Не згодні з результатами ревізії? Вибір є

Головбух: Бюджет

Балансова вартість активів: коротко про головне

11 травня 2019
2281
Середній бал: 0 із 5
бухгалтер, кандидат економічних наук, м. Чернігів

Балансова вартість активів — це вартість, за якою актив відображається у балансі (залишкова вартість, первісна вартість, справедлива вартість). Що має знати про неї бухгалтер?

Що таке балансова вартість активів

У нормативних актах з бухгалтерського обліку поняття «балансова вартість» вживається досить часто. Його можна знайти у НПСБОДС 121 «Основні засоби», НСПОДС 122 «Нематеріальні активи», НПСБОДС 123 «Запаси», НПСБОДС 133 «Фінансові інвестиції», ПК та інших документах.

Так, балансова вартість активу — це та вартість, за якою він включається до підсумку балансу (п. 4 розд. І НПСБОДС 123). Як визначити таку вартість — див. у таблиці.

Актив

Балансова вартість

Пояснення

Рядок балансу

Основні засоби

залишкова вартість,

справедлива вартість

Переважно використовується залишкова вартість. Справедлива —  тільки при переоцінці та безоплатному отриманні основних засобів. Як справедлива вартість за переоцінки використовується ринкова вартість, а за неможливості її визначення — її замінники, наприклад, відновлювальна вартість

1000

Нематеріальні активи

залишкова вартість,

справедлива вартість

Переважно використовується залишкова вартість. Справедлива —  лише при переоцінці та безоплатному отриманні нематеріальних активів, коли вона може бути достовірно визначена

1000

(у одному рядку з основними засобами)

Запаси

первісна вартість, чиста вартість реалізації

У балансі використовується найменше з двох вартостей — первісна або чиста вартість реалізації. Для використання останньої необхідно провести уцінку запасів

1050

Фінансові інвестиції

собівартість, амортизована собівартість

Амортизована собівартість використовується тільки щодо фінансових інвестицій, які утримуються до їх погашення, тобто мають певний строк та графік погашення

1110, 1155

Фінансові інструменти

собівартість, амортизована собівартість, переоцінена вартість

Зазвичай вживається собівартість, наприклад, щодо дебіторської і кредиторської заборгованості. Використання інших видів вартості визначає п. 2 розд. IV НПСБОДС 134

1120-1150

Біологічні активи

первісна вартість, справедлива вартість

Переважно використовується залишкова вартість. Справедлива —  тільки при безоплатному отриманні біологічних активів, їх переоцінці та коли за обліковою політикою їх облік ведеться за справедливою вартістю

1040, 1090

Інвестиційна нерухомість

залишкова вартість,

справедлива вартість

Справедлива вартість використовується тільки при отриманні інвестиційної нерухомості безоплатно або за умовною вартістю

1010

Таким чином, у більшості випадків як балансова вартість активу використовується його первісна вартість (собівартість) або залишкова вартість. Також в окремих випадках може використовуватися справедлива вартість у різних її різновидах (ринкова вартість, амортизована собівартість, чиста реалізаційна вартість).

Балансова вартість основних засобів

Якщо ми як балансову використовуємо залишкову вартість основних засобів, її розрахунок проводитимемо наступним чином:

Активи

Методи амортизації у бюджетних установах

Розрахунок балансової вартості

Основні засоби

Прямолінійний

Первісна вартість основних засобів – накопичений знос

Малоцінні необоротні матеріальні активи

50/50

Первісна вартість × 0,5

Балансова вартість основних засобів зменшується кожного періоду із нарахуванням амортизації. Таким чином, балансова вартість на кінець року менша за балансову вартість на початок року на суму нарахованої амортизації.

Приклад. На початок року первісна вартість транспортних засобів становить 1 539 627 грн. Нарахована амортизація за рік прямолінійним методом — 39 627 грн. Отже, на кінець року балансова (залишкова) вартість становить 1 500 000 грн.

У кінці строку амортизації балансова вартість основних засобів дорівнює їх ліквідаційній вартості. Якщо ліквідаційна вартість нульова, то тоді вона за п. НПСБОДС 121 обов’язково має бути визначена, оскільки нульовою бути не може.

Розрахунок балансової (залишкової) вартості може знадобитися не тільки для складання балансу, а й при вибутті об’єкта основних засобів. При вибутті основного засобу необхідно визначити його балансову вартість на місяць вибуття.

Приклад. На балансі бухгалтерії є ноутбук, первісна вартість якого 7500 грн. Строк використання — 5 років (60 місяців). Однак на 35-му місяці експлуатації його вирішили списати через непридатність до подальшого використання. За 35 місяців нараховано амортизації 7500 × 35 / 60 = 4375 грн. Отже, балансова вартість у місяці списання = 8000 – 4375 = 3625 грн.

Господарська операція

Д-т

К-т

Сума

1

Списана сума нарахованого зносу

1411

1014

4375,00

2

Списана балансова вартість ноутбуку

8411

1014

3625,00

3

Віднесено до накопиченого фінрезультату суму внесеного капіталу

5111

5512

7500,00

4

Закрито рахунок витрат

5511

8411

3625,00

Балансова вартість запасів

Під час оцінки запасів на дату балансу п. 1 розділу ІІІ НПСБОДС 123 вимагає використовувати найменшу з двох вартостей:

Балансова вартість

Формула визначення

Первісна

Вартість придбання + вартість доставки + інші супутні витрати, пов’язані з придбанням

Чиста вартість реалізації

Можлива вартість реалізації – витрати на реалізацію

Уцінка запасів на суму різниці між балансовою вартістю та чистою вартістю реалізації відображається проведенням Д-т 8411 (8421) та К-т 15. Відновлення вартості раніше уцінених запасів показуємо записом: Д-т 15 «Виробничі запаси», К-т 7411 (7421).

Внутрівідомча передача запасів: готові проведення

Балансова вартість активів: коротко про головне
Фаїна Іскрижицькаексперт MCFR Головбух
Щоб ефективніше використати залишки або здешевити придбання запасів, установи передають їх у межах головного розпорядника бюджетних коштів. Останній враховує потреби кожної установи у запасах і закуповує їх централізовано. Потім розподіляє і передає підпорядкованим установам. Якими документами і як оформити такі операції, як відобразити це в обліку?

logo
Набридло це спливаюче вікно?

Зареєструйтеся —
і скачуйте все! 
 
Зразки та форми документів, інфографіку, рекомендації експертів...

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
на реєстрацію знадобиться лише 30 секунд
Зареєструватися і скачати
Набридло це спливаюче вікно?

Зареєструйтеся —
і скачуйте все! 
 
Зразки та форми документів, інфографіку, рекомендації експертів...

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
на реєстрацію знадобиться лише 30 секунд
Зареєструватися і скачати
Дочитайте статтю після легкої реєстрації

і скачуйте ідеальні зразки заповнення
бюджетної звітності

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
Зайти через соцмережі
Зареєструватися