Не згодні з результатами ревізії? Вибір є

Головбух: Бюджет

Податок на доходи фізичних осіб 2020 року

22 листопада 2019
28258
Середній бал: 5 із 5
експерт з бухобліку та оподаткування в бюджетній сфері, Київ

Чи не кожного працівника цікавить, якою буде його зарплата після утримання з неї податків. Розглянемо, як утримувати податок на доходи фізичних осіб 2020 року із зарплати та інших виплат.

Знадобляться у роботі:
Бланк 1ДФ скачати

Ставка ПДФО 2020

З огляду на наявні законопроекти про внесення змін до Податкового кодексу України, у 2020 році змін в оподаткуванні не буде. Не змінюватиметься й ставка податку на доходи фізичних осіб. Тож, як і у 2019 році, вона становитиме 18%.

Чи утримуватимуть цей податок із доходу конкретного працівника — залежить від виду доходу. Розглянемо детальніше кожен вид.

Єдина звітність з ЄСВ і ПДФО

Зарплата

Найпоширенішим доходом, який отримують працівники, є зарплата. Податок на доходи фізичних осіб 2020 року із заробітної плати відраховують з урахуванням категорії отримувача зарплати — має він право на ПСП чи немає.

Ті працівники, які мають право на ПСП і скористались цим правом, сплачують ПДФО у меншому розмірі за рахунок зменшення суми зарплати на суму ПСП. Єдина умова — нарахована зарплата працівника у 2020 році не перевищуватиме 2940 грн.

Отже, податок утримуватимуть з урахуванням ПСП на дітей. Розмір граничного доходу і ПСП змінюється пропорційно кількості дітей на утриманні. Наведемо ці розміри для 2019 і 2020 років у таблицях.

Податкова соціальна пільга на дітей 2019 року

Кількість дітей

Граничний дохід для застосування ПСП, грн

ПСП, грн

всього

з інвалідністю

всього

на дитину (діток) з інвалідністю

2

-

5380,00

1921,00

-

2

1

2401,25

1440,75

2

2

2881,50

2881,50

3

-

8070,00

2881,50

-

3

1

3361,75

1440,75

3

2

3842,00

2881,50

3

3

4322,25

4322,25

4

-

10760,00

3842,00

-

4

1

4322,25

1440,75

4

2

4802,50

2881,50

4

3

5282,75

4322,25

5

-

13450,00

4802,50

-

5

1

5282,75

1440,75

5

2

5763,00

2881,50

5

3

6243,25

4322,25

6

-

16140,00

5763,00

-

6

1

6243,25

1440,75

6

2

6723,50

2881,50

6

3

7203,75

4322,25

Податкова соціальна пільга на дітей 2020 року

Кількість дітей

Граничний дохід для застосування ПСП, грн

ПСП, грн

всього

з інвалідністю

всього

на дитину (діток) з інвалідністю

2

-

5880,00

2102,00

-

2

1

2627,50

1576,50

2

2

3153,00

3153,00

3

-

8820,00

3153,00

-

3

1

3678,50

1576,50

3

2

4204,00

3153,00

3

3

4729,50

4729,50

4

-

11 760,00

4204,00

-

4

1

4729,50

1576,50

4

2

5255,00

3153,00

4

3

5780,50

4729,50

5

-

14 700,00

5255,00

-

5

1

5780,50

1576,50

5

2

6306,00

3153,00

5

3

6831,50

4729,50

6

-

17 640,00

6306,00

-

6

1

6831,50

1576,50

6

2

7357,00

3153,00

6

3

7882,50

4729,50

До суми зарплати з метою її оподаткування ПДФО належить:

 • оплата перших п’яти днів тимчасової непрацездатності;
 • допомога по тимчасовій непрацездатності.

Тобто ці виплати розглядаємо не окремо, а в сукупності з сумою зарплати за місяці, за які їх нараховано.

Під час утримання ПДФО 202020 із зарплати працівника застосовуємо ставку 18% до оподатковуваного доходу.

Якщо працівник має право на ПСП і його зарплата менша суми граничного доходу для застосування пільги, оподатковуваним доходом буде сума зарплати, зменшена на суму ПСП.

Якщо працівнику надаємо допомогу на лікування його чи членів сім’ї, податок утримуємо за особливим порядком. На цей порядок впливає форма, у якій надано допомогу і чи підтвердив працівник витрати документально, якщо допомога надана у грошовій формі.

Так, податок не утримуємо, якщо допомогу установа надає у:

 • негрошовій формі;
 • грошовій формі — за умови документального підтвердження витрат на лікування.

ПДФО утримуємо із допомоги на лікування, коли працівник отримує її у грошовій формі і до бухгалтерії установи не надає відповідні документи, що підтверджують понесені ним чи його членами сім’ї витрати на лікування.

Якщо установа оплачує профогляд чи вакцинацію працівника в період загрози епідемій, з вартості цієї послуги податок на доходи фізичних осіб не утримуємо — за умови, що працівник відзвітується про фактичне проходження профогляду чи здійснення вакцинації. Якщо ж він не відзвітувався, із вартості відповідної послуги утримуємо податок — 18%.

Досить часто для забезпечення охорони праці на робочих місцях окремим працівникам видають спецодяг, взуття, засоби індивідуального захисту, продукти харчування, мийні і знешкоджувальні засоби. Вартість цих предметів не оподатковується. Це також стосується і спеціального форменого одягу і взуття, яке установа видає у тимчасове користування працівнику.

Надміру витрачені кошти на відрядження

Кожна установа, держорган чи орган місцевого самоврядування має підзвітних осіб. Тобто осіб, яких направили у відрядження для виконання службових обов’язків або яким надали кошти для придбання матеріальних цінностей. ПДФО у 2019 році з таких коштів не утримують, якщо працівник їх витратить за призначенням і вчасно про це відзвітує — подасть авансовий звіт.

Та подекуди працівники використовують кошти не за цільовим призначенням або не звітують про їх використання. У цьому випадку такі кошти вважають надміру витраченими. Із них слід утримати податок — 18%, але перед цим суму коштів збільшити на натуральний коефіцієнт — 1,219512.

Винагорода за ЦПД

Ті фізичні особи, які укладають цивільно-правовий договір і виконують за ним роботи чи надають послуги, отримують винагороду. ПДФО із суми винагороди утримуємо за ставкою 18%.

Так само діємо у разі виплати фізичній собі:

 • доходу від продажу інтелектуальної власності й прирівняних до неї прав;
 • авторської винагороди;
 • плати за передачу установі права користуватись чи розпоряджатись твором літератури, мистецтва чи науки або іншим нематеріальним активом тощо.

Суму винагороди не зменшуємо на ПСП, а беремо до розрахунку повністю.

Стипендії

Навчальні заклади, які утримуються за рахунок коштів державного чи місцевих бюджетів, виплачують учням чи студентам стипендії. Для учня і студента сума стипендії є доходом, однак це не означає, що її слід оподатковувати. Місячна стипендія, яка менша або дорівнює 2940 грн, не є оподатковуваним доходом, тож із неї податок не утримують. Якщо сума стипендії більша 2940 грн, із суми перевищення слід утримати ПДФО.

Пам’ятайте, що податок з доходів фізичних осіб 2020 року не утримуємо зі стипендій, які призначаються за рішеннями Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України. При цьому немає значення, які вони за розміром (більша чи менша 2940 грн).

Орендна плата

Інколи установи орендують майно у фізичних осіб. Орендна плата за договором оренди є доходом фізичної особи і бухгалтер установи утримує із суми орендної плати ПДФО за ставкою 18%.

Та тут податкове законодавство передбачає певні особливості утримання цього податку. Його утримують із:

 • суми орендної плати, визначеної договором оренди нерухомості — за умови, що ця сума дорівнює або більша мінімальної суми орендного платежу за повний чи неповний місяць оренди;
 • мінімальної суми орендного платежу — якщо за договором сума орендної плати менша за цю суму і відповідні зміни до договору оренди ще не внесені.

Утримуючи податок з орендної плати, спочатку порівнюємо суму орендної плати з мінімальною сумою орендованого платежу. Цю суму визначає і оприлюднює сільська, селищна, міська рада, залежно від території, на якій розміщене нерухоме майно. Якщо орган місцевого самоврядування цю суму не визначив і не оприлюднив до початку нового року, ПДФО 2020 утримуємо із орендної плати, яка наведена у договорі оренди нерухомості, якою б за розміром вона не була.

Термін сплати ПДФО 2020

Окрім утримання суми податку з доходу працівника чи іншої фізичної особи, за бухгалтером закріплені додаткові обов’язки:

 • перерахунок та виплата доходу працівнику чи іншій фізичній особі;
 • сплата ПДФО;
 • відображення операції у бухгалтерському обліку;
 • складання звіту 1-ДФ.

Строки сплати податку чітко не визначені — залежать від виплати зарплати. Податок на доходи фізичних осіб сплачуємо до держбюджету під час безпосередньої виплати доходу фізичній особі — якщо мова йде про виплату на картковий рахунок, або протягом трьох банківських днів з дня виплати доходу — якщо дохід виплачено готівкою.

Оплату здійснюємо на спецрахунки, відкриті в органах Казначейства. Якщо дохід нараховано, але не виплачено з поважних причин, податок слід сплатити протягом місяця, наступного за місяцем, за який нараховано дохід.

Спецрахунки різняться залежно від виду доходу, з якого було утримано податок. Тож краще уточнити заздалегідь призначення спецрахунка і з якого доходу утриманий податок можна зараховувати на такий спецрахунок.

Приклади утримання ПДФО

Працівниця отримала зарплату 7200,00 грн. Вона має трьох дітей, одна з яких — з інвалідністю. У заяві про вибір місця застосування ПСП працівниця зазначила право на застосування граничного доходу кратно кількості дітей. Із зарплати потрібно утримати податок на доходи фізичних осіб і розмір військового збору.

Щоб утримати військовий збір, слід ставку збору (1,5%) застосувати до бази оподаткування. Базою оподаткування є загальна сума зарплати (7200,00 грн).

Для утримання ПДФО базою оподаткування є різниця між сумою зарплати і ПСП, оскільки сума зарплати менша граничного доходу для застосування ПСП (7200,00 грн < 8820,00 грн). Тобто податок утримуватимемо із суми 3521,50 грн (7200,00 грн – 3678,50 грн).

Отже, утримуємо:

 • військовий збір — 108,00 грн (7200,00 грн × 1,5%);
 • податок на доходи фізичних осіб — 633,87 грн (3531,50 грн × 18%).

logo
Набридло це спливаюче вікно?

Зареєструйтеся —
і скачуйте все! 
 
Зразки та форми документів, інфографіку, рекомендації експертів...

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
на реєстрацію знадобиться лише 30 секунд
Зареєструватися і скачати
Набридло це спливаюче вікно?

Зареєструйтеся —
і скачуйте все! 
 
Зразки та форми документів, інфографіку, рекомендації експертів...

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
на реєстрацію знадобиться лише 30 секунд
Зареєструватися і скачати