Головбух: Бюджет

Що потрібно знати про витрати майбутніх періодів

 • 26 грудня 2018
 • 1384
бухгалтер, кандидат економічних наук, м. Чернігів

З’ясуємо, що таке витрати майбутніх періодів та як їх обліковувати в бюджетних установах.

Що таке витрати майбутніх періодів

Витрати майбутніх періодів – це відстрочені у часі визнання витрати. Вони виникають в одному звітному періоді, але пов’язані у часі з іншим звітним періодом або доходом, який буде отриманий в такому періоді. Як правило, ці витрати виникають у результаті попередньої оплати за роботи чи послуги.

Чому необхідно визнавати витрати майбутніх періодів, пояснює ст. 4 Закону “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 № 996 (далі – Закон про бухоблік). За принципом нарахування, визначеним цим законом, витрати визнають у обліку в момент їх виникнення без прив’язки до їх оплати грошовими коштами.

Наприклад, якщо установа в грудні 2018 року сплачує за оренду легкового автомобіля на 2019 рік, такі витрати не можна визнати у 2018 році, оскільки:

 • фактично послуга з оренди буде надана лише протягом 2019 року;
 • доходи, заради яких орендується автомобіль, будуть отримані у 2019 році.

Тож у грудні 2018 року потрібно визнати витрати майбутніх періодів, а не витрати періоду. Протягом 2019 року витрати майбутніх періодів поступово списуватимуть на витрати періоду.

Приклади витрат майбутніх періодів

Витратами майбутніх періодів є, наприклад:

 • орендна плата, сплачена наперед (якщо послуга буде отримана в інших звітних періодах);
 • підписка на періодичні видання (газети, журнали, довідкові видання, інформаційні розсилки тощо), у т. ч. електронні (сплачується в одному періоді, але фактично видання будуть надходити в майбутніх періодах);
 • оплата страхових полісів, наприклад, сплата автоцивілки на наступний рік чи автокаско;
 • оплата наперед послуг з використання IT-продуктів, наприклад, оплата ліцензійного ключа до антивірусної програми чи офісних продуктів, оновлення програмних продуктів тощо;
 • сплата наперед інтернет-послуг, використання постійної IP-адреси, оплата наперед мобільного зв’язку тощо;
 • витрати на підготовку до сезонного виробництва (зарплата, витрати на ЄСВ, амортизація основних засобів) тощо.

П’ять додаткових джерел для передплати періодики

Що потрібно знати про витрати майбутніх періодів
Людмила Кравченкокерівник експертної групи MCFR Головбух
Щороку бухгалтер бюджетної установи думає: де знайти кошти для передплати професійних видань? Наші експерти переконані, що це можливо. Пам’ятаєте, як бабуся у казці про Колобка по коморі помела, по засіках пошкребла… Де «ховаються» необхідні гроші та як внести зміни до кошторису?

Витрати майбутніх періодів = дебіторська заборгованість за авансом?

На перший погляд може здатися, що витрати майбутніх періодів — практично те саме, що й дебіторська заборгованість, яка є наслідком попередньої оплати. Попередня оплата, а потім борг — надання послуги. Так, вони близькі, але не завжди.

Візьмемо для прикладу витрати на підготовку до сезонного виробництва. Тут немає попередньої оплати, а є витрати, які не мають визнаватися у періоді їх сплати, так як стосуються майбутнього періоду: зарплата працівникам виплачується незалежно від того, коли запрацює виробництво, що готується до запуску.

У нормативних документах Мінфіну витрати майбутніх періодів розглядаються як різновид дебіторської заборгованості.

Таким чином, витрати майбутніх періодів та дебіторська заборгованість за виданими авансами близькі, але не тотожні. Витрати майбутніх періодів бувають тільки по роботах і послугах і ніколи — по попередній оплаті за матеріальні об’єкти (товари, основні засоби). Вони як окремий актив потрібні в обліку, так як механізм їх визнання та подальшого списання дозволяє розподіляти витрати між різними звітними періодами.

Що не є витратами майбутніх періодів

Не є витратами майбутніх періодів:

 • попередня оплата товарів, незалежно від того, у якому періоді вони будуть отримані;
 • попередня оплата робіт, послуг, які будуть отримані в тому ж звітному періоді, у якому здійснили цю оплату;
 • попередня оплата за періодичні видання, яку здійснюють бібліотеки, так як для бібліотеки газети, журнали є бібліотечними фондами, а не інформаційними послугами. Бібліотечні фонди для бібліотеки є основними засобами.

Податкова соціальна пільга 2019: визначаємо нові розміри

Іван Левадськийексперт з бухобліку та оподаткування в бюджетній сфері, Київ
Із кожної зарплати чи іншого доходу працівника бухгалтер утримує ПДФО і військовий збір. Однак деякі доходи взагалі не оподатковуються, а до зарплати може застосовуватись податкова соціальна пільга. З’ясуємо, який розмір вона матиме у 2019 році та як її застосувати.

Особливості витрат майбутніх періодів у бюджетних установах

Витрати майбутніх періодів в бюджетних установах мають свої особливості:

Останнього пункту вимагає постанова КМУ “Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються з бюджетні кошти” від 23.04.2014 № 117 (далі – Постанова № 117). Вона обмежує строк попередньої оплати деяких товарів, робіт і послуг, куди потрапляють і платежі, які слід трактувати як витрати майбутніх періодів. Так, за пп. 5 п. 1 Постанови № 117 термін попередньої оплати періодичних видань бюджетними установами становить один рік. Аби уникнути двозначностей, варто "перестрахуватися" наказом про облікову політику.

Також витрати у бюджетних установах мають свої коди КЕКВ. Наприклад, попередня оплата періодичних видань має код 2210 “Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” (наказ Мінфіну від 12.03.2012 № 333). Такий же код має й оплата електронних видань. Якщо восени чи в грудні установа оплачує підписку на газету на наступний рік, то сума такої попередньої оплати й буде витратами майбутніх періодів.

Якщо ж оплата й отримання періодичного видання відбувається в одному році, можуть виникнути суперечності. Наприклад, оплата видання у І кварталі 2019 року на ІІ квартал 2019 року. Адже І та ІІ квартал – це різні звітні періоди, й у І кварталі мають бути визнані витрати майбутніх періодів, які будуть потім списані по 1/3 щомісяця у ІІ кварталі на витрати періоду.

2911 – рахунок для обліку витрат майбутніх періодів у бюджетних установах 

Відображення витрат майбутніх періодів у звітності бюджетних установ

Знайшли своє відображення витрати майбутніх періодів і у звітності бюджетних установ і не тільки фінансовій. У таблиці нижче наведено ці звіти.

Звіт

Рядок, де містяться витрати майбутніх періодів

Чим затверджений

Баланс (форма 1-дс)

Рядок 1200 “Витрати майбутніх періодів”

НП(С)БОДС 101

Форма № 7д, № 7м (звіт про заборгованість за бюджетними коштами)

Рядок 2240 “Оплата послуг (крім комунальних)”*

Додаток 7 Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів

*у звіті витрати майбутніх періодів потрапляють у категорію “дебіторська заборгованість”.

Облік витрат майбутніх періодів

Розглянемо тепер облік витрат майбутніх періодів у бюджетних установах на прикладах.

Приклад 1. Установа передплатила професійне видання у грудні 2018 року на 2019 рік. Сума проплати: 6400 грн.

Господарська операція

Д-т

К-т

Сума

1

Здійснена попередня оплата електронного видання у грудні 2018 року

2117

2313

6400,00

2

Віднесено суму попередньої оплати на витрати майбутніх періодів у грудні 2018 року

2911

2117

6400,00

3

Віднесено на витрати поточного звітного періоду (січень 2019-го) суму попередньої оплати підписки на періодичне електронне видання (= 6400/12)

8013,

8113

2911

533,33

4

Віднесено на витрати поточного звітного періоду (лютий 2019-го) суму попередньої оплати підписки на періодичне електронне видання (= 6400/12)

8013,

8113

2911

533,33

 

Приклад 2. Установа придбала ключ до антивірусної програми 1 листопада 2018 року на 365 днів. Вартість 2400 грн.

Господарська операція

Д-т

К-т

Сума

1

Оплата за ліцензійний ключ 1 листопада 2018 року

2117

2313

2400,00

2

Віднесено на витрати перші 2 місяці користування ключем, що стосуються поточного року (= 2400 × 2 / 12)

8013,

8113

2117

400,00

3

Решта суми оплати віднесена на витрати майбутніх періодів (2019 рік) (2400 × 10 / 12)

2911

2117

2000,00

4

Віднесено на витрати поточного звітного періоду (січень 2019-го) суму попередньої оплати вартості ліцензійного ключа (= 2400 / 12)

8013,

8113

2911

200,00

Приклад 3. Оплачена вартість послуг оренди приміщення у березні 2019 року на ІІ квартал 2019 року у сумі 3600 грн.

Господарська операція

Д-т

К-т

Сума

1

Здійснена оплата вартості орендних послуг на ІІ квартал

2117

2313

3600,00

2

Віднесено на витрати майбутніх періодів суму оплати послуг, так як вона стосується наступного звітного періоду

2911

2117

3600,00

3

Віднесено на витрати поточного звітного періоду (квітень 2019-го) суму попередньої оплати вартості  послуг оренди (= 3600 / 3)

8013,

8113

2911

1200,00

Приклад 4. Оплачена вартість послуг оренди приміщення у січні 2019 року на І квартал 2019 року у сумі 3600 грн. Витрати майбутніх періодів у даному випадку не визнаються, так як все відбувається в межах одного періоду (кварталу).

Господарська операція

Д-т

К-т

Сума

1

Здійснена оплата вартості орендних послуг на ІІ квартал

2117

2313

3600,00

2

Віднесено на витрати поточного звітного періоду (І квартал  2019 р.) суму попередньої оплати вартості  послуг оренди

8013,

8113

2117

3600,00

Інвентаризація витрат майбутніх періодів

Витрати майбутніх періодів, як і будь-який актив, підлягають інвентаризації. Це питання регулює Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, яке затверджене наказом Мінфіну від 02.09.2014 № 879. За п. 10 даного положення інвентаризація витрат майбутніх періодів здійснюється за 3 місяці до настання дати балансу. На законодавчому рівні знову як і формою № 7д відбувається ототожнення витрат майбутніх періодів з дебіторською заборгованістю й здійснити їх інвентаризацію можна за допомогою Акта інвентаризації розрахунків з дебіторами і кредиторами (наказ Мінфіну від 17.06.2015 № 572).

В ході проведення інвентаризації можуть бути виявлені, наприклад, невизнання витрат майбутніх періодів та віднесення суми платежу на витрати періоду. Такі помилки виправляються методом червоного сторно.

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не прогавити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. З нашою допомогою працювати легше!

Освітні заходи
Отримайте нові знання
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплати і станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Бажаєте скачати файл?!Зареєструйтесь, будь ласка!

30 секунд на реєстрацію – і Ви теж зможете скачувати необхідні документи, форми, зразки тощо


У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
на реєстрацію знадобиться лише 30 секунд
Зареєструватися