Єдиний звіт з ЄСВ і ПДФО

Головбух: Бюджет

Форма 1ДФ: складаємо правильно

16 жовтня 2019
20953
Середній бал: 5 із 5

Установи сплачують за працівників до бюджету ПДФО та військовий збір. Про ці дії законодавство зобов’язує їх відзвітувати, для чого й призначена форма 1ДФ. Підкажемо, як це зробити правильно, а ще — як виправити можливі помилки.


Бухгалтери установ складають податковий розрахунок за формою 1ДФ, у якому відображають відомості про:

Подаємо єдину звітність з ЄСВ і ПДФО

Термін подання 1ДФ 2019 року

Складають звіт 1ДФ за кожний квартал окремо, а подають протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного кварталу.

Форма 1 ДФ: складаємо правильно Невиплата працівникові доходу не є підставою не подавати податковий розрахунок за формою 1ДФ.

Подають розрахунок до контролюючого органу за місцезнаходженням установи трьома способами:

 • в електронній формі засобами електронного зв’язку;
 • на паперовому носії разом з електронною формою на електронному носії;
 • на паперовому носії, якщо кількість рядків у ньому не перевищує десяти.

Надіслати звіт 1ДФ поштою потрібно не пізніше ніж за 5 днів до закінчення граничного строку подання, а в електронній формі — не пізніше закінчення останньої години дня, в якому спливає такий граничний строк (п. 49.5 ПК).

Тож коли подаєте звіт, пам’ятайте три основні правила:

Форма 1дф: правила подання

Форма 1ДФ бланк

Форма податкового розрахунку затверджена наказом Мінфіну від 13.01.2015 № 4. Аби її скласти, вам знадобиться бланк.

1дф бланк

Порядок заповнення 1ДФ

Аби заповнення форми 1 ДФ обійшлося без помилок, вам знадобиться коротка інструкція. Тож далі розглянемо, як заповнити кожну частину форми:

 • вступну;
 • основну (розділи І і ІІ);
 • кінцеву.

Вступна частина

Спочатку заповнюємо комірки у верхньому лівому куті:

 • податковий номер установи — якщо чисел у номері менше, ніж комірок для цього, зліва вільні комірки слід заповнити нулями;
 • юридична особа — відмічаємо цю комірку.

У верхньому правому куті зазначаємо:

 • номер сторінки — звіт 1ДФ складається з декількох сторінок, на кожній слід проставити відповідний номер;
 • вид податкового розрахунку (звітний, звітний новий, уточнюючий).

Під назвою документа (податкового розрахунку) зазначаємо:

 • найменування установи;
 • податкову адресу установи;
 • найменування контролюючого органу, у якому установа обслуговується;
 • номер кварталу і рік, за який його подаємо, — позначаємо арабськими цифрами;
 • кількість осіб, які працювали за трудовими договорами та/або контрактами;
 • кількість осіб, які працювали за цивільно-правовими договорами;
 • номер порції — заповнюємо цю комірку лише за умови, якщо податкова звітність 1ДФ подається за звітний квартал, у якому в установі працювало більше 1000 осіб.

Основна частина

Основна частина має табличну форму. Податковий розрахунок сум доходу 1ДФ складається з двох розділів:

 1. Суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і суми утриманого з них податку;
 2. Оподаткування процентів, виграшів (призів) у лотерею та військовий збір.

У першому розділі заповнюємо для кожного працівника графи:

 1 «№ з/п»

порядковий номер рядка

 2 «Податковий номер або серія та номер паспорта»

реєстраційний номер облікової картки платника податків — працівника установи. Адже звітність з ПДФО за формою 1ДФ включає відомості про кожного працівника установи

 3а «Сума нарахованого доходу» 

сума нарахованого працівнику у звітному кварталі доходу у розрізі ознак доходу

 3 «Сума виплаченого доходу»

сума виплаченого працівнику доходу

 4а «Сума нарахованого податку» 

сума ПДФО, утримана із нарахованого доходу

 4 «Сума перерахованого податку»

сума ПДФО, сплачена до бюджету

 5 «Ознака доходу»

ознаку доходу зазначаємо за довідником ознак доходів. Вказуємо стільки рядків на одного працівника, скільки видів доходу нараховано працівнику у звітному кварталі

 6 «Дата прийняття на роботу»

якщо працівника прийнято у звітному кварталі, зазначаємо дату прийняття згідно з наказом, якщо ні — комірку не заповнюємо

 7 «Дата звільнення з роботи»

якщо працівника звільнено у звітному кварталі зазначаємо дату звільнення згідно з наказом, якщо ні — комірку не заповнюємо

 8 «Ознака податкової соціальної пільги»

ознаку ПСП зазначаємо згідно з довідником ознак податкових соціальних пільг

 9 «Ознака (0, 1)»

заповнюємо, якщо звіт 1ДФ «звітний новий» або «уточнюючий»

Якщо працівнику нараховано дохід за кількома ознаками доходу, кількість рядків дорівнюватиме кількості ознак доходу. При цьому графу 2 розділу І дозволено відображати лише у першому рядку. Але обов’язково відображають в усіх рядках, якщо:

 • працівник у звітному кварталі звільнився або його прийняли на роботу;
 • до доходу працівника застосовували ПСП 2019.

Якщо у звітному кварталі працівник не мав права на застосування ПСП, у графі 8 розділу І вписуємо прочерк.

Форма 1ДФ у останньому рядку розділу І містить відомості про загальні (підсумовані за усіма працівниками установи) суми:

 • нарахованого доходу;
 • виплаченого доходу;
 • утриманого ПДФО;
 • сплаченого ПДФО.

У другому розділі у рядку «Військовий збір» сумарно за усіма працівниками установи заповнюємо графи:

 • загальна сума нарахованого доходу — відповідає відображеній у рядку «Всього» графи 3а розділу І;
 • загальна сума виплаченого доходу — відповідає відображеній у рядку «Всього» графи 3 розділу І;
 • загальна сума утриманого податку, збору/нарахованого — відображаємо суму утриманого з доходів усіх працівників військового збору;
 • загальна сума утриманого податку, збору/перерахованого — відображаємо суму військового збору, яку перераховано до бюджету у звітному кварталі.

Кінцева частина

Звіт 1ДФ у кінцевій частині має відображати кількість:

 • рядків у розділі І (без рядка «Всього»);
 • працівників, про яких відомості наведено у розділі І;
 • сторінок податкового розрахунку.

Після цього у відповідних комірках для керівника установи та головного бухгалтера зазначаємо:

 • податковий номер;
 • підпис;
 • ініціали і прізвище;
 • номер телефону.

Форма 1 ДФ готова до надсилання контролюючому органу. Насамкінець слід зазначити у відповідній комірці дату подання.

Приклад заповнення 1ДФ

Аби пересвідчитися, що інформацію в 1ДФ внесли правильно, розгляньте зразок заповнення 1ДФ.

1 ДФ приклад заповнення

Знайшли помилку? Читайте далі.

Виправлення помилок в 1ДФ

Помилки у поданому податковому розрахунку, що має статус «звітний», може виявити бухгалтер самостійно або ж контролюючий орган, який надсилає до установи відповідне повідомлення.

Якщо форма 1ДФ зі статусом «звітний» вже подана, але термін подання ще не минув, для виправлення помилок установа подає новий (виправлений) податковий розрахунок зі статусом «звітний новий» за поточний звітний період.

Якщо термін подання минув, аби виправити помилки, потрібно подати бланк 1ДФ зі статусом «уточнюючий» за відповідний звітний період. «Уточнюючий» розрахунок складають по-різному залежно від того, у якому розділі слід виправити помилки.

Виправлення помилок у розділі І

У розділі І помилки виправляють шляхом внесення одночасно попередніх і правильних відомостей.

Тобто всі графи рядка, у якому допущено помилку, повторюємо з помилкою у податковому розрахунку зі статусом «уточнюючий», при цьому у графі 9 вносимо значення «1» — рядок буде виключено. Для заміни правильними даними вводимо другий рядок, у графі 9 якого вносимо значення «0», — рядок буде включено на заміну виключеному.

Якщо податковий розрахунок за формою 1ДФ «звітний» не відображає (помилково) відомості про окремого працівника чи окремий вид доходу, слід подати новий зі статусом «уточнюючий» за той самий звітний період та заповнити всі графи рядка, який пропустили, при цьому у графі 9 внести значення «0».

Коли слід виключити зайві відомості із того, що має статус «звітний», подаємо звіт 1ДФ «уточнюючий», у рядку якого повторюємо усі відомості, які ми вже зазначали у «звітному», та у графі 9 вносимо значення «1».

Виправлення помилок у розділі ІІ

«Уточнюючий» звіт подаємо, якщо у розділі ІІ за минулий звітний період неправильно зазначили загальну суму:

 • нарахованого доходу;
 • виплаченого доходу;
 • нарахованого військового збору;
 • сплаченого до бюджету військового збору.

Подаємо його за відповідний минулий період і у розділі ІІ у рядку:

 • «Військовий збір» — відображаємо правильні відомості;
 • «Військовий збір — виключення» — відображаємо помилкові відомості, які зазначили у розрахунку «звітний».

Якщо помилку допущено за поточний звітний період і термін подання ще не минув, подаємо звіт 1ДФ «звітний новий» з правильними відомостями. Його і вважатимуть остаточним.

logo
Набридло це спливаюче вікно?

Зареєструйтеся —
і скачуйте все! 
 
Зразки та форми документів, інфографіку, рекомендації експертів...

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
на реєстрацію знадобиться лише 30 секунд
Зареєструватися і скачати
Набридло це спливаюче вікно?

Зареєструйтеся —
і скачуйте все! 
 
Зразки та форми документів, інфографіку, рекомендації експертів...

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
на реєстрацію знадобиться лише 30 секунд
Зареєструватися і скачати
Дочитайте статтю після легкої реєстрації

і скачуйте ідеальні зразки заповнення
бюджетної звітності

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
Зайти через соцмережі
Зареєструватися