Головбух: Бюджет

Хто може обіймати посади державної служби

  • 26 жовтня 2017
  • 4257

У своїх мемуарах класик світової літератури Гі де Мопассан згадував свою роботу на посадах державної служби серед найважчих життєвих випробувань. І це попри те, що довелося повоювати на франко-пруській війні. Таким нелегким у нього виявився чиновницький досвід у Морському міністерстві і Міністерстві освіти Франції. А як з держслужбою в Україні? Які нині передбачені посади державної служби? Хто на них може потрапити?

Поділ на посади державної служби різних категорій встановлює Закон України «Про державну службу» від 10 грудня 2015 р. № 889-VIII (далі — Закон № 889). І недаремно, адже це вельми специфічна робота, яка відрізняється особливим характером і рівнем відповідальності.

З моменту набрання чинності Законом № 889 — 1 травня 2016 року — відбулася принципова зміна підходів до визначення категорій посад держслужби. «Табель про ранги» вітчизняної державної служби скоротився і спростився. Замість семи категорій і 15 рангів тепер маємо три категорії і дев’ять рангів.

Категорії посад державної служби та ранги

Основними критеріями класифікації посад державних службовців є організаційно-правовий рівень органу, який приймає їх на роботу, обсяг і характер компетенції на конкретній посаді, роль і місце посади в структурі державного органу.

З огляду на це, посади державної служби поділяються на категорії:

  • «А» (вищий корпус держслужби, так звані «перші» керівники);
  • «Б» (заступники керівників держорганів, керівники структурних підрозділів, територіальних органів);
  • «В» — інші посади, не віднесені до категорій «А» і «Б».

Податкова соціальна пільга 2019: визначаємо нові розміри

Іван Левадськийексперт з бухобліку та оподаткування в бюджетній сфері, Київ
Із кожної зарплати чи іншого доходу працівника бухгалтер утримує ПДФО і військовий збір. Однак деякі доходи взагалі не оподатковуються, а до зарплати може застосовуватись податкова соціальна пільга. З’ясуємо, який розмір вона матиме у 2019 році та як її застосувати.

Увага!

Кожен держорган під час формування штату має дотримати пропорцію, встановлену Законом № 889, — число посад перших двох категорій не повинно перевищувати третини штатної чисельності держслужбовців (ст. 6 Закону № 889).

Властивий державним службовцям і поділ на ранги як вид спеціальних звань. Присвоюють ранги в момент призначення на посаду держслужби, у разі проходження випробування — коли такий строк закінчиться.

І що цікаво — якщо особу призначають на посаду держслужби вперше, вона може розраховувати не на найнижчий ранг з-поміж 9-рангової ієрархії, а на присвоєння найнижчого рангу у межах відповідної категорії посад державної служби. Далі протягом проходження державної служби зміна рангу, тобто присвоєння чергового, відбувається щотри роки. Головним чинником при цьому виступають результати оцінювання службової діяльності держслужбовця.

Як бачимо, як за прийняття на державну службу та просування по службі, так і за вирішення інших питань, пов’язаних із службою, обов’язково ураховують категорії посад державної служби та ранги державних службовців.

Унаочнимо перелік посад, які належать до кожної категорії, та ранги, які можуть бути присвоєні держслужбовцям цих категорій, в Таблиці 1.

Таблиця 1

Посади державної служби категорій

«А»

«Б»

«В»

I, II, III ранги

III, IV, V, VI ранги

VI, VII, VIII, IX ранги

Державний секретар КМУ та його заступники, державні секретарі міністерств;

керівники ЦОВВ, які не є членами Кабінету Міністрів України, та їх заступники;

керівники апаратів КСУ, Верховного Суду, вищих спеціалізованих судів та їх заступники, керівники секретаріатів Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та їх заступники, Голови Державної судової адміністрації України та його заступники;

голови місцевих державних адміністрацій;

керівники державної служби в інших державних органах, юрисдикція яких поширюється на всю територію України

Керівники структурних підрозділів Секретаріату КМУ та їх заступники;

керівники структурних підрозділів міністерств, інших ЦОВВ та інших державних органів, їх заступники, керівники територіальних органів цих державних органів та їх структурних підрозділів, їх заступники;

заступники голів місцевих державних адміністрацій;

керівники апаратів апеляційних та місцевих судів, керівники структурних підрозділів апаратів судів, їх заступники;

заступники керівників державної служби в інших державних органах, юрисдикція яких поширюється на всю територію України

Інші посади державної служби, не віднесені до категорій «А» і «Б»

Проаналізуємо далі вимоги до осіб, які можуть займати ту чи та категорію посад державної служби. Почнемо з найпривілейованішої, тому зазвичай найбажанішої, — категорії «А».

Хто може обіймати посади державної служби категорії «А»

Важливість ролі державного службовця в суспільстві простежується вже із самого визначення поняття. Адже він виконує повноваження за своєю посадою, що безпосередньо пов’язані з виконанням завдань і функцій держави. Тому зрозуміло, що аби вступити на державну службу,  громадянин має пройти особливий відбір і задовольнити особливим вимогам.

Типові вимоги до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорії «А», затверджено постановою КМУ від 22.07.2016 № 448.

У переліку загальних вимог — вища освіта за ступенем магістра, загальний стаж роботи — не менше семи років, вимоги до досвіду роботи — на посадах державної служби категорій «А» чи «Б», або на посадах не нижче керівників структурних підрозділів в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах у відповідній сфері — не менше трьох років.

Важливими є вимоги до знання мов — вільне володіння державною мовою та володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи.

Щоправда, чи вільно володіють претенденти на посади категорії «А» однією з офіційних мов Ради Європи (як-то англійська, французька), прискіпливо почнуть перевіряти з 01.05.2018 (абз. 2 п. 1 розділу XI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 889).  Тож поки що у всіх охочих потрапити в вищий ешелон держслужбовців є час на штудіювання іноземних мов.

Вагомим є і список спеціальних вимог. З-поміж яких знання законодавства, де чільне місце відведено нормам Конституції України, Закону № 889 та особливо популярному на хвилі боротьби з корупцією та обов’язком подавати е-декларацію Законом України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 № 1700-VII (далі — Закон № 1700).

Вимагають від претендентів на посади державної служби категорії «А», окрім професійних знань, наявність лідерських навичок, вміння приймати ефективні рішення, ефективно комунікувати та налагоджувати партнерську взаємодію. Потрібні й управлінські якості: управління змінами, організацією та персоналом, а також публічними фінансами тощо.

Аби перевірити, чи дійсно претендент на посаду державної служби відповідає окресленим вимогам, Закон № 899 передбачає проведення конкурсу.

Порядок проведення конкурсу на зайняття посад державної служби затверджений постановою КМУ від 25.03.2016 № 246.

Рішення про оголошення конкурсу на зайняття посади категорії «А» приймає суб’єкт призначення. Оголошення про проведення конкурсу обов’язково оприлюднюють на Єдиному порталі вакансій державної служби Нацдержслужби, офіційних сайтах Нацдержслужби та суб’єкта призначення.

На посаду державної служби призначають переможця конкурсу, про що має свідчити протокольне рішення Комісії з питань вищого корпусу державної служби, яка наділена повноваженнями проводити конкурс на зайняття посад цієї категорії.

Однак таке призначення не означає, що держслужбовець обійматиме посаду допоки, приміром, не досягне пенсійного віку. Адже Закон № 889 (ч. 2 ст. 34) передбачає строкове призначення на посаду державної служби категорії «А». А саме — 5 років, якщо інше не передбачено законом. Хоча тут варто згадати і про право на:

  • повторне призначення на ще один строк;
  • наступне переведення за пропозицією Комісії з питань вищого корпусу державної служби на рівнозначну або нижчу посаду до іншого державного органу.

Хто може обіймати посади державної служби категорій «Б» та «В»

Посади державної служби категорій «Б» та «В» є більш масовими (особливо «В»). На ці посади держслужбовців призначають безстроково.

Законодавство виходить із того, що не кожен може претендувати на посаду державного службовця, тому передбачає своєрідний «фільтр», який встановлюється шляхом визначення загальних і спеціальних вимог до кандидатів. Тобто претенденти на посади державної служби мають відповідати як загальним, так і спеціальним вимогам. Установлює їх Порядок визначення спеціальних вимог до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорій «Б» і «В», затверджений наказом Нацдержслужби від 06.04.2016 № 72 (див. табл. 2).

Види вимог

Вимоги до осіб, які претендують на

зайняття посад державної служби

категорії «Б»

категорії «В»

Загальні вимоги

Освіта

вища

вища

Ступінь вищої освіти

магістр

молодший бакалавр або бакалавр

Стаж роботи (тривалість у роках, у тому числі на посадах певної категорії)

стаж роботи відповідно до підпунктів 2-4 частини другої статті 20 Закону № 889

не потребує

Володіння мовами

вільне володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Спеціальні вимоги

Знання законодавства

1) Конституція України; 
2) Закон  № 889; 
3) Закон № 1700

1) Конституція України; 
2) Закон № 889; 
3) Закон № 1700

Професійні знання

відповідно до посади з урахуванням вимог спеціальних законів

відповідно до посади з урахуванням вимог спеціальних законів

Інші особистісні якості

Лідерство

Якісне виконання поставлених завдань

Прийняття ефективних рішень

Командна робота та взаємодія

Комунікації та взаємодія

Сприйняття змін

Впровадження змін

Технічні вміння

Управління організацією роботи та персоналом

-

Особистісні компетенції

Особистісні компетенції

Спеціальні вимоги визначає та затверджує суб’єкт призначення на кожну посаду державної служби категорій «Б» і «В» в державному органі.

Призначеним на посаду має бути лише переможець конкурсу (ст. 31 Закону № 889). Рішення про результати конкурсу приймається після закінчення строку оскарження його результатів , проте не пізніше 30 календарних днів після оприлюднення інформації про переможця. Підставою для такого рішення є протокол засідання конкурсної комісії.

Однак, Законом № 889 передбачено й випадки прийняття на державну службу без обов’язкового проведення конкурсу.

Його не проводять, коли державного службовця у разі реорганізації або ліквідації державного органу переводять на рівнозначну або нижчу (за його згодою) посаду в державному органі, якому передаються повноваження та функції такого органу (ч. 5 ст. 22 Закону № 889).

Не потрібен конкурс також і тоді, коли, аби усунути пряме підпорядкування близьких осіб, держслужбовця переводять до іншого державного органу (абз. 2 ч. 2 ст. 32 Закону № 889).

Якщо державного службовця переводять на рівнозначну або нижчу вакантну посаду в іншому державному органі, у т. ч. в іншій місцевості за рішенням керівника державної служби в державному органі, з якого переводиться державний службовець, та керівника державної служби в державному органі, до якого переводиться державний службовець, конкурс також не передбачено (п. 2 ч. 1 ст. 41 Закону № 889).

Переведення здійснюється лише за згодою державного службовця (ч. 2 ст. 41 Закону № 889).

Особливий випадок прийняття на державну службу без конкурсу передбачений абзацом третім частини третьої статті 87 Закону № 889: державний службовець, якого звільнено на підставі пункту 1 частини першої зазначеної статті (ліквідація, реорганізація, скорочення чисельності або штату), у разі створення в державному органі, з якого його звільнено, нової посади чи появи вакантної посади, що відповідає кваліфікації державного службовця, протягом шести місяців з дня звільнення має право поворотного прийняття на службу за його заявою, якщо він був призначений на посаду в цьому органі за результатами конкурсу.

Рішення про працевлаштування ухвалює керівник державної служби.

Для кандидатів на посади державної служби категорій «Б» і «В» також передбачається випробування. І що примітно — для осіб, які вперше претендують за зайняття посади, воно є обов’язковим.

Стаття 27 КЗпП встановлює, що строк випробування при прийнятті на роботу не може перевищувати трьох місяців, за винятком окремих випадків, коли за погодженням із профспілками він триває 6 місяців. Такими випадками і є випробування на державній службі.

Адже на відміну від норм трудового законодавства, Закон № 889 установлює більш жорсткі строки та умови встановлення і проходження випробування.

І якщо особа не погоджується на випробування, це розцінюється як відмова від зайняття посади держслужби. 

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не прогавити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. З нашою допомогою працювати легше!

Освітні заходи
Отримайте нові знання
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплати і станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Бажаєте скачати файл?!Зареєструйтесь, будь ласка!

30 секунд на реєстрацію – і Ви теж зможете скачувати необхідні документи, форми, зразки тощо


У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
на реєстрацію знадобиться лише 30 секунд
Зареєструватися