Єдиний звіт з ЄСВ і ПДФО

Головбух: Бюджет

Державна служба: перезавантаження

10 жовтня 2019
1094
Середній бал: 5 із 5
експерт з бухобліку та оподаткування в бюджетній сфері, Київ

Триває перезавантаження влади. Про те, яких змін зазнають класифікація посад держслужбовців, оплата їхньої праці, процедури оцінювання, інформування та звільнення, а також хто з держслужбовців тепер працюватиме за контрактом — дізнаєтеся зі статті.

Реформа державної служби 2019

Законодавці реформують державну службу України. Суттєвих змін вона зазнає завдяки Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо перезавантаження влади» від 19.09.2019 № 117-IX (далі — Закон № 117), який набрав чинності наприкінці вересня. Він уніс зміни до шести законів, та найбільших зазнав саме Закон України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII (далі — Закон № 889). Деякі чинні вже з 25.09.2019, окремі — з 01.01.2020. Отже, про новації — детальніше.

Нова класифікація посад державної служби

Посади державної служби поділяють на три категорії — «А», «Б», «В». Закон № 117 передбачає з 01.01.2020 у кожній із цих категорій додатково виділити підкатегорії і визначити посади державної служби для кожної підкатегорії.

Наразі посади державної служби розмежовують між дев’ятьма групами оплати праці, аби визначити посадові оклади. З 01.01.2020 ці групи замінять на п’ять рівнів держорганів і розмір посадового окладу визначатимуть відповідно до ієрархії держорганів:

 1. Апарат ВРУ, Секретаріат КМУ, постійно діючий допоміжний орган, утворений Президентом України, апарати/секретаріати РНБО, Рахункової палати, Конституційного Суду України, Верховного Суду, Офісу Генерального прокурора;
 2. Міністерства, ЦОВВ зі спеціальним статусом, апарати/секретаріати вищих спеціалізованих судів, Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;
 3. Інші держоргани, юрисдикція яких поширюється на всю територію України;
 4. Держоргани, юрисдикція яких поширюється на територію АР Крим, однієї або кількох областей, міст Києва та Севастополя;
 5. Державні органи, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, районів у містах, міст обласного значення.

Та аби це реалізувати, Уряд має прийняти нормативно-правові акти, які визначатимуть підкатегорії посад державної служби, затверджуватимуть класифікацію/каталог посад на державній службі. Проєкти цих рішень розроблятиме НАДС.

Також з наступного року змінять визначення деяких термінів. Зокрема, термін «рівнозначна посада» означатиме посаду державної служби, що належить до однієї підкатегорії посад державної служби з урахуванням рівнів державних органів.

Нові схеми посадових окладів держслужбовців з 1 січня 2020 року

Комісія з питань вищого корпусу державної служби

Комісія з питань вищого корпусу державної служби (далі — Комісія), зокрема, проводить конкурс на зайняття вакантних посад державної служби категорії «А». Закон № 117 підкоригував склад Комісії та ввів процедуру тестування для кандидатів до складу Комісії перед їх призначенням.

Тестування проводитимуть за Порядком проведення конкурсу для кандидатів на зайняття посад державної служби категорії «А». Якщо кандидат до складу Комісії не склав тест, він не набуде членства у Комісії.

Також Закон № 117 уточнює: якщо член Комісії подає заяву про участь у конкурсі на зайняття посади державної служби категорії «А», його повноваження призупиняють із дня подання цієї заяви до дня оприлюднення результатів конкурсу на Єдиному порталі вакансій державної служби.

Окрім цього, Закон № 117 визнає засідання Комісії правомочним, якщо у ньому бере участь хоча б половина від загального складу Комісії. Раніше для цього потрібно було дві третини загального складу Комісії. Такі ж вимоги — до правомочності засідань конкурсних комісій.

Конкурс на зайняття посад державної служби

Конкурс на зайняття посад державної служби проводять, аби дібрати осіб, які здатні професійно виконувати посадові обов’язки. Однак Закон № 117 визначив ще й підстави, за яких його слід проводити. Тож конкурс проводитимуть на зайняття:

 • вакантної посади державної служби;
 • посади на період заміщення тимчасово відсутнього держслужбовця, за яким зберігають посаду державної служби;
 • посади державної служби, що займає особа, якій має виповнитися 65 років;
 • посади державної служби категорії «А», що займає особа, у якої спливає строк призначення.

На зайняті не вакантні посади конкурс можна оголошувати не раніше ніж за два місяці до того, як держслужбовцю, який обіймає посаду, виповниться 65 років чи спливе строк його призначення.

Закон № 117 дозволяє проводити один конкурс на декілька посад державної служби категорій «Б» і «В» у держоргані — за умови однакових посадових обов’язків і вимог до професійних компетентностей.

Оголошення разом з інформацією про проведення конкурсу оприлюднюють на Єдиному порталі вакансій державної служби. Тепер не обов’язково оприлюднювати ці відомості на веб-сайті держоргану, який оголошує конкурс, чи на інших веб-сайтах. Якщо за результатами конкурсу укладатимуть контракт на проходження державної служби, в цьому оголошенні слід розмістити істотні умови контракту.

Закон № 117 також змінив методику, за якою визначатимуть результати конкурсу. Тепер Комісія чи конкурсна комісія визначатиме кандидатури на зайняття посад державної служби, які набрали найбільшу загальну кількість балів за результатами загального рейтингу кандидатів — не більше п’яти осіб на одну посаду. Після цього суб’єкт призначення або керівник державної служби обиратиме з цих кандидатур переможця конкурсу. Раніше переможцем конкурсу вважали кандидата, який набрав найбільшу кількість балів.

Рішення про призначення на посаду державної служби приймає суб’єкт призначення не пізніше п’яти календарних днів (к. дн.) з дня, коли надійшли результати спеціальної перевірки. Раніше таке рішення приймали не пізніше 30 к. дн. з дня, коли оприлюднили інформацію про переможця конкурсу.

Строкове призначення на посаду та контракт

Раніше Закон № 889 визначав дві підстави строкового призначення на посаду державної служби:

 • призначення на посаду державної служби категорії «А» — на п’ять років з правом повторного призначення на ще один строк або наступного переведення за пропозицією Комісії на рівнозначну або нижчу посаду до іншого держоргану;
 • заміщення посади державної служби — на період відсутності держслужбовця, за яким зберігається посада державної служби.

Закон № 117 уточнив одну з підстав та додав третю. Тож тепер держслужбовця, який займає посаду державної служби категорії «А» протягом п’яти років можуть повторно призначити ще на один строк без конкурсу.

Нова підстава — потреба організувати та виконати завдання, що мають тимчасовий характер. Для цього держорган укладатиме контракт на посади державної служби категорій «Б» і «В».

Також Закон № 117 обмежує чисельність строкових посад державної служби — їх кількість не може перевищувати 7% загальної штатної чисельності посад державної служби в держоргані.

Контракт про проходження державної служби, аби виконати завдання, які мають тимчасовий характер, укладатимуть з 01.01.2020. Розроблятиме порядок, як і типові форми контракту, НАДС, а затверджуватиме — Уряд. Цей порядок визначатиме:

 • умови, за яких призначення на посаду державної служби здійснюватимуть на умовах, які передбачає контракт;
 • строк проходження державної служби за контрактом та порядок, за яким контракт набирає чинності;
 • що і в якому порядку узгоджуватимуть додаткові умови контракту;
 • порядок, за яким укладатимуть контракти;
 • відповідальність сторін та порядок вирішення спорів;
 • порядок продовження строку, зміни умов, припинення дії та розірвання контракту;
 • особливості укладання окремих контрактів.

Умови контракту про проходження державної служби можуть передбачати, що держслужбовець виконуватиме роботу дистанційно, поза приміщенням держоргану, зокрема віддалено за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій.

Контракт про проходження державної служби укладатиме суб’єкт призначення або керівник державної служби строком до трьох років. Якщо держслужбовець виконуватиме контракт належно, його дію можуть один раз продовжити за угодою сторін на той самий строк.

Також Закон № 117 доповнив Закон № 889 статтею 31-1, яка визначає підстави припинення дії контракту.

Переведення на посади

Закон № 117 уточнив, що суб’єкт призначення може урахувати професійну підготовку та професійні компетентності держслужбовців і прийняти рішення про одночасне переведення не менше двох держслужбовців між посадами, які вони займають. У такому разі держслужбовців переведуть за їх згодою та на рівнозначні посади.

Однак таке переведення не зупинятиме перебігу п’ятирічного строку призначення на посаду державної служби категорії «А». Відлік цього строку проводять з дати, з якої призначили на посаду зазначеної категорії.

Зміна істотних умов служби

Керівник державної служби письмово повідомляє держслужбовця про зміну істотних умов служби. Однак раніше він це робив за 60 к. дн. до зміни істотних умов державної служби, а тепер цей строк зменшили вдвічі — до 30 к. дн.

Строк, аби держслужбовець подав заяву про звільнення чи переведення, якщо він не згоден продовжувати службу, Закон № 117 також зменшив. Тепер замість 60 він становить 30 к. дн. із дня, коли держслужбовець ознайомився з повідомленням про зміну істотних умов державної служби.

Отже, тепер нові умови держслужби застосовуватимуть також після спливу цього строку.

Оцінка результату службової діяльності

Раніше Закон № 889 був більш лояльним до держслужбовців, які отримували негативні оцінки за результатами оцінювання їх службової діяльності:

 • якщо отримав негативну оцінку — через три місяці чергове оцінювання;
 • лише після двох підряд негативних оцінок — звільнення.

Тепер достатньо однієї негативної оцінки за результатом оцінювання службової діяльності держслужбовця, аби його звільнити.

Спосіб повідомлення держслужбовців

Закон № 117 доповнив Закон № 889 статтею 9-1. Вона визначає порядок, за яким доводитимуть до відома держслужбовця інформацію або документи.

Аби довести до відома держслужбовця відомості чи документи, їх або вручають особисто, або надсилають поштою. Зокрема, держорган може використовувати й інші засоби телекомунікаційного зв’язку, однак цей спосіб він має зафіксувати протоколом у порядку, який затверджуватиме Уряд.

Коли держслужбовець вступає на державну службу чи проходить її, він зобов’язаний повідомити службі управління персоналом свою електронну пошту чи інші засоби телекомунікаційного зв’язку, аби держорган міг довести до його відома відомості чи документи.

Якщо відомості чи документи держорган надішле поштою, зокрема електронною, або за допомогою інших засобів зв’язку, вважатимуть, що їх довели до відома держслужбовця на п’ятий календарний день з дати, коли їх відправили.

Тож з 25.09.2019 держслужбовців ознайомлюватимуть із наказами чи іншими документами за більш простою процедурою.

Підстави, за яких держслужбовця відсторонять від служби

Оскарження права на державну службу

Якщо порушили право держслужбовця на державну службу чи виникли перешкоди у реалізації цього права, він подає скаргу керівнику державної служби.

До 25.09.2019 керівник державної служби мав створити відповідну комісію. Тепер створювати таку комісію не обов’язково.

Також раніше, якщо держслужбовець був не згодний з відповіддю керівника державної служби чи висновком комісії, яка перевіряла питання, що містить скарга, він подавав відповідну скаргу до НАДС. Закон № 117 скасував таке право держслужбовця як і право НАДС розглядати скарги. Наразі держслужбовець має право оскаржити відповідь керівника держслужби тільки у суді.

Припинення державної служби

Закон № 117 дозволяє видавати наказ/розпорядження про звільнення держслужбовця за ініціативою суб’єкта призначення у період:

 • тимчасової непрацездатності держслужбовця — зазначають дату звільнення, яка є першим робочим днем, наступним за днем закінчення тимчасової непрацездатності, яку містить листок непрацездатності;
 • відпустки держслужбовця — зазначають дату звільнення, яка є першим робочим днем після закінчення відпустки.

Також Закон № 117 вилучив із Закону № 889 посилання на те, що необхідно дотримувати законодавство про працю за припинення державної служби за ініціативою суб’єкта призначення, якщо:

 • скорочують чисельність або штат держслужбовців;
 • скорочують посади державної служби внаслідок зміни структури або штатного розпису держоргану без скорочення чисельності або штату держслужбовців;
 • реорганізують держорган.

Окрім цього, серед підстав припинення державної служби за ініціативою суб’єкта призначення є такі:

 • держслужбовець не відповідає займаній посаді протягом строку випробування;
 • держслужбовець отримав негативну оцінку за результатами оцінювання службової діяльності.

Закон № 117 уточнює строк, протягом якого слід звільнити держслужбовця за однією з цих підстав. Таке рішення суб’єкт призначення приймає у п’ятиденний строк з дня, коли настане відповідний факт.

Іще Закон № 117 вводить додаткові підстави, аби звільнити держслужбовця з посади державної служби категорії «А». Суб’єкт призначення може його звільнити з одночасним зарахуванням за штат відповідного держоргану:

 • з власної ініціативи;
 • за поданням Прем’єр-міністра України — протягом чотирьох місяців з дня призначення Прем’єр-міністра України;
 • за поданням міністра — протягом чотирьох місяців з дня призначення міністра;
 • за поданням керівника ЦОВВ/керівника держоргану — протягом чотирьох місяців з дня призначення керівника ЦОВВ/керівника держоргану.

За штатом такий держслужбовець може перебувати не більше шести місяців. За згодою його можуть перевести без проведення конкурсу на будь-яку вакантну посаду державної служби не нижче категорії «Б» у держорганах, юрисдикція яких поширюється на всю територію України.

Після спливу 6-місячного строку керівник держоргану, за штатом якого перебуває держслужбовець, звільняє його з державної служби:

 • з виплатою вихідної допомоги у розмірі шести посадових окладів за останньою посадою — якщо протягом шестимісячного строку йому не запропонували переведення;
 • без виплати вихідної допомоги — якщо протягом цього строку він тричі відмовився від переведення на іншу посаду.

Умови оплати праці держслужбовців, яких зараховують за штат, визначатиме Уряд.

logo
Набридло це спливаюче вікно?

Зареєструйтеся —
і скачуйте все! 
 
Зразки та форми документів, інфографіку, рекомендації експертів...

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
на реєстрацію знадобиться лише 30 секунд
Зареєструватися і скачати
Набридло це спливаюче вікно?

Зареєструйтеся —
і скачуйте все! 
 
Зразки та форми документів, інфографіку, рекомендації експертів...

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
на реєстрацію знадобиться лише 30 секунд
Зареєструватися і скачати