text
Головбух: Бюджет

Вносимо зміни до кошторису бюджетної установи

 • 2 листопада 2017
 • 7742

Протягом бюджетного року установа не може працювати без урахування показників таких важливих для неї фінансових документів, як кошторис, план асигнувань загального фонду бюджету, план використання бюджетних коштів (як річний так і помісячний). Та всі ми знаємо сучасні умови, що спричиняють не стабільне фінансування. Своєю чергою, все це впливає і на затверджені показники фіндокументів. Тож і примушує час від часу, зокрема, вносити зміни до кошторису бюджетної установи.

Не важливо за яким кошторисом працює установа — тимчасовим чи постійним, — зміни до кошторису бюджетної установи вносять за єдиним порядком. Хоча, ніде правди діти, він має і певні особливості.

Аби внести зміни, насамперед складають довідку про зміни до кошторису на ___ рік, форма якої визначена у:

 • додатку 11 до Інструкції про складання і виконання розпису Державного бюджету України, затвердженої наказом Мінфіну від 28.01.2002 № 57, — для бюджетних програм, які визначені у держбюджеті;
 • додатку до Інструкції про складання і виконання розпису місцевого (обласного, міського, районного, об’єднаної територіальної громади, селищного, сільського тощо) бюджету, яка затверджена відповідним місцевим фінансовим органом, — для бюджетних програм, які визначені у відповідному місцевому бюджеті.

Увага!

Зміни до кошторису бюджетної установи потрібно вносити за кожною бюджетною програмою окремо. Бо ж недарма кожна бюджетна програма потребує окремого кошторису.

Як наслідок — в установи кошторисів може бути декілька, і за потреби зміни вона вноситиме до кожного з них. Не забуваймо і про необхідність внести змін до планів асигнувань загального фонду бюджету та використання бюджетних коштів (у т. ч. помісячного) тощо.

Розглянемо реквізити довідки та те, які відомості має містити цей документ.

Посадова інструкція бухгалтера: зразок

Іван ЛЕВАДСЬКИЙ експерт з бухобліку та оподаткування в бюджетній сфері, Київ
Прийняли на роботу нового бухгалтера? Ознайомте його з посадовими обов’язками, правами та відповідальністю. Цю інформацію повинна містити посадова інструкція бухгалтера. Підкажемо, як її правильно скласти.

Складаємо довідку про зміни до кошторису бюджетної установи

Зазвичай документ за формою складається з вступної, основної і кінцевої частини. Довідка про зміни до кошторису не є винятком — їй також властива така структура.

Тому порядок заповнення і розглянемо почергово за кожною з цих частин.

Вступна частина

У вступній частині у верхньому правому куті передбачено гриф «затверджено». У ньому зазначає відомості:

 • або керівник установи;
 • або посадова особа головного розпорядника коштів відповідного бюджету, яка затверджує зміни до кошторису бюджетної установи.

Аби зрозуміти, хто з них і в якій ситуації це має робити, пригадаємо дещо бюджетний процес. Пам’ятаєте, що іноді установам доводиться складати тимчасовий кошторис.  Це трапляється, коли розпис відповідного бюджету не затверджено у визначений Бюджетним кодексом України строк. Саме такий кошторис, тобто тимчасовий, затверджує керівник установи. Відповідно, і зміни до нього теж муситиме затверджуватиме саме він.

А ось коли головний розпорядник вже затвердив постійний кошторис бюджетної установи, зміни до нього затверджуватиме відповідальна посадова особа головного розпорядника коштів.

З цим розібралися. Йдемо далі.

У грифі «затверджено» довідки про зміни до кошторису бюджетної установи після її складання мають бути такі відомості:

 • посада особи, що затвердила довідку;
 • її підпис;
 • ініціали і прізвище цієї особи;
 • відтиск печатки — або установи, або головного розпорядника коштів відповідного бюджету. Коли і кого ви вже і самі здогадалися із наведеного вище.

У назві довідки зазначають номер року, на який складено кошторис аби ідентифікувати, що це поточні зміни, а не зміни до кошторису бюджетної установи за минулий бюджетний період.

Реквізити «номер» і «дата» зазначають під час реєстрації довідки.

Також у вступній частині вказують:

 • про вид бюджету (державний, обласний, міський, районний тощо);
 • реєстраційний номер установи (код ЄДРПОУ);
 • найменування установи;
 • код і назву відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету;
 • код і назву програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету або місцевого бюджету — залежно від того, у якому бюджеті визначено відповідну бюджетну програму.

І що важливо — у довідці обов’язково має бути прописана підстава для внесення змін. Це можуть бути наказ, рішення, розпорядження головного розпорядника коштів відповідного бюджету або ж інший документ.

Основна частина

Основна частина довідки за формою є табличною і доволі схожа на табличну форму власне кошторису. У ній також два розділи:

 • надходження;
 • видатки.

Коли вносять зміни до кошторису бюджетної установи, суму відображають у трьох графах довідки:

 • за загальним фондом;
 • за спеціальним фондом;
 • загальну суму.

Значення можуть бути і додатними, і від’ємними. Та незалежно від знаку біля кожної суми у комірці рядка (р.), завжди повинна бути рівність — сума за загальним і спеціальним фондами дорівнює загальній сумі. Значення може бути додатнім або від’ємним.

По вертикалі (тобто по графах) рівності такі:

сума за р. «всього» розділу «Надходження» дорівнює сумі за р. «всього» розділу «Видатки»

якщо збільшують або зменшують:

 • фінансування за загальним фондом; або
 • суму власних надходжень установи

сума за р. «всього» розділу «Надходження» дорівнює нулю, сума за усіма КЕКВ, що мають додатні і від’ємні значення, дорівнює нулю за р. «всього» розділу «Видатки»

якщо бюджетні асигнування перерозподіляють за КЕКВ без зміни обсягу бюджетних призначень

сума з від’ємним значенням за р. «всього» за загальним фондом розділу «Надходження» і «Видатки» дорівнює сумі з додатнім значенням за р. «всього» за спецфондом у розділі

якщо бюджетні призначення за загальним фондом зменшують за рахунок збільшення їх суми за спецфондом

Увага!

У разі змін до кошторису бюджетної установи під час заповнення комірок довідки зазначають лише ті коди класифікації доходів і КЕКВ, за якими суми зменшують або збільшують окремо за загальним та спеціальним фондами.

Кінцева частина

У кінцевій частині довідки зазначають відомості про керівника установи і головного бухгалтера, які її склали/підписали, з розшифровкою підпису, тобто зазначенням ініціалів і прізвища.

Також зазначають дату складання, підписання.

А підпис керівника установи обов’язково скріплюють відтиском печатки установи.

Підстави для внесення змін до кошторису бюджетної установи

Підстави чи причини для унесення змін до кошторису бюджетної установи визначає пункт 47 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою КМУ від 28.02.2002 № 228.

Він дозволяє зміни, якщо:

 • під час діяльності установи потрібно перерозподілити у розрізі КЕКВ суму бюджетних асигнувань за загальним та/або спеціальним фондами. При цьому сума бюджетних призначень, що визначена кошторисом за окремою бюджетною програмою, не змінюється;
 • суму бюджетних призначень передають від одного до іншого головного розпорядника коштів відповідного бюджету, в однієї установи за відповідною бюджетною програмою суму бюджетних призначень зменшать, а в іншої — збільшать;
 • кошти витрачені не за цільовим призначенням і прийнято рішення про зменшення бюджетних призначень, установа на підставі цього рішення готує зміни до кошторису бюджетної установи;
 • необхідність перерозподілити видатки між бюджетними програмами, при цьому суму бюджетних призначень, визначену для головного розпорядника коштів відповідного бюджету, не змінюємо;
 • є потреба перерозподілити видатки бюджету, збільшивши видатки розвитку за рахунок зменшення інших видатків загального та/або спеціального фондів відповідного бюджету;
 • у поточному бюджетному році виникла потреба перерозподілити у розрізі адміністративно-територіальних одиниць (сіл, селищ, міст, районів, областей) видатки на централізовані заходи;
 • суму нерозподілених бюджетних призначень передають головним розпорядникам на визначену в законі про Державний бюджет України мету. За цих обставин установа змушена готувати зміни до кошторису бюджетної установи;
 • внаслідок припинення діяльності, скасування окремих функцій чи завдань зменшуємо суму видатків відповідного бюджету в цілому на рік;
 • внесені змін до держбюджету на відповідний рік або до місцевого бюджету. У такому разі підставою готувати зміни до кошторису бюджетної установи буде відповідний закон або рішення про внесення змін до місцевого бюджету та розпорядчий документ головного розпорядника коштів відповідного бюджету;
 • слід збільшити видатки за рахунок коштів спецфонду, з огляду на перевищення суми надходжень до цього фонду з урахуванням залишку на початок року над сумою надходжень, що затверджена кошторисом.

Зауважимо: зміни до кошторису бюджетної установи в частині спеціального фонду потребують особливої уваги. Залежно від виду надходжень підстави для складання довідки про зміни до кошторису та зведення показників спеціального фонду кошторису будуть різними.

Так, для:

 • власних надходжень — підставою є довідка з органу Казначейства, що підтверджує ці надходження на спеціальні реєстраційні рахунки, відкриті установі. Зміни до бюджетного розпису за спецфондом при цьому не вносять;
 • інших надходжень — рішення про внесення змін до бюджетного розпису.

Насамкінець нагадаємо

зміни до кошторису бюджетної установи не слід розглядати окремо під час виконання кошторису, адже кошторис і зміни до нього формують суму затверджених бюджетних призначень на відповідний рік.

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не прогавити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. З нашою допомогою працювати легше!

Освітні заходи
Отримайте нові знання
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплати і станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Бажаєте скачати файл?!Зареєструйтесь, будь ласка!

30 секунд на реєстрацію – і Ви теж зможете скачувати необхідні документи, форми, зразки тощо


У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
на реєстрацію знадобиться лише 30 секунд
Зареєструватися