Єдиний звіт з ЄСВ і ПДФО

Головбух: Бюджет

Залишкова вартість: що має знати бухгалтер

1 березня 2019
3027
Середній бал: 0 із 5
бухгалтер, кандидат економічних наук, м. Чернігів

Оцінка залишкової вартості активів необхідна для того, щоб знати їх якісний стан і правильно складати бухгалтерський баланс. З’ясуємо, на що вона впливає та як її визначати.

Що таке залишкова вартість

Залишкова вартість – це та частина вартості активу, яка залишилися неамортизованою в бухгалтерському обліку. Тобто мати залишкову вартість можуть лише ті активи, на які нараховується амортизація (див. табл.).

Активи, які можуть мати залишкову вартість

Метод нарахування амортизації

Залишкова вартість в балансі за НСБОДС 101

Метод

Профільний стандарт

Основні засоби

Прямолінійний

п. 6 розд. IV НПСБОДС 121

ряд. 1000

Інші необоротні матеріальні активи

50/50

п. 7 розд. IV

НПСБОДС 121

ряд. 1000

(в одному рядку з основними засобами)

Нематеріальні активи

Прямолінійний метод

п. 6 розд. IV

НПСБОДС 122

ряд. 1020

Інвестиційна нерухомість

Можливий прямолінійний метод*

НПСБОДС 129 та п. 58 МСБОДС 16*

ряд. 1010

Довгострокові біологічні активи

Прямолінійний метод

п. 10 розд. ІІ

НПСБОДС 136

ряд. 1040

* Метод нарахування амортизації НПСБОДС 129 не визначає. Міжнародний стандарт МСБОДС 16 допускає використання прямолінійного методу.

Як визначається залишкова вартість: формула й приклад

Розрахунок залишкової вартості може проводиться на дату балансу в відомості амортизації. Хоча існують ситуації, коли її визначити треба й раніше — у разі вибуття або дооцінки об’єкта.

Визначити залишкову вартість можна на кінець/початок будь-якого місяця, оскільки за загальними правилами амортизація (знос) у бухобліку нараховується щомісяця й залишкова вартість кожного об’єкта, що амортизується, щомісяця зменшується.

Формула визначення залишкової вартості

Залишкова вартість

=

Первісна (переоцінена) вартість

Накопичений знос (амортизація)

За прямолінійного методу нарахування амортизації може бути використана формула визначення уже нарахованої амортизації:

Накопичений знос (амортизація)

=

Первісна (переоцінена) вартість  – ліквідаційна вартість

×

Кількість місяців, які експлуатувався об’єкт

Строк використання в роках × 12

Залишкова вартість амортизація тісно взаємопов’язані (чим більше нараховано амортизації, тим вона менша), тому пригадаємо правила, як нараховується амортизація основних засобів і нематеріальних активів:

Період, протягом якого нараховується амортизація

Початок

(перший місяць нарахування)

Кінець

(останній місяць нарахування)

Місяць, наступний за місяцем введення об’єкта в експлуатацію

Місяць вибуття об’єкта

Таким чином, якщо розраховується залишкова вартість об’єкта при вибутті, наприклад, 6 березня 2019 року, то необхідно у кількість місяців експлуатації включити й березень, хоча він експлуатувався лише 5 днів березня.

Ліквідаційна вартість у розрахунку може бути нульова, так як її визначення є правом, а не обов’язком установи.

ПРИКЛАД. Залишкова вартість основних засобів

Комп’ютер ввели в експлуатацію 10 квітня 2015 року. Він вибув через передачу іншій установі 12 лютого 2019 року. Основні характеристики комп’ютера:

  • строк корисного використання 5 років;
  • первісна вартість 18 000 грн;
  • ліквідаційна вартість не визначалась.

На об’єкт нараховувалась амортизація:

  • 8 місяців у 2015 році (травень-грудень);
  • по 12 місяців у 2016, 2017, 2018 роках (січень-грудень);
  • 2 місяці у 2019 році (січень-лютий).

Усього: 8 + 12 × 3 + 2 = 46 місяців.

Накопичена амортизація: (18 000 × 46) ÷ (5 × 12) = 13 800 грн

Залишкова вартість ­= 18 000 – 13 800 = 4200 грн

На що може вплинути залишкова вартість

Залишкова вартість впливає на:

  • загальну суму балансу установи;
  • розрахунок фінансового результату при реалізації (вибутті) основного засобу, нематеріального активу, інших активів, що амортизуються;
  • розрахунок індексу переоцінки основних засобів (= справедлива вартість ÷ залишкова вартість);
  • якщо залишкова вартість дорівнює нулю, то п. 5 розділу ІІІ НПСБОДС 121 “Основні засоби” вимагає обов’язково визначити ліквідаційну вартість об’єкта.
Для повністю амортизованого основного засобу залишкова вартість дорівнює його ліквідаційній вартості.

Проводки, що впливають на залишкову вартість

Наведемо для прикладу проведення для основних засобів, які впливають на залишкову вартість.

Зміст проведення

Д-т

К-т

Залишкова вартість

Нарахування зносу (амортизації) основного засобу

8014

1411

зменшується

Визначення ліквідаційної вартості, коли залишкова дорівнює нулю

1011-1018

5111

збільшується та стає рівною ліквідаційній

Дооцінка основних засобів (можлива тільки за дозволу установи вищого рівня та запрошення сертифікованого оцінювача)

1011-1018

5311

збільшується на суму дооцінки

5311

1411

Збільшення первісної вартості основних засобів на суму витрат з поліпшення, модернізації

1011-1018

1311

збільшується

Вибуття основного засобу. Списання об’єкта в сумі залишкової вартості та сумі зносу

8411

1011-1018

зменшується

1411

1011-1018

logo
Набридло це спливаюче вікно?

Зареєструйтеся —
і скачуйте все! 
 
Зразки та форми документів, інфографіку, рекомендації експертів...

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
на реєстрацію знадобиться лише 30 секунд
Зареєструватися і скачати
Набридло це спливаюче вікно?

Зареєструйтеся —
і скачуйте все! 
 
Зразки та форми документів, інфографіку, рекомендації експертів...

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
на реєстрацію знадобиться лише 30 секунд
Зареєструватися і скачати
Дочитайте статтю після легкої реєстрації

і скачуйте ідеальні зразки заповнення
бюджетної звітності

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
Зайти через соцмережі
Зареєструватися