Єдиний звіт з ЄСВ і ПДФО

Головбух: Бюджет

Облік лікарських засобів та медичних виробів по-новому

29 травня 2019
1359
Середній бал: 0 із 5
експерт MCFR Головбух

Як МОЗ рекомендує ЗОЗ вести облік лікарських засобів та медичних виробів за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку у державному секторі — у публікації.

Наразі заклади охорони здоров’я (ЗОЗ) мають користуватися зміненими Методичними рекомендаціями ведення обліку лікарських засобів та медичних виробів у закладах охорони здоров’я, затверджених наказом МОЗ від 09.09.2014 № 635 (далі — Методрекомендації № 635). До Методрекомендацій № 635 МОЗ внесло зміни своїм наказом від 02.01.2019 № 15 (далі — Наказ № 15).

Чому оновили Методрекомендації

Лікарські засоби та медичні вироби для ЗОЗ — це об’єкти обліку запасів. Інформацію про них у бухгалтерському обліку медзаклади формують, керуючись Методрекомендаціями № 635, а також, зокрема:

 • НП(С)БОДС 123 «Запаси», затвердженим наказом Мінфіну від 12.10.2010 № 1202 (далі — Стандарт 123 «Запаси») та Методичними рекомендаціями з бухгалтерського обліку запасів суб’єктів державного сектору, затвердженими наказом Мінфіну від 23.01.2015 № 11 (далі — Методрекомендації з обліку запасів) — з 01.01.2015;
 • Порядком застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку у державному секторі (далі — Порядок застосування Плану рахунків) та Типовою кореспонденцією субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами (далі — Типова кореспонденція), затвердженими наказом Мінфіну від 29.12.2015 № 1219 (далі — Наказ № 1219) — з 01.01.2017.

Причина, яка спонукала МОЗ внести зміни до Методрекомендацій № 635, — застарілі норми.

Тепер МОЗ запровадило у ЗОЗ єдині підходи до обліку надходження, переміщення, списання використаних і непридатних лікарських засобів та медичних виробів, а також посилило матеріальну відповідальність за їх збереження та використання.

Як організувати облік лікарських засобів та медичних виробів 2019 року

Оновлені Методрекомендації № 635 передбачають, що аби організувати облік запасів в бюджетних установах, зокрема лікарських засобів та медичних виробів, кожен ЗОЗ самостійно розробляє та затверджує Порядок приймання, зберігання, відпуску (переміщення), списання використаних лікарських засобів та медичних виробів (далі — Порядок). У цьому Порядку ЗОЗ ураховує особливості своєї діяльності і технології обробки облікових даних та норми цих Методрекомендацій (п. 2 гл. 1 розд. ІІ Методрекомендацій № 635).

ЗОЗ мають так вчиняти згідно з пунктом 8 розділу ІІІ Методрекомендацій з обліку запасів. Адже він містить виняток щодо облікового регістру, у якому матеріально відповідальні особи (МВО) ведуть облік дорогоцінних металів для протезування та медикаментів і перев’язувальних засобів за місцем їх відповідального зберігання (знаходження).

Тож коли розроблятимете Порядок, урахуйте, що він має містити норми про облік медикаментів:

 • за місцем їх відповідального зберігання (знаходження, використання), тобто:
  — на складі;
  — у відділеннях;
  — на постах (у маніпуляційних кімнатах, кабінетах);
 • у бухгалтерській службі.

На це вказує пункт 3 глави 1 розділу ІІ Методрекомендацій № 635, який пристосовує до особливостей діяльності ЗОЗ вимоги пункту 2 розділу ІІІ Методрекомендацій з обліку запасів.

Отже, ЗОЗ свою облікову політику щодо лікарських засобів та медичних виробів оформлює практично окремим Порядком. Тому, якщо ви у ньому визначите ключові елементи їх обліку (табл. 1), то у тій частині Положення про облікову політику, у якій визначатимете її стосовно запасів, зробіть щодо лікарських засобів та медичних виробів посилання на цей Порядок.

Ключові елементи облікової політики ЗОЗ щодо лікарських засобів

Зверніть увагу: Аби організувати бухгалтерський облік медикаментів в бюджетних установах, у Порядку додатково можете визначити:

 • правила документообігу і технологію обробки облікової інформації, порядок контролю за рухом та відповідальність посадових осіб;
 • порядок аналітичного обліку;
 • одиницю натурального виміру для кожної одиниці бухгалтерського обліку.

Як саме тепер вестиме аналітичний та синтетичний облік лікарських засобів та медичних виробів бухгалтерія ЗОЗ?

Як бухслужба веде облік медикаментів 2019 року

Бухслужба ЗОЗ лікарські засоби та медичні вироби обліковує:

 • у кількісному і сумарному вимірах — у гривнях із копійками;
 • за одиницями обліку, тобто за їх найменуваннями чи групами (видами);
 • за кожною відповідальною особою в оборотних відомостях, у яких бухслужба ЗОЗ щомісяця підраховує обороти і визначає залишки кожної групи чи виду лікарських засобів та медичних виробів на початок наступного місяця за кожним місцем їх зберігання (знаходження, використання) (п. 4 гл. 1 розділу ІІ Методрекомендацій № 635, п. 10, 6, 8 розд. ІІІ Методрекомендацій з обліку запасів.

Облікові регістри аналітичного та синтетичного обліку лікарських засобів та медичних виробів бухслужба ЗОЗ складає після перевірки первинних документів.

Важливо! Вона не приймає до обліку документи, які:

 • підготували з порушенням встановлених вимог;
 • провели за господарськими операціями, що порушують законодавство.

Про встановлені факти порушень бухслужба інформує керівника закладу. Вона слідкує, щоб у ЗОЗ неухильно дотримувалися порядку оформлення первинних документів щодо руху лікарських засобів та медичних виробів і своєчасно їй подавали ці документи.

Матеріально відповідальні особи (МВО) періодично надають у бухслужбу ЗОЗ:

 • прибуткові та видаткові документи за формами додатків 2-4 до оновлених Методрекомендацій № 635;
 • Книгу складського обліку лікарських засобів та медичних виробів (додаток 1 до оновлених Методрекомендацій № 635).

Адже працівники бухслужби закладу так звіряють їх фактичну наявність із записами у книзі та даними бухгалтерського обліку (п. 8 розд. ІІІ Методрекомендацій з обліку запасів). 

Бухслужба ЗОЗ за кожним найменуванням, групою або видом лікарських засобів та медичних виробів виводить їх залишки за кількістю та сумою на кінець місяця.

Бухоблік благодійної допомоги у медзакладах‑КНП

Медикаменти: обліковуйте по-новому
Фаїна Іскрижицькаексперт МЦФЕР Головбух
Одним із джерел фінансування діяльності медзакладів-КНП залишається благодійна допомога, яку підприємства отримують у натуральній формі. Як її обліковувати?

Як визнає медикаменти

Лікарські засоби та медичні вироби ЗОЗ визнають активом, якщо:

 • їх вартість можливо достовірно визначити;
 • ЗОЗ матиме майбутні економічні вигоди, пов’язані з їх використанням, та/або вони мають потенціал корисності (п. 1 розд. ІІ Стандарту 123).

Одиницею бухгалтерського обліку ЗОЗ обирають для:

 • лікарських засобів однорідної групи (виду);
 • медичних виробів їх найменування.

Методрекомендації № 635 визначили для облікової політики одиницю бухгалтерського обліку лікарських засобів та медичних виробів.

На яких рахунках відображає медикаменти

Щоб облікувати, лікарські засоби та медичні вироби ЗОЗ включають до групи їх обліку залежно від мети, для якої їх придбали (отримали) чи виготовили.

Якщо лікарські засоби та медичні вироби включили до групи:

 • «сировина, основні й допоміжні матеріали, комплектуючі вироби та інші матеріальні цінності, призначені для забезпечення звичайної діяльності і досягнення поставленої мети та/або задоволення потреб суб’єкта державного сектору», — обліковуйте їх на субрахунку 1512 «Медикаменти та перев’язувальні засоби»;
 • «незавершене виробництво» через те, що їх заготовляють та переробляють (приміром, кров, її компоненти, препарати і кровозамінники на станціях і у відділеннях переливання крові), — обліковуйте їх на субрахунку 1613 «Інше виробництво»;
 • «готова продукція», скажімо, та ж кров, її компоненти, препарати і кровозамінники, отримані при їх заготівлі та переробці, на станціях і у відділеннях переливання крові, — обліковуйте на субрахунку 1811 «Готова продукція». А після того, як віднесете їх до групи "матеріальні цінності, що придбали (виробили, отримали) та ЗОЗ утримує з метою подальшого розподілу, передачі, продажу, в т. ч. вироби з дорогоцінних металів — на субрахунку 1815 «Активи для розподілу, передачі, продажу».

Як визначає первісну вартість медикаментів

Лікарські засоби та медичні вироби, які придбали (отримали) чи виготовили, бухслужба ЗОЗ зараховує на баланс за первісною вартістю. Первісна вартість містить витрати на придбання, обмін, переробку та інші витрати, що виникли під час доставки лікарських засобів та медичних виробів до місця зберігання (використання), і доведення їх до стану, в якому вони придатні для використання у запланованих цілях (п. 7 розд. ІІ Стандарту 123; п. 4 розд. ІІ Методрекомендацій з обліку запасів).

Отже, якщо ЗОЗ придбав за оплату лікарські засоби та медичні вироби, їх первісною вартістю вважайте собівартість, яка складається з таких фактичних витрат (п. 8 розд. ІІ Стандарту 123; п. 5 розд. ІІ Методрекомендацій з обліку запасів):

 • суми, що сплатили згідно з договором постачальнику (продавцю), за вирахуванням непрямих податків, зокрема податку на додану вартість (ПДВ);
 • суми ввізного мита;
 • суми непрямих податків (ПДВ) у зв’язку з їх придбанням, які ЗОЗ не відшкодовує;
 • транспортно-заготівельні витрати;
 • інші витрати, які безпосередньо пов’язані з придбанням запасів і доведенням їх до стану, в якому вони придатні для використання у запланованих цілях.

Не включайте до первісної вартості лікарських засобів та медичних виробів:

 • понаднормові втрати і нестачі лікарських засобів та медичних виробів;
 • фінансові витрати;
 • витрати на зберігання, крім тих витрат, які необхідні перед наступним етапом виробництва;
 • загальногосподарські та інші подібні витрати, які безпосередньо не пов’язані з придбанням і доставкою лікарських засобів та медичних виробів та приведенням їх до стану, в якому вони придатні для використання у запланованих цілях;
 • витрати на збут.

Наднормативні втрати і нестачі запасів та/або зіпсовані запаси, які виявили під час оприбуткування і які сталися під час їх транспортування, оцінюйте виходячи з первісної вартості одиниці придбаних запасів. Її визначає порядок, який містить пункт 5 розділу ІІ Методрекомендацій з обліку запасів.

Розглянемо придбання лікарських засобів та медичних виробів за різних умов на прикладах.

Приклади обліку медикаментів

Приклад придбання лікарських засобів та медичних виробів

ЗОЗ — платник ПДВ придбав у вітчизняного постачальника вату нестерильну 25 г, ролик на 3630 грн (1500 шт × 2,42 грн). Згідно з договором продавцю сплатив 4356 грн (у т. ч. ПДВ — 726 грн).

Податковий кредит з ПДВ відображайте на першу подію — дату оприбуткування вати (за умови зареєстрованої в ЄРПН податкової накладної).

Вату ЗОЗ придбав за плату, тому її первісною вартістю вважає собівартість, яка складається з фактичних витрат, тобто суми 3630 грн. Її сплатили за договором продавцю за вирахуванням непрямих податків, зокрема ПДВ. Які проведення використовувати?

Проводки

Первісною вартістю лікарських засобів та медичних виробів, отриманих безоплатно від:

 • фізичних та юридичних осіб, визнавайте їх справедливу вартість на дату отримання з урахуванням витрат, які передбачає пункт 8 розділу ІІ Стандарту 123. Також може бути вартість, щодо якої є достовірна інформація, зокрема згідно з відповідними первинними документами, з урахуванням витрат, що передбачає пункт 8 цього розділу (п. 5 розд. ІІ Стандарту 123);
 • ЗОЗ чи бюджетної установи однієї або іншої економічної групи, визнавайте ту балансову вартість, за якою вони їх обліковували до передачі. Також тут ураховуйте витрати, які передбачає пункт 8 розділу ІІ Стандарту 123 (п. 6 розд. ІІ Стандарту 123).

Приклад безоплатного отримання лікарських засобів та медичних виробів

ЗОЗ за державною програмою отримав від ДП «Медвакцина»: інсулін вартістю 18 200 грн, для видачі хворим на діабет; вакцину від краснухи вартістю 19 400 грн, для вакцинації дітей.

ЗОЗ визнає первісною вартістю цих безоплатно одержаних лікарських засобів їх справедливу вартість, тобто інсулін на суму 18 200 грн, вакцину від краснухи — 19 400 грн. Адже інші витрати, які передбачає пункт 8 розділу ІІ Стандарту 123 «Запаси», відсутні. Також він визнає дохід за необмінними операціями (абз. 4 пп. 1.2 розд. ІІ Стандарту 124 «Дохід», затвердженого наказом Мінфіну від 24.12.2010 № 1629).

Проводки

Первісною вартістю виготовлених власними силами лікарських засобів та медичних виробів, скажімо крові, її компонентів, препаратів і кровозамінників при їх заготівлі та переробці на станціях і у відділеннях переливання крові, визнавайте їх виробничу собівартість за Стандартом 135 «Витрати», затвердженим наказом Мінфіну від 18.05.2012 № 568 (п. 10 розд. ІІ Стандарту 123).

logo
Набридло це спливаюче вікно?

Зареєструйтеся —
і скачуйте все! 
 
Зразки та форми документів, інфографіку, рекомендації експертів...

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
на реєстрацію знадобиться лише 30 секунд
Зареєструватися і скачати
Набридло це спливаюче вікно?

Зареєструйтеся —
і скачуйте все! 
 
Зразки та форми документів, інфографіку, рекомендації експертів...

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
на реєстрацію знадобиться лише 30 секунд
Зареєструватися і скачати
Дочитайте статтю після легкої реєстрації

і скачуйте ідеальні зразки заповнення
бюджетної звітності

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
Зайти через соцмережі
Зареєструватися