Головбух: Бюджет

Як оприлюднювати інформацію про використання бюджетних коштів

 • 27 жовтня 2017
 • 38103

Установи мають оприлюднювати інформацію про використання бюджетних коштів на Є-дата. Кінцевий термін для внесення даних за ІІІ квартал 2017 року не за горами. Тож нагадаємо, яку саме інформацію, у який спосіб, кому і коли слід вносити.

Для оприлюднення інформації про використання бюджетних коштів установи використовують Єдиний веб-портал використання публічних коштів (далі — портал Є-дата).

За ІІІ квартал 2017 року кінцевий термін для цього  — 4 листопада 2017 року. Оскільки він припадає на вихідний день, радимо до 3 листопада 2017 року включно:

 • внести всі відомості на Є-дата;
 • обов’язково підписати їх.

Загальні правила оприлюднення інформації про бюджетні кошти

Всі відомості, що вносимо на порталі Є-дата, обов’язково підписуємо за допомогою ключів ЕЦП.

Закон України «Про відкритість використання публічних коштів» від 11.02.2015 № 183-VIII (далі — Закон № 183) зобов’язує розпорядників та одержувачів бюджетних коштів державного та місцевого бюджетів (далі — розпорядники та одержувачі) оприлюднювати інформацію про те, скільки надійшло бюджетних призначень і як вони ці надходження використали.

Для оприлюднення використовується службовий кабінет на веб-порталі Є- дата. Інформацію вносимо в розділах так:

 • Профіль — Відомості про головних розпорядників, розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів;
 • Звіти — Обсяги бюджетних призначень та/або бюджетних асигнувань на відповідний бюджетний період;
 • Звіти — Обсяги проведених видатків бюджету та наданих кредитів з бюджету за звітний період;
 • Договори — Інформація про укладені за звітний період договори;
 • Договори — Інформація про стан виконання договорів, укладених у попередні звітні періоди, з усіма додатками, що є їх невід’ємною частиною;
 • Звіти — Кількість службових відряджень, у т. ч. закордонних.

Увага!

Інформація має бути повною, правдивою, точною та реально відображати фактичні дані станом на відповідну дату або за відповідний період часу. Інформацію можна вносити як вручну у запропоновані форми, так і завантажувати у певних типах файлів (*csv, *dbf).

Оприлюднювати таку інформацію слід щокварталу, не пізніш як за 35 днів після закінчення звітного кварталу за формами та форматами даних, затвердженими Мінфіном.

Поки що проект наказу «Про затвердження Порядку реєстрації суб’єктів надання інформації про використання публічних коштів, форм та форматів даних для оприлюднення такої інформації на єдиному веб-порталі використання публічних коштів» від 21.09.2017, розробленого Мінфіном, не затверджено, тож маємо застосовувати ті форми, які містяться на веб-порталі Є-data.

Розповімо далі докладно, яку інформацію слід вносити та як це зробити правильно.

Допорогові закупівлі в системі: нові старі правила

Оксана Соколоваголовний редактор журналу «Держзакупівлі»
Днями з’явився новий документ, що регламентує допорогові закупівлі в ProZorro. Документ — новий, а алгоритм проведення?

Оприлюднення інформації про використання бюджетних коштів у розділі «Договори»

Тут відображають відомості про укладені договори та стан їх виконання. І обов’язково — на підставі первинних документів.

Заповнюємо цей розділ так:

1. Відображаємо дані про контрагента (продавця товарів, виконавця послуг чи робіт), а саме:

 • найменування;
 • код ЄДРПОУ або ІПН;
 • місцезнаходження (країна, область, район, населений пункт, вулиця, будинок, корпус, офіс);
 • П. І. Б. керівника.

У полі «місцезнаходження» вказуємо юридичну адресу виконавця, а не фактичну. Дані про район, офіс, корпус не обов’язкові, тож якщо вони є — вписуємо, якщо немає — спеціально шукати їх не потрібно.

Щоб дізнатися особливості оприлюднення інформації про ФОП — виконавців за договорами, радимо скористатися роз’ясненням представник Уповноваженого ВРУ з питань людини (лист від 28.07.2017 № 11-1662/2189-17-168; далі — Лист). Отже, вказуємо:

Для кого

Що вносити

Виконавці договору

найменування виконавця;

ідентифікаційний код юридичної особи;

місцезнаходження;

прізвище, ім’я та по батькові керівника

ФОП — виконавці договору*

П. І. Б. фізичної особи — як найменування виконавця;

адреса реєстрації фізичної особи — як місцезнаходження виконавця;

П. І. Б. керівника

* Законом передбачено оприлюднення ідентифікаційного коду лише виконавця, що є юридичною особою. Отже, якщо виконавець — ФОП, не обов’язково оприлюднювати реєстраційний номер облікової картки платника податків. Так рекомендує Уповноважений з прав людини у Листі

2. Зазначаємо відомості про укладений договір, а саме:

 • номер;
 • дату;
 • предмет договору;
 • вартість договору;
 • відомості про проведення процедури закупівлі або обгрунтування її відсутності з посиланням на закон.

Як оприлюднювати інформацію про використання бюджетних коштів

3. Вносимо специфікацію до договору в розрізі товарів, робіт та послуг із зазначенням кількості, ціни за одиницю та розмірності.

Заповнювати коди за Державним класифікатором продукції та послуг та Єдиним закупівельним словником не обов’язково. Коди вказуємо лише тоді, коли вони відображені в первинних документах.

Оприлюднення інформації про використання бюджетних коштів на Є-дата буде простішим, коли ви попросите у постачальників надавати специфікацію до договору в розрізі товарів, робіт та послуг в електронному форматі.

Як оприлюднювати інформацію про використання бюджетних коштів

4. Відображаємо інформацію про стан виконання договору — вносимо відомості про отримані товари чи надані послуги/роботи на підставі акта/накладної та про штрафні санкції в разі їх застосування.

Якщо до договору внесені зміни, потрібно заповнювати форму додаткової угоди. Порядок її заповнення схожий із порядком заповнення основного договору. Зазначаємо, зокрема:

 • номер;
 • дату;
 • причину укладення;
 • строк дії;
 • коригування вартості основного договору (збільшення/зменшення). Суму збільшення або зменшення — без знаків «+» чи «-»;
 • скориговану вартість основного договору — підсумкову вартість договору з урахуванням  додаткової угоди;
 • специфікацію до додаткової угоди — у разі змін та/або доповнення зазначених параметрів внаслідок укладання додаткової угоди.

Оприлюднення інформації про використання бюджетних коштів у розділі «Звіти»

Тут вносимо обсяги бюджетних призначень та проведених видатків, а також кількість службових відряджень. Для цього маємо заповнити звіти, застосовані на Є-дата:

 • Звіт про надходження і використання коштів як плата за послуги (№ 4-1);
 • Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (№ 4-2);
 • Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (№ 4-3);
 • Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (№ 4-4)
 • Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій) (№ 4-3.1);
 • Звіт про надходження та використання коштів загального фонду(№ 2);
 • Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (№ 7);
 • Звіт про заборгованість за окремими програмами (№ 7.1);
 • Відрядження.

Форми № 4-3.1, 7.1 та 4-4 запроваджено на веб-порталі Є-дата нещодавно. Однак за ІІІ квартал 2017 року ми їх вже заповнюємо.

Нагадаємо, що їх слід складати:

 • форму 4-3.1 — якщо за її показниками затверджені кошториси (плани використання бюджетних коштів) та проведені господарські операції за відповідними джерелами надходжень та напрямами їх використання;
 • форму № 7.1 — за сумами заборгованості, що виникла при виконанні кошторису (плану використання бюджетних коштів) за поточний та минулі звітні роки за окремими КПКВК державного бюджету або місцевих бюджетів. Ця заборгованість не пов’язана з видатками на утримання.

Увага!

Бюджетну звітність за ІІІ квартал на порталі використання публічних коштів Є-дата заповнюємо без змін, внесених наказом Мінфіну від 22.08.2017 № 712 до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування. Оскільки цей наказ набув чинності 06.10.2017 внесені зміни будуть запроваджені на веб-порталі Є-data у бюджетній звітності за IV квартал 2017 року.

Виправлення помилок за оприлюднення інформації про використання бюджетних коштів

Технічну помилку (помилково оприлюднені на Е-data документи) можна виправити лише за участі адміністратора веб-порталу використання публічних коштів Є-дата. Для цього слід надіслати на поштову адресу адміністратора веб-порталу (державна установа «Відкриті публічні фінанси», а/с 135, м. Київ, 04071) письмове звернення. У ньому вказуємо:

 • обгрунтування причини виникнення технічної помилки під час оприлюднення інформації на веб-порталі;
 • реквізити документа (назва, дата, номер, сума договору, ЄДРПОУ контрагента, назва звіту, тип, дата внесення тощо) в кількості, достатній для ідентифікації адміністратором веб-порталу документа.

Адміністратор веб-порталу розглядає звернення суб’єкта про виправлення технічної помилки та вирішує, задовільнити його чи ні. Він може і відмовити, якщо:

 • причини помилки недостатньо обґрунтовані;
 • інформація для ідентифікації документа, який потрібно вилучити з перегляду внесених і оприлюднених документів, не є повною.

Відповідальність за Є-дату

Керівники розпорядників та одержувачів бюджетних коштів у разі неоприлюднення інформації про використання публічних коштів несуть персональну відповідальність, визначену Законом № 183.

Нагадаємо, що з 15.09.2017 Мінфін своїм наказом від 14.09.2017 № 771 оголосив про початок промислової експлуатації порталу Є-дата. Відтак розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за невиконання обов’язку з оприлюднення інформації про використання публічних коштів на веб-порталі Є-data можуть притягати до відповідальності.

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не прогавити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. З нашою допомогою працювати легше!

Освітні заходи
Отримайте нові знання
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплати і станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Набридло це спливаюче вікно?

Тоді РЕЄСТРУЙТЕСЯ прямо зараз!

30 секунд на реєстрацію – і ви зможете СКАЧУВАТИ необхідні документи, форми, зразки без обмежень

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
на реєстрацію знадобиться лише 30 секунд
Зареєструватися і скачати
Приєднуйтесь до команди професійних бухгалтерів

заповніть форму та отримайте матеріали про:

➤ головні зміни в законодавстві
➤ методи розв'язання складних робочих ситуацій
➤ зручні сервіси для роботи

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
Зареєструватися і дочитати