text
Головбух: Бюджет

Форма 1дф: складаємо правильно

 • 26 лютого 2018
 • 6062

Бюджетні установи як податкові агенти мають нарахувати, утримати та сплатити за працівників до бюджету ПДФО та військовий збір. А про всі ці дії податкове законодавство зобов’язує їх відзвітувати, для чого й призначений податковий розрахунок — форма 1ДФ. Покажемо, як це зробити правильно, а ще — як виправити можливі помилки.

Бухгалтери установ складають податковий розрахунок за формою 1ДФ, у якому відображають відомості про:

 • нараховані, виплачені працівникам чи іншим фізособам суми доходу;
 • утримані, сплачені суми ПДФО;
 • утримані, сплачені суми військового збору.

Форма 1ДФ: загальні вимоги

Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1 ДФ) затверджено наказом Мінфіну від 13.01.2015 № 4.

Складають його за кожний квартал окремо, а подають протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного кварталу.

Увага!

Невиплата працівникові доходу не є підставою не подавати податковий розрахунок за формою 1ДФ.

Подають податковий розрахунок сум доходу форма 1ДФ до контролюючого органу за місцезнаходженням установи трьома способами:

 • в електронній формі засобами електронного зв’язку;
 • на паперовому носії разом з електронною формою на електронному носії;
 • на паперовому носії, якщо кількість рядків у ньому не перевищує десяти.

Надіслати податковий розрахунок поштою потрібно не пізніше ніж за 5 днів до закінчення граничного строку подання, а в електронній формі — не пізніше закінчення останньої години дня, в якому спливає такий граничний строк (п. 49.5 ПК).

Тож коли подаєте податковий розрахунок сум доходу (форма 1 ДФ), пам’ятайте три основні правила:

Форма 1дф: правила подання

1ДФ: бланк

Аби скласти податковий розрахунок сум доходу (форма 1ДФ), вам знадобиться бланк.

Форма 1ДФ бланк:

1дф бланк

бланк 1дф

Форма 1дф: складаємо правильно Матеріали для скачування:

1ДФ бланк:

Форма 1дф: складаємо правильно  Форма 1дф: складаємо правильно

Порядок заповнення 1ДФ

Аби заповнення форми 1 ДФ обійшлося без помилок, знадобиться коротка 1ДФ інструкція. Тож далі розглянемо, у якій послідовності складається форма 1 ДФ у розрізі її частин:

 • вступної;
 • основної (розділи І і ІІ);
 • кінцевої.

Вступна частина форми 1ДФ

Спочатку заповнюємо комірки у верхньому лівому куті:

 • податковий номер установи — якщо чисел у номері менше, ніж комірок для цього, зліва вільні комірки слід заповнити нулями;
 • юридична особа — відмічаємо цю комірку.

У верхньому правому куті зазначаємо:

 • номер сторінки — податковий розрахунок за формою 1ДФ складається з декількох сторінок, на кожній слід проставити відповідний номер;
 • вид податкового розрахунку (звітний, звітний новий, уточнюючий).

Під назвою документа (податкового розрахунку) зазначаємо:

 • найменування установи;
 • податкову адресу установи;
 • найменування контролюючого органу, у якому установа обслуговується;
 • номер кварталу і рік, за який його подаємо, — позначаємо арабськими цифрами;
 • кількість осіб, які працювали за трудовими договорами та/або контрактами;
 • кількість осіб, які працювали за цивільно-правовими договорами;
 • номер порції — заповнюємо цю комірку лише за умови, якщо податкова звітність 1ДФ подається за звітний квартал, у якому в установі працювало більше 1000 осіб.

Основна частина форми 1ДФ

Основна частина має табличну форму. Податковий розрахунок сум доходу форма 1ДФ складається з двох розділів:

 1. Суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і суми утриманого з них податку;
 2. Оподаткування процентів, виграшів (призів) у лотерею та військовий збір.

У першому розділі заповнюємо у розрізі кожного працівника графи:

 1 «№ з/п»

 порядковий номер рядка

 2 «Податковий номер або серія та номер паспорта»

 реєстраційний номер облікової картки платника податків — працівника установи. Адже звітність з ПДФО за формою 1ДФ включає відомості про кожного працівника установи

 3а «Сума нарахованого доходу» 

 сума нарахованого працівнику у звітному кварталі доходу у розрізі ознак доходу

 3 «Сума виплаченого доходу»

 сума виплаченого працівнику доходу

 4а «Сума нарахованого податку» 

 сума ПДФО, утримана із нарахованого доходу

 4 «Сума перерахованого податку»

 сума ПДФО, сплачена до бюджету

 5 «Ознака доходу»

 ознаку доходу зазначаємо згідно з довідником ознак доходів. Вказуємо стільки рядків на одного працівника, скільки видів доходу, за його ознакою, нараховано працівнику у звітному кварталі

 6 «Дата прийняття на роботу»

 якщо працівника прийнято у звітному кварталі, зазначаємо дату прийняття згідно з наказом, якщо ні — комірку не заповнюємо

 7 «Дата звільнення з роботи»

 якщо працівника звільнено у звітному кварталі зазначаємо дату звільнення згідно з наказом, якщо ні — комірку не заповнюємо

 8 «Ознака податкової соціальної пільги»

 ознаку ПСП зазначаємо згідно з довідником ознак податкових соціальних пільг

 9 «Ознака (0, 1)»

 заповнюємо, якщо податковий розрахунок за формою 1ДФ «звітний новий» або «уточнюючий»

Якщо працівнику нараховано дохід за кількома ознаками доходу, кількість рядків дорівнюватиме кількості ознак доходу. При цьому графу 2 розділу І дозволено відображати лише у першому рядку. Але обов’язково відображають в усіх рядках, якщо:

 • працівник у звітному кварталі звільнився або його прийняли на роботу;
 • до доходу працівника застосовували ПСП.

Якщо у звітному кварталі працівник не мав права на застосування ПСП, у графі 8 розділу І вписуємо прочерк.

Форма 1ДФ у останньому рядку розділу І містить відомості про загальні (підсумовані за усіма працівниками установи) суми:

 • нарахованого доходу;
 • виплаченого доходу;
 • утриманого ПДФО;
 • сплаченого ПДФО.

У другому розділі у рядку «Військовий збір» сумарно за усіма працівниками установи заповнюємо графи:

 • загальна сума нарахованого доходу — відповідає відображеній у рядку «Всього» графи 3а розділу І;
 • загальна сума виплаченого доходу — відповідає відображеній у рядку «Всього» графи 3 розділу І;
 • загальна сума утриманого податку, збору/нарахованого — відображаємо суму утриманого з доходів усіх працівників військового збору;
 • загальна сума утриманого податку, збору/перерахованого — відображаємо суму військового збору, яку перераховано до бюджету у звітному кварталі.

Кінцева частина форми 1ДФ

Податковий розрахунок сум доходу форма 1ДФ після вступної та основної частин містить кінцеву. У ній відображаємо кількість:

 • рядків у розділі І (без рядка «Всього»);
 • працівників, про яких відомості наведено у розділі І;
 • сторінок податкового розрахунку.

Після цього у відповідних комірках для керівника установи та головного бухгалтера зазначаємо:

 • податковий номер;
 • підпис;
 • ініціали і прізвище;
 • номер телефону.

Податковий розрахунок за формою 1ДФ готовий до надсилання контролюючому органу. Насамкінець слід зазначити у відповідній комірці дату подання.

Більше інформації тут:

Приклад заповнення 1ДФ

Аби пересвідчитися, що інформацію в 1ДФ бланк внесли правильно, розгляньте приклад заповнення 1ДФ.

Приклад заповнення 1ДФ

Форма 1дф: складаємо правильно

Знайшли помилку? Читайте далі.

Як виправляти помилки у податковому розрахунку за формою 1ДФ

Помилки у поданому податковому розрахунку, що має статус «звітний», може виявити бухгалтер самостійно або ж контролюючий орган, який надсилає до установи відповідне повідомлення.

Якщо форма 1ДФ зі статусом «звітний» вже подана, але термін подання ще не минув, для виправлення помилок установа подає новий (виправлений) податковий розрахунок зі статусом «звітний новий» за поточний звітний період.

Якщо термін подання минув, аби виправити помилки, потрібно подати податковий розрахунок сум доходу форма 1ДФ зі статусом «уточнюючий» за відповідний звітний період. «Уточнюючий» розрахунок складають по-різному залежно від того, у якому розділі слід виправити помилки.

Виправлення помилок у розділі І

У розділі І помилки виправляють шляхом внесення одночасно попередніх і правильних відомостей.

Тобто всі графи рядка, у якому допущено помилку, повторюємо з помилкою у податковому розрахунку зі статусом «уточнюючий», при цьому у графі 9 вносимо значення «1» — рядок буде виключено. Для заміни правильними даними вводимо другий рядок, у графі 9 якого вносимо значення «0», — рядок буде включено на заміну виключеному.

Якщо податковий розрахунок за формою 1ДФ «звітний» не відображає (помилково) відомості про окремого працівника чи окремий вид доходу, слід подати новий зі статусом «уточнюючий» за той самий звітний період та заповнити всі графи рядка, який пропустили, при цьому у графі 9 внести значення «0».

Коли слід виключити зайві відомості із того, що має статус «звітний», подаємо звіт 1ДФ «уточнюючий», у рядку якого повторюємо усі відомості, які ми вже зазначали у «звітному», та у графі 9 вносимо значення «1».

Виправлення помилок у розділі ІІ

Податковий розрахунок за формою 1ДФ «уточнюючий» подаємо, якщо у розділі ІІ за минулий звітний період неправильно зазначили загальну суму:

 • нарахованого доходу;
 • виплаченого доходу;
 • нарахованого військового збору;
 • сплаченого до бюджету військового збору.

Подаємо його за відповідний минулий період і у розділі ІІ у рядку:

 • «Військовий збір» — відображаємо правильні відомості;
 • «Військовий збір — виключення» — відображаємо помилкові відомості, які зазначили у розрахунку «звітний».

Якщо помилку допущено за поточний звітний період і термін подання ще не минув, подаємо податковий розрахунок за формою 1ДФ «звітний новий» з правильними відомостями. Його і вважатимуть остаточним.

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не прогавити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. З нашою допомогою працювати легше!

Освітні заходи
Отримайте нові знання
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплати і станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Бажаєте скачати файл?!Зареєструйтесь, будь ласка!

30 секунд на реєстрацію – і Ви теж зможете скачувати необхідні документи, форми, зразки тощо


У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Я тут вперше
на реєстрацію знадобиться лише 30 секунд
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Приєднуйтесь до команди професійних бухгалтерів

заповніть форму та отримайте матеріали про:

➤ головні зміни в законодавстві
➤ методи розв'язання складних робочих ситуацій
➤ зручні сервіси для роботи

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль