію – і Ви теж зможете скачувати необхідні документи, форми, зразки тощо


У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Я тут вперше
на реєстрацію знадобиться лише 30 секунд
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Приєднуйтесь до команди професійних бухгалтерів

заповніть форму та отримайте матеріали про:

➤ головні зміни в законодавстві
➤ методи розв'язання складних робочих ситуацій
➤ зручні сервіси для роботи

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль