Єдиний звіт з ЄСВ і ПДФО

Головбух: Бюджет

Коригування податкової накладної: складаємо розрахунок

21 травня 2019
2130
Середній бал: 0 із 5
бухгалтер, кандидат економічних наук, м. Чернігів

Розрахунок коригування дає змогу внести зміни до вже зареєстрованої податкової накладної. Як, куди і в які строки його подавати?

Змінили кількість або ціну поставки, номенклатуру, виявили помилки у реквізитах? Необхідне коригування податкової накладної. Для цього доведеться скласти відповідний документ — розрахунок коригування. Саме завдяки йому можна виправити податкове зобов’язання чи податковий кредит у Єдиному реєстрі податкових накладних (ЄРПН).

Розрахунок коригування з 1 грудня 2018 року зазнав змін. Серед них:

 • зміна кодування причин коригування;
 • поява груп коригувань;
 • певні технічні правки, причиною яких стала зміна форми податкової накладної.

Бланк розрахунку коригування

Чинний на сьогодні бланк розрахунку коригування був затверджений наказом Мінфіну від 17.09.2018 № 763.

Бланк розрахунку коригування

Коли складати розрахунок коригування

Розрахунок коригування складається за тими ж правилами, що й податкові накладні, тобто за першою з 2-х подій, яка призводить до фактичної зміни суми компенсації за товари, роботи, послуги:

 • зарахування грошових коштів як доплата за товар/послугу або повернення авансу чи його частини;
 • постачання товару, підписання акта наданих послуг — в іншій кількості/ціні/номенклатурі.

Таким чином, розрахунок коригування складається не на дату внесення змін до договору (укладання додаткової угоди).

Ще одна підстава для складання розрахунку коригування — виправлення помилки у податковій накладній. Розрахунком коригування можна анулювати раніше введену податкову накладну шляхом зведення її результату до нуля.

Скачати податкову накладну за новою формою

Як заповнити розрахунок коригування до податкової накладної

Як правильно заповнити розрахунок коригування до податкової накладної 2019 року — ми продемонстрували у таблиці для різних ситуацій. Реквізити, які дублюються у податковій накладній, пропущені.

Заповнення основних реквізитів розрахунку коригування

Назва реквізиту, графи (колонки)

Як заповнити

Розділ Б

1.1

№ з/п

Це нумерація рядків у розрахунку коригування

1.2

№ з/п рядка податкової накладної, що коригуємо або додаємо

Зверніть увагу, що всі номери мають бути унікальними. Наприклад, якщо у податковій накладній були рядки з номерами 1, 2, 3 і треба видалити рядок 2 і ввести 2 нових рядки, то в даному полі мають бути номери: 2 (на “мінус”), 4 і 5 (на “плюс”)

2

Причина коригування

 

2.1

Код причини

Коди в розрахунку коригування використовуються з Довідника умовних кодів причин коригування, який можна знайти на сайті ДФС. Всього їх одинадцять. Наведемо основні:

 • зміна ціни – 101;
 • зміна кількості – 102;
 • повернення товару або авансових платежів – 103;
 • зміна номенклатури – 104;
 • коригування  зведеної податкової накладної, складеної за п. 198.5 ПК – 201;
 • виправлення помилки – 301

2.2

№ з/п групи коригування

Група коригування – це поєднання тих рядків податкової накладної, які коригуються (значення яких змінюється) та тих, які вводимо як нові. Наприклад, якщо треба прибрати повністю рядок 3 у податковій накладній і замість нього ввести рядки з номерами 5 і 7, то рядки 3, 5 і 7 будуть в одній групі, якій присвоюється номер, наприклад, 1.

Усі групи мають унікальні номери. Кількість груп необмежена. Причина коригування (код) у межах групи мають бути однакові

5 «гострих» запитань про коригування

Коригування податкової накладної: складаємо розрахунок
Алла Воловенкоексперт MCFR Головбух
Скажімо, установа склала і зареєструвала у ЄРПН податкову накладну. Однак відповідні документи, які підтверджують, що установа провела господарську операцію, відсутні. Як заповнити розрахунок коригування до такої ПН?

Способи коригування податкової накладної

На практиці виникають ситуації, коли здається, що податкову накладну можна відкоригувати різними способами. Наприклад, потрібно прибрати одну товарну позицію. Який код причини обрати: зміна кількості (102) чи зміна номенклатури (104)? Жодну, оскільки ці типи коригування передбачають, що якщо є рядок “мінус”, то на нього має бути один рядок “плюс” (зміна кількості) або декілька рядків “плюс” (зміна номенклатури). Такі рядки поєднуються одним номером групи коригування. Якщо треба прибрати з податкової накладної одну чи кілька товарних позицій, краще використовувати причину коригування 103 — повернення товару.

Однак, декілька варіантів вирішення все таки можуть бути. Наприклад, аби збільшити кількість товару, можна скласти:

 • розрахунок коригування до податкової накладної з типом причини 102 — зміна кількості;
 • податкову накладну на додаткову кількість товару.

Коригування кількісних і вартісних показників

Коли виправляємо помилку в податковій накладній, залежно від її типу підбираємо тип причини (що саме треба виправити: ціну, кількість, ціну і кількість одночасно, назву товару).

У таблиці нижче — загальні правила складання розрахунку за чотирма найпоширенішими типами. Методика коригування для різних ситуацій описана податківцями у листі від 26.08.2018 № 18983/7/99-99-15-03-02-17.

Коригування вартісних показників  (101)

Коригування кількісних показників (102)

По кожній товарній позиції, яка змінюється, заповнюйте 2 рядки:

 • перший — “мінус” показник ціни рядка, що коригується (графа 9), та його повна кількість (графа 10);
 • другий —  “плюс” додатковий рядок з новою ціною товару (графа 9) та його кількість, що у першому рядку (графа 10). Рядок має новий номер.

Ці два рядки становлять одну групу коригування.

Графи 7 і 8 не заповнюються. Графи 9 і 10 заповнюються.

Підсумок коригування не нульовий, тобто податкове зобов’язання збільшується або зменшується.

По кожній товарній позиції, яка змінюється, заповнюйте 2 рядки:

 • перший – “мінус” показник повної кількості рядка, що коригується (графа 7), та його ціни (графа 8);
 • другий –  “плюс” додатковий рядок з новою кількістю товару (рядок з новим номером). Ціна вказується така сама, як у першому рядку (графа 8).

Ці два рядки складають одну групу коригування.

Графи 7 і 8 заповнюються. Графи 9 і 10 не заповнюються.

Підсумок коригування не нульовий, тобто податкове зобов’язання збільшується або зменшується.

Повернення товару/авансу (103)

Коригування номенклатури (104)

По кожній товарній позиції, що коригується, наводиться лише один рядок “мінус”.

У такому розрахунку коригування кожний рядок на “мінус” стає окремою групою коригування, не маючи пари.

Графи 7 і 8 заповнюються. Графи 9 і 10 не заповнюються.

Підсумок коригування від’ємний, тобто податкове зобов’язання зменшується.

 

Використовується мінімум 2 рядки по кожній товарній позиції, але може бути й 3 і більше:

 • перший – “мінус” показник повної кількості рядка, що коригується;
 • другий, третій і т. д. – “плюс” додаткові рядки, які замінюють прибраний товар.

Усі рядки, що змінюють номенклатуру за одним рядком податкової накладної, становлять одну групу коригування.

Графи 7 і 8 заповнюються. Графи 9 і 10 не заповнюються.

Підсумок коригування може бути нульовим, а також збільшувати чи зменшувати податкове зобов’язання.

Зверніть увагу, що:

 • не можуть в одному розрахунку одночасно бути заповненими графи 7 і 8 (коригування кількості) та графи 9 і 10 (коригування вартості);
 • якщо відбувається одночасно зміна кількості і ціни, то використовуємо тип причини 104 (зміна номенклатури);
 • нульовий результат може бути тільки при коригуванні номенклатури (104);
 • три і більше рядків у групі коригування може бути при коригуванні номенклатури (104);
 • при коригуванні за типами причин 101-102 у кожній групі завжди 2 рядки (один “мінус”, один “плюс”);
 • лише один рядок у групі коригування використовується при поверненні товару (103).

Помилка в розрахунку коригування

Помилка в розрахунку коригування виправляється шляхом складання нового розрахунку коригування. Виправляється не сам розрахунок коригування, а та податкова накладна, яка ним коригувалася.

Зверніть увагу, що тип причини 301 (виправлення помилки) стосується лише зайво введеної податкової накладної, а не виправлення розрахунку коригування. Типи 302-304 виникають тоді, коли СЕА внаслідок певних некоректних розрахунків коригування отримала на один номер рядка декілька товарних позицій або обнулилися значення ціни при наявності введеної кількості товарів чи навпаки.

Приклад заповнення розрахунку коригування

Зразок заповнення розрахунку коригування наведемо для ситуації зміни кількості поставленого товару.

Приклад 1 (коригування кількості). Було відвантажено товар А (умовний код УКТ ЗЕД 1111) у кількості 30 од. за ціною 400 грн без ПДВ/од. (ПДВ – 80 грн). Після цього покупець повернув 5 од. товару через неналежну якість. Податкова накладна була складена з однією товарною позицією під номером 1.

У першому рядку “знімається” вся кількість товару А. Код 103 використовувати не можна, оскільки повернення товару часткове, а не повне.

1.1

1.2

2.1

2.2

3

4.1

4.2

4.3

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

1

102

1

Товар А

1111

 

 

од.

2009

–30

400,00

 

 

20

 

12 000,00

2400,00

 

2

2

102

1

Товар А

1111

 

 

од.

2009

25

400,00

 

 

20

 

10 000,00

2000,00

 

Приклад 2 (коригування кількості і ціни). Умова з прикладу 1, однак, 5 од. товару А гіршої якості прийняли за ціною 200 грн без ПДВ/од. (ПДВ – 40 грн). Податкова накладна складена з однією товарною позицією під номером 1. Використовуємо причину коригування — зміна номенклатури (104). Графи 9 і 10 не заповнюються.

1.1

1.2

2.1

2.2

3

4.1

4.2

4.3

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

1

104

1

Товар А

1111

 

 

од.

2009

–30

400,00

 

 

20

 

12000,00

2400,00

 

2

2

104

1

Товар А

1111

 

 

од.

2009

25

400,00

 

 

20

 

10000,00

2000,00

 

3

3

104

1

Товар А

1111

 

 

од.

2009

5

200,00

 

 

20

 

1000,00

200,00

 

Приклад 3 (повне повернення товару). Ситуація з прикладу 1, однак повернули весь товар.

1.1

1.2

2.1

2.2

3

4.1

4.2

4.3

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

1

103

1

Товар А

1111

 

 

од.

2009

–30

400,00

 

 

20

 

12000,00

2400,00

 

Реєстрація розрахунку коригування

Розрахунок коригування реєструє постачальник або покупець залежно від ситуації. Відповідна позначка ставиться у лівому верхньому кутку розрахунку коригування:

Реєстрація

постачальником, якщо:

покупцем, якщо:

збільшується сума компенсації вартості товарів (послуг)

зменшується сума компенсації вартості товарів (послуг). Розрахунок коригування складає продавець та надсилає його покупцеві, який тільки здійснює реєстрацію

сума компенсації вартості товарів (послуг) не змінюється, т. зв. “нульові” розрахунки коригування

розрахунок коригування складається при отриманні послуг від нерезидента з місцем їх постачання на території України

складається розрахунок коригування до податкової накладної, яка не видається покупцю

Умови коригування:

Податкове зобов’язання. У продавця воно збільшується в періоді оформлення розрахунку коригування незалежно від його реєстрації у ЄРПН.

Податковий кредит. Право на нього у покупця з’являється тільки після реєстрації такого коригування у ЄРПН (пп. 192.1.2 ПК)

Податковий зобов’язання. Постачальник отримує право зменшити податкові зобов’язання тільки в періоді реєстрації такого розрахунку коригування у ЄРПН (пп. 192.1.1 ПК).

Податковий кредит. Покупець має зменшити податковий кредит у періоді оформлення такого розрахунку коригування незалежно від його реєстрації у ЄРПН

Коли розрахунок коригування складає продавець, а реєструє покупець, останньому треба його якось отримати. Як відправити розрахунок коригування контрагенту? ДФС не уточнює способу. Зазвичай для цього використовують комп’ютерну програму, в якій бухгалтер працює з податковими накладними, наприклад, M.E.Doc. Якщо покупець і продавець користуються різними програмами, проблема вирішується:

 • через сервісну підтримку цих програмних продуктів;
 • через сервер ЄРПН. ДФС надає відповідні інструкції.

Строки реєстрації для розрахунків коригування ті самі, що й для податкових накладних (п. 201.10 ПК):

 • до останнього дня місяця — якщо розрахунок коригування складений з 1-го по 15-е число місяця;
 • до 15-го дня місяця включно — якщо розрахунок коригування складений з 16-го по останній день місяця.

Як граничний строк можливості коригування податкової накладної ДФС вважає 1095 днів з дати оформлення податкової накладної (лист ДФС від 27.11.2018 р. № 36942/7/99-99-15-03-02-17). Якщо минуло більше днів, то СЕА ПДВ просто не дасть зареєструвати такий розрахунок коригування.

Необхідною умовою є ліміт реєстрації.

Відповідальність за несвоєчасну реєстрацію

Штрафи за несвоєчасну реєстрацію розрахунку коригування накладають їх за пп. 1201.1 та 1201.2 ПК на ту сторону, яка була зобов’язана його реєструвати. Вони такі самі, як і за несвоєчасну реєстрацію податкової накладної. Штраф застосовується навіть до розрахунку до зайвої накладної (лист ДФС від 23.03.2018 р. № 1207/6/99-99-12-02-01-15/ІПК).

logo
Набридло це спливаюче вікно?

Зареєструйтеся —
і скачуйте все! 
 
Зразки та форми документів, інфографіку, рекомендації експертів...

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
на реєстрацію знадобиться лише 30 секунд
Зареєструватися і скачати
Набридло це спливаюче вікно?

Зареєструйтеся —
і скачуйте все! 
 
Зразки та форми документів, інфографіку, рекомендації експертів...

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
на реєстрацію знадобиться лише 30 секунд
Зареєструватися і скачати
Дочитайте статтю після легкої реєстрації

і скачуйте ідеальні зразки заповнення
бюджетної звітності

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
Зайти через соцмережі
Зареєструватися