Єдиний звіт з ЄСВ і ПДФО

Головбух: Бюджет

Типова кореспонденція субрахунків: зміни

6 листопада 2019
2193
Середній бал: 5 із 5
експерт MCFR Головбух

Мінфін вніс чергову порцію змін у кореспонденції субрахунків бухгалтерського обліку для суб’єктів державного сектору. Що саме оновили та як відтепер діяти?

Типова кореспонденція субрахунків зі змінами, внесеними наказом Мінфіну від 17.09.2019 № 386

Із 18 жовтня набрав чинності наказ Мінфіну від 17.09.2019 № 386 (далі — Наказ № 386). Ним Мінфін оновив Типову кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами, затверджену наказом Мінфіну від 29.12.2015 № 1219 (далі — Типова кореспонденція).

Як змінилася Типова кореспонденція субрахунків

Наказ № 386 змінив у Типовій кореспонденції проведення, якими відображають операції з:

 • внутрішнього переміщення в межах уповноваженого органу, безоплатно переданих/отриманих:
  — основних засобів (розд. 1 Типової кореспонденції);
  — нематеріальних активів (розд. 2 Типової кореспонденції);
  — виробничих запасів та інших нефінансових активів (розд. 3 Типової кореспонденції);
 • нарахування стипендій (розд. 5 Типової кореспонденції).

Також Наказ № 386 доповнив:

а) розділ 1 Типової кореспонденції — проведеннями, якими відображають операції з:

 • внутрішнього переміщення в межах уповноваженого органу безоплатно переданих/отриманих капітальних інвестицій в об’єкти незавершеного будівництва;
 • переведення об’єктів основних засобів з:
  — операційної нерухомості до інвестиційної нерухомості;
  — інвестиційної нерухомості до операційної нерухомості;
  — інвестиційної нерухомості до складу запасів з метою реалізації;

б) розділ 5 Типової кореспонденції — проведеннями, якими відображають операції з надходження/вилучення коштів місцевого бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів.

Як відображати внутрішнє переміщення безоплатно отриманих/переданих активів

Мінфін оновив проведення, якими відображають операції з внутрішнього переміщення у межах уповноваженого органу безоплатно переданих/отриманих основних засобів та капітальних інвестицій в об’єкти незавершеного будівництва, нематеріальних активів, виробничих запасів та інших нефінансових активів (розд. 1–3 Типової кореспонденції).

Внутрішнє переміщення безоплатно отриманих активів

Тепер, якщо установа за операціями з внутрішнього переміщення у межах уповноваженого органу безоплатно отримала основні засоби, інші необоротні матеріальні активи (ІНМА), нематеріальні активи, інвестиційну нерухомість — відображайте нараховану суму зносу/накопиченої амортизації за К-т субрахунків 1411 «Знос основних засобів», 1412 «Знос інших необоротних матеріальних активів», 1414 «Знос інвестиційної нерухомості», 1413 «Накопичена амортизація нематеріальних активів» у кореспонденції лише за Д-т субрахунків:

 • 5511 «Фінансові результати виконання кошторису звітного періоду»;
 • 5512 «Накопичені фінансові результати виконання кошторису».

Кореспонденцію обирайте залежно від звітного періоду, в якому нараховували амортизацію/знос.

Виконуйте такі проведення, оскільки субрахунки 8014 «Амортизація» та 8114 «Амортизація» з другого проведення рядка 1.12 розділу 1 та рядка 2.7 розділу 2 Типової кореспонденції Наказ № 386 вилучив.

Якщо установа отримала капітальні інвестиції в об’єкти незавершеного будівництва — виконуйте проведення, яке містить рядок 1.15 розділу 1 Типової кореспонденції. Цим проведенням Наказ № 386 доповнив Типову кореспонденцію:

Проводки

Введіть в експлуатацію отриманий безоплатно об’єкт незавершеного будівництва за новими проведеннями, що містить рядок 1.16 розділу 1 Типової кореспонденції:

Проводки

Розділ 3 Типової кореспонденції Наказ № 386 доповнив рядками 3.4–3.5. Тож якщо установа отримала за операціями з внутрівідомчої передачі інші нефінансові активи, тобто і необоротні активи, які відповідно до цілей бюджетної програми інша установа придбала за рахунок коштів фінансування заходів цільового призначення, відобразіть такі операції новими проведеннями:

Проводки

Внутрішнє переміщення безоплатно переданих активів

Якщо за операціями з внутрішнього переміщення у межах уповноваженого органу установа безоплатно передала основні засоби, ІНМА, інвестиційну нерухомість, капітальні інвестиції в об’єкти незавершеного будівництва, нематеріальні активи, насамперед, віднесіть до фінансових результатів суми їх амортизації, які нарахували у місяці вибуття.

Наказ № 386 вилучив друге проведення у рядку 1.13 розділу 1 та рядку 2.8 розділу 2 Типової кореспонденції та доповнив їх двома новими — другим і третім. Тож другим проведенням — відобразіть суми амортизації за Д-т субрахунку 5511 «Фінансові результати виконання кошторису звітного періоду» у кореспонденції з К-т субрахунків 8014 «Амортизація» та 8114 «Амортизація».

Третім проведенням — відобразіть нараховану суму зносу/накопиченої амортизації за Д-т субрахунків 1411 «Знос основних засобів», 1412 «Знос інших необоротних матеріальних активів», 1414 «Знос інвестиційної нерухомості», 1413 «Накопичена амортизація нематеріальних активів» у кореспонденції лише з К-т субрахунків:

 • 5511 «Фінансові результати виконання кошторису звітного періоду»;
 • 5512 «Накопичені фінансові результати виконання кошторису».

Кореспонденцію обирайте залежно від звітного періоду, у якому нараховували амортизацію/знос.

Розділ 1 Типової кореспонденції Наказ № 386 доповнив рядком 1.14. Тож якщо установа передала капітальні інвестиції в об’єкти незавершеного будівництва — виконайте проведення, яке містить цей рядок:

Проводки

Якщо установа передала виробничі запаси та інші нефінансові активи — виконайте оновлене проведення, яке містить рядок 3.2 розділу 3 Типової кореспонденції:

Проводки

Таке оновлення від Мінфіну чекали довго. Тепер установи за операціями з внутрівідомчої передачі інших нефінансових активів зможуть однаково відображати в обліку суми активів/необоротних активів і тих, які придбавали за рахунок коштів фінансування заходів цільового призначення, якщо це визначають цілі бюджетної програми.

Ця зміна також вказує на те, що не тільки запаси, а й необоротні активи, які установа придбавала за рахунок коштів фінансування заходів цільового призначення, тобто коштом капітальних видатків, вона може оприбутковувати на субрахунок 1815 «Активи для розподілу, передачі, продажу». А якщо передали такі необоротні активи, то після того як установа — отримувач уведе їх в експлуатацію, зменште дебіторську заборгованіть за:

 • Д-т субрахунку 5411 «Цільове фінансування розпорядників бюджетних коштів»;
 • К-т субрахунку 2711 «Дебіторська заборгованість за внутрішніми розрахунками».

Адже тепер це проведення містить рядок 3.6 Типової кореспонденції, яким Наказ № 386 доповнив розділ 3.

Як відображати операції з переведення...

Наказ № 386 передбачив нові проведення, якими слід відображати у бухгалтерському обліку операції з переведення об’єктів основних засобів з:

 • операційної нерухомості до інвестиційної нерухомості;
 • інвестиційної нерухомості до операційної нерухомості;
 • інвестиційної нерухомості до складу запасів з метою реалізації.

Такі проведення Наказ № 386 виклав у рядках 1.34–1.36. Ними він доповнив розділ 1 Типової кореспонденції.

з операційної до інвестиційної нерухомості

Якщо переводите об’єкт основних засобів з операційної нерухомості до інвестиційної — виконайте проведення, яке визначає рядок 1.34 розділу 3 Типової кореспонденції:

Проводки

з інвестиційної до операційної нерухомості

Якщо переводите об’єкт основних засобів з інвестиційної до операційної нерухомості — виконайте проведення, яке визначає рядок 1.35 розділу 3 Типової кореспонденції. Тобто виконайте проведення, зворотні до попередніх.

з інвестиційної нерухомості до складу запасів

Якщо переводите об’єкт основних засобів з інвестиційної нерухомості до складу запасів з метою їх реалізації — виконайте проведення, яке визначає рядок 1.36 розділу 3 Типової кореспонденції:

Проводки

Означені нововведення рядка 1.36 розділу 3 Типової кореспонденції також допомагають установам на їх основі розробити проведення, аби ними відображати у складі запасів активи, переведені із основних засобів, ІНМА та нематеріальних активів, які вони визнали такими, що варто продати або передати іншим суб’єктам держсектору. У зв’язку з цим такі активи установи повинні утримувати та обліковувати у складі запасів (абз. четвертий п. 2 розд. ІІ НП©БОДС 123 «Запаси»).

до складу запасів інші необоротні активи

Отже, якщо переводите до складу запасів такі основні засоби, ІНМА та нематеріальні активи, виконайте проведення:

Проводки

Ці проведення Типова кореспонденція не визначила. Однак вони є аналогом тих, які містить рядок 1.36 розділу 3 Типової кореспонденції. Тож аби їх застосовувати, лише доповніть ними додаток до Положення про облікову політику установи.

Насамкінець нагадаємо — позаяк Мінфін оновив Типову кореспонденцію, є підстава, аби оновити ті проведення, які установа раніше визначила самостійно у додатку до Положення про облікову політику. Нині їх унормував Наказ № 386, тож ці оновлення спонукатимуть до зміни облікової політики установи.

logo
Набридло це спливаюче вікно?

Зареєструйтеся —
і скачуйте все! 
 
Зразки та форми документів, інфографіку, рекомендації експертів...

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
на реєстрацію знадобиться лише 30 секунд
Зареєструватися і скачати
Набридло це спливаюче вікно?

Зареєструйтеся —
і скачуйте все! 
 
Зразки та форми документів, інфографіку, рекомендації експертів...

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
на реєстрацію знадобиться лише 30 секунд
Зареєструватися і скачати
Дочитайте статтю після легкої реєстрації

і скачуйте ідеальні зразки заповнення
бюджетної звітності

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
Зайти через соцмережі
Зареєструватися