Єдиний звіт з ЄСВ і ПДФО

Головбух: Бюджет

Реформа в оплаті праці педпрацівників: як зростуть посадові оклади 2020 року

17 вересня 2019
1231
Середній бал: 5 із 5
експерт з бухобліку та оподаткування в бюджетній сфері, Київ

Реформа в оплаті праці педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників розпочалась із прийняття Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII. Він передбачає поетапне підвищення мінімального розміру посадового окладу до 4-х прожиткових мінімумів для працездатних осіб у 2023 році. На які посадові оклади розраховувати працівникам освіти уже у 2020-му?

Реформу в оплаті праці педпрацівників 2020 року реалізує постанова Уряду «Про оплату праці педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників закладів і установ освіти і науки» від 10.07.2019 № 822, яка визначає не лише мінімальний розмір посадового окладу, а й схеми посадових окладів з віднесенням посад педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників до відповідної групи. Розглянемо це детальніше.

Підвищення оплати праці педагогічних працівників 2020

Посадові оклади педпрацівників 2020 року в схемах посадових окладів, які затверджені Постановою № 822, не визначені у національній валюті — гривні. У схемах посадових окладів наведений коефіцієнт визначення посадового окладу (ставки заробітної плати) у співвідношенні до прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня календарного року. Так, посадові оклади більше не визначатимуть за ЄТС.

Щоб зрозуміти, як зросте зарплата освітян 2020 року, потрібно знати розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб з 01.01.2020. У законопроєкт № 2000 «Про Державний бюджет України на 2020 рік» закладені такі показники:

Взявши за основу ці показники, визначимо, якими за розміром будуть посадові оклади педпрацівників 2020 року.

Звітуйте з ЄСВ і ПДФО за єдиною формою: інструкція

Найнижчий за розміром посадовий оклад у 2020 році становитиме 5255 грн, що на 11,26% перевищує мінімальну зарплату. Його встановлюватимуть:

  • асистентам вчителя, вихователя, викладача, майстра виробничого навчання, музичним керівникам ДНЗ, художнім керівникам, інструкторам з фізкультури, з праці (без категорії, друга категорія, перша категорія), методистам — у закладах освіти;
  • працівникам, які проводять наукові та науково-технічні розробки: провідним фахівцям, фахівцям, стажистам-дослідникам, технікам всіх спеціальностей — у НДІ, їх філіалах, інших наукових установах і організаціях, науково-дослідних частин вишів та НДІ у складі вишів, науково-дослідних секторів, проблемних науково-дослідних лабораторій у складі вишів.

Підвищення оплати праці педагогічних працівників стосується не лише цих посад. Наступний розмір посадового окладу у 2020 році становить 5781 грн, що на 22,40% перевищує мінімальну зарплату. Його встановлять педпрацівникам закладів освіти, зокрема, музичним керівникам ДНЗ, художнім керівникам, інструкторам з фізкультури, з праці, яким присвоєно вищу категорію, керівникам гуртків, секцій, завідувачам навчально-виробничої (навчальної) майстерні, навчально-методичного кабінету, керівникам виробничої (навчальної) практики, керівникам фізичного виховання, завідувачам лабораторій (кабінету) у вишах, позашкільних навчальних закладах.

Зарплата освітян 2020 року збільшиться й для вчителів, викладачів, вихователів, логопедів, педагогів з професійного навчання, практичних психологів, педагогів-організаторів, концертмейстерів, соціальних педагогів, методистів. Якщо в таких працівників немає категорії або наявна друга чи перша категорія, розмір їх посадового окладу становитиме 6369 грн, що на 34,85% перевищує мінімальну зарплату.

Посадові оклади 2020 для науково-педагогічних працівників, таких як завідувачі аспірантури, докторантури, інтернатури, підготовчого відділення, становитимуть 6579 грн, що на 39,30% перевищує мінімальну зарплату.

Оплата праці педагогічних працівників у 2020 році зросте за рахунок зміни посадового окладу для вчителів, викладачів, вихователів, логопедів, педагогів з професійного навчання, практичних психологів, педагогів-організаторів, концертмейстерів, соціальних педагогів, методистів. Якщо всі вони мають вищу категорію, їх посадовий оклад становитиме 7000 грн, що на 48,21% перевищує мінімальну зарплату. Такий же за розміром оклад матимуть вихователі-методисти, завідувачі логопедичного пункту, майстри виробничого навчання.

Посадові оклади 2020 року в розмірі 7904 грн, що на 67,35% перевищує мінімальну зарплату, матимуть:

  • викладачі, асистенти, вчені секретарі, старші викладачі з числа науково-педагогічних працівників;
  • завідувачі (начальник) відділу НДІ, його філіалу, головні інженери (конструктори, технологи, архітектори) проекту наукової установи, організації або в науково-дослідній частині вишу, який виконує наукову, науково-технічну або науково-організаційну роботу, наукові співробітники, молодші наукові співробітники у НДІ, їх філіалах, інших наукових установах і організаціях тощо.

Як бачимо, реформа в оплаті праці педпрацівників 2020 року стосується і наукових працівників. Наприклад, головні наукові співробітники, провідні наукові співробітники, старші наукові співробітники матимуть посадовий оклад 9480 грн, що у 2 рази перевищує мінімальну зарплату. Такий же за розміром оклад матимуть завідувачі науково-дослідних відділів, секторів, лабораторій НДІ, їх філіалів. У вишах такий за розміром посадовий оклад отримають доценти і професори.

Оплата праці педагогічних працівників у 2020 році зросте. Зросте вона й для керівників закладів освіти. Для директора школи, опорної школи, ПТНЗ, вишу І-ІІ рівня акредитації розмір посадового окладу залежить від кількості учнів/студентів, що навчаються в ньому. Наведемо їх розміри у таблиці.

Розміри посадових окладів 2020 для керівників закладу освіти

Кількість учнів/студентів у закладі

Директор (ректор)

школи, опорної школи

ПТНЗ

вишу, що має рівень акредитації

І-ІІ

III-IV

До 300

9459

9459

9459

17 068

Від 300 до 800

10 510

10 510

10 510

Від 800 до 1000

15 765

15 765

Від 1000 і більше

15 765

Оплата праці педпрацівників 2020 зросте. Посадовий оклад у керівника навчально-наукового або науково-виробничого інституту, керівника закладу післядипломної освіти, завідувача кафедрою (професора), декана, керівника філії становитиме 11 372 грн, що у 2,4 рази перевищує мінімальну зарплату.

Посадові оклади у директора НДІ, директора (начальника, завідувача) наукової установи, організації становитиме 13 642 грн, що у 2,9 рази більше мінімальної зарплати. Для директора філіалу НДІ посадовий оклад 2020 становитиме 9480 грн, що у 2 рази перевищує мінімальну зарплату.

Однак з 01.01.2020 ці розміри посадових окладів матимуть лише педагогічні працівники, а вже з 01.09.2020 усі інші, тобто науково-педагогічні працівники, керівні, наукові та інші працівники (які проводять наукові і науково-технічні розробки) НДІ (центрів), їх філіалів, інших наукових установ і організацій, науково-дослідних частин вишів та НДІ у складі вишів, науково-дослідних секторів, проблемних науково-дослідних лабораторій у складі вишів.

Реформа в оплаті праці педпрацівників 2020: як зростуть посадові оклади
Олена Морєваексперт з питань оплати праці та планування, Дніпро
Цьогоріч посадові оклади підвищили педпрацівникам, працю яких оплачують коштами державного та місцевих бюджетів. Унаочнимо розрахунок підвищених зарплат.

Складові зарплати педпрацівників 2020 року

Завдяки реформі в оплаті праці педпрацівників 2020 збільшено розміри посадових окладів. Педагогічні працівники, зарплата яких складається лише з посадового окладу, теж відчують відповідне підвищення. Для педагогічних працівників складові зарплати теж зростуть — за рахунок підвищеного розміру посадового окладу.

Зарплата освітян 2020 за наявності відповідних підстав включатиме:

  • підвищення посадових окладів;
  • доплати за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників, за суміщення професій (посад), за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт, за роботу в нічний час, за науковий ступінь, за вчене звання, за класне керівництво, за перевірку зошитів та письмових робіт, за завідування, за успішне проходження сертифікації (зарплата освітян 2020 року передбачає певні доплати, надбавки для окремих педагогів, а не всі з перерахованих одному);
  • надбавки за високі досягнення у праці, за виконання особливо важливої роботи (на строк її виконання), за складність, напруженість у роботі, за вислугу років за почесні звання, за спортивні звання;
  • щорічну грошову винагороду за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків;
  • допомогу на оздоровлення.

Розміри підвищень, доплат, надбавок, грошової винагороди, допомоги на оздоровлення визначає Постанова № 822. Також вона визначає не лише розмір посадових окладів педпрацівників 2020 року, а й передбачає їх підвищення у 2021-2023 роках.

logo
Набридло це спливаюче вікно?

Зареєструйтеся —
і скачуйте все! 
 
Зразки та форми документів, інфографіку, рекомендації експертів...

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
на реєстрацію знадобиться лише 30 секунд
Зареєструватися і скачати
Набридло це спливаюче вікно?

Зареєструйтеся —
і скачуйте все! 
 
Зразки та форми документів, інфографіку, рекомендації експертів...

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
на реєстрацію знадобиться лише 30 секунд
Зареєструватися і скачати
Дочитайте статтю після легкої реєстрації

і скачуйте ідеальні зразки заповнення
бюджетної звітності

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
Зайти через соцмережі
Зареєструватися