Нові посадові оклади бюджетників!

Головбух: Бюджет

Чи враховувати будівельні норми під час закупівлі робіт

 • 9 листопада 2018
 • 990
 • Середній бал: 0 із 5

В Україні триває децентралізація. Одержані повноваження та ресурси дають змогу органам місцевого самоврядування розвивати території, оновлювати транспортну та житлово-комунальну інфраструктури, будувати нові школи та медичні заклади. Аби усе це розвивати, оновлювати та будувати, замовник має провести закупівлю робіт або послуг.

Дмитро Барзилович,

член Ради ГС «Міждержавна гільдія інженерів-консультантів»

І тут законодавець нам нагадує про необхідність дотримання вимог будівельних норм. Зокрема, Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності» визначено:

«Оновлення містобудівної документації передбачає приведення містобудівної документації у відповідність із вимогами законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів і правил.

та

Проектна документація на будівництво об’єктів розробляється у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері містобудування, з урахуванням вимог містобудівної документації та вихідних даних і дотриманням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів і правил та затверджується замовником».

На жаль, як показує практика, у замовників подекуди виникають певні складнощі, пов’язані з розумінням будівельних норм. Тож розберімося, що це таке, для чого вони потрібні та з чим їх їдять. Тоді й закупівлі робіт пройдуть гладко, і в подальшому будуть орієнтири.

Що це таке

Як було

Перший на нашій землі кодекс обов'язкових будівельних вимог, так званий Будівельний статут, був прийнятий у XІ столітті в Київській Русі при Ярославі Мудрому. Потім у 1737 році в Росії видали Будівельний кодекс «Посада архітектурної експедиції», що регламентував практику будівництва, надавав вказівки щодо регулювання забудови, містив порядок попереднього розгляду й затвердження проектів будинків, що зводились за державні кошти.

У 1837 році Міністерство внутрішніх справ Росії видало «Будівельний статут», у якому містилися деякі кількісні норми, обов'язкові до застосування в проектуванні, наприклад, обмеження висот будівель або вказівки щодо розташування сходів. У 20-х роках минулого сторіччя було зроблено кілька спроб пристосувати будівельні норми Російської імперії до нових умов господарювання.

Знайомі нам СНиП (строительные нормы и правила) з'явилися в 1955-56 роках. Ці документи містили не тільки технічні вимоги, а й цілу низку правових вимог, що регулювали процедури, пов’язані з будівництвом, необхідність отримання погоджень,  дозволів тощо. Система СНиП дісталась Україні в спадок після припинення існування Радянського Союзу. Більшість СНиПів були переглянуті за останні роки та замінені на ДБН.  Хоча деякі ще трапляються, наприклад, СНиП 2.05.07-91 «Промышленный транспорт» або СНиП 2.11.01-85* «Складские здания».

Як є

У 2009 році Закон України «Про будівельні норми» встановив чітке визначення будівельних норм:

Будівельні норми — це затверджений суб'єктом нормування підзаконний нормативний акт технічного характеру, що містить обов'язкові вимоги у сфері будівництва, містобудування та архітектури.

Будівельні норми або їхні окремі положення обов'язкові для всіх суб'єктів господарювання незалежно від форми власності, які провадять будівельну, містобудівну, архітектурну діяльність та забезпечують виготовлення продукції будівельного призначення.

Тобто будівельні норми — це нормативний акт, який містить обов’язкові технічні вимоги до об’єкта будівництва (наприклад, лікарні, школи чи дороги) та не встановлює норм права. На останньому маємо наголосити — будівельні норми не регулюють правових питань. І якщо ви натрапляли в них на вимогу щодо необхідності отримання дозволу або погодження, ця вимога є обов’язковою тільки у випадку її встановлення законом або іншим нормативно-правовим актом.

Для чого вони потрібні

Кожний замовник, якому треба провести закупівлю робіт, проектант або підрядник повинен врахувати основні вимоги, встановлені на законодавчому рівні, а саме Технічним регламентом будівельних виробів, будівель та споруд. Їх усього шість:

 • механічний опір та стійкість;
 • пожежна безпека;
 • безпека життя та здоров’я людини й захист довкілля;
 • безпека експлуатації (забезпечення доступності);
 • захист від шуму;
 • економія енергії.

Для більш чіткого розуміння розкриємо значення перших двох.

Основна вимога щодо механічного опору та стійкості означає, що будівлі та споруди повинні бути спроектовані та побудовані в такий спосіб, щоб навантаження на них під час їх будівництва та експлуатації не призвело до:

 • руйнування всієї будівлі або споруди, або її частини;
 • деформації, яка перевищує гранично допустимий ступінь, установлений у відповідних будівельних нормах та нормативних документах;
 • пошкодження частин будівель або споруд, або кріплення, або встановленого обладнання внаслідок деформації опорних конструкцій.

Основна вимога щодо забезпечення пожежної безпеки говорить про те, що будівлі та споруди повинні бути спроектовані й побудовані так, щоб у разі пожежі:

 • опорна здатність конструкції була збережена протягом строку, передбаченого проектом будівництва;
 • виникнення й поширення вогню всередині будівель та споруд було в межах допустимого ступеня;
 • поширення вогню на сусідні будівлі та споруди було обмеженим;
 • люди могли скористатися можливістю евакуації;
 • була передбачена безпека пожежної охорони під час проведення аварійно-рятувальних робіт.

Тож зрозуміло, що будівельні норми як підзаконні нормативні акти технічного характеру, що встановлюють обов’язкові мінімальні вимоги до планування та забудови територій, проектної та містобудівної документації, будівель та споруд, їхніх основних конструктивних елементів, систем інженерно-технічного забезпечення на всіх етапах життєвого циклу, призначені для забезпечення виконання цих вимог та спрямовані на створення безпечного й комфортного середовища для життєдіяльності людини.

Виконання вимог будівельних норм є доказом дотримання основних вимог Технічного регламенту, а також запорукою, що закупівля робіт у далекосяжній перспективі дасть той результат, на який ви сподіваєтесь.

Чи пов'язані будівельні норми та стандарти

Як правило, будівельні норми не є самодостатніми документами, вони працюють спільно з нормативними документами (стандартами).

На відміну від будівельних норм, які встановлюють вимоги до об’єкта, стандарти встановлюють вимоги до матеріалів, обладнання, процесів тощо. Стандарти є переважно добровільними для застосування.

Будівельні норми та стандарти є взаємопов'язаним комплексом документів, спрямованим на забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів та життєвого середовища.

До кого йти за допомогою

І на останок, — не такий страшний дідько, як його малюють. Будівельні норми не «Божа кара», а помічник для відповідального замовника, який хоче успішно провести закупівлю робіт і дотриматися законодавчих вимог.

Обов’язковість будівельних норм встановлена законом. Загальну відповідальність за об’єкт будівництва несе замовник. Дотримання будівельних норм проектувальниками та підрядниками є гарантією для замовника щодо зниження ризиків, пов’язаних із реалізацією будівельного проекту.

Замовник як ніхто інший повинен бути зацікавлений у дотриманні всіма учасниками будівельного процесу вимог будівельних норм, оскільки це мінімізує значну кількість ризиків, пов’язаних як із будівництвом, так і з подальшою експлуатацією об’єкта нерухомості.

Розібратися в нюансах нормативного регулювання та кваліфіковано проконтролювати виконання будівельних норм подекуди складно, проте необхідно, і допоможе в цьому інженер-консультант. Нова інституція має на меті допомогти замовнику в пошуках шляхів зменшення та мінімізації ризиків, своєчасного і якісного завершення проекту. Скорочення ризиків є спільною метою як інженера-консультанта, так і замовника.

Зміни у правилах визначення вартості будівництва і роль інженера-консультанта

Чи враховувати будівельні норми під час закупівлі робіт
Олександр НЕПОМНЯЩИЙпрезидент Міждержавної гільдії інженерів консультантів, доктор наук з державного управління, професор кафедри публічного адміністрування МАУП, керівник Наукової школи управління ризиками при будівництві та експлуатації об’єктів нерухомості
Відтепер замовники можуть залучати до будівництва інженера-консультанта. Адже законодавчо урегульовані не лише вимоги до його роботи, а й оплата його послуг. Скільки коштів можна передбачити на інженерно-консультаційні послуги?

До відома

Дізнатися, як працюють інженери-консультанти та в чому допоможуть замовникам робіт в будівництві, можна на сайті ГС «Міждержавна гільдія інженерів-консультантів».

Будівельні норми є динамічним масивом інформації, що постійно оновлюється та змінюється. Ці зміни наразі відстежують фахівці з Міждержавної гільдії інженерів-консультантів, щоб скерувати діяльність замовника в правильному напрямі та допомогти успішно реалізувати проект. Адже рівень обізнаності замовника в «океані» змін будівельних норм посилює вплив замовника на підрядника та є вагомою складовою успішної реалізації проекту. А це в результаті підвищує інвестиційну привабливість територій та працює на благо громади.

logo
Набридло це спливаюче вікно?

Тоді РЕЄСТРУЙТЕСЯ прямо зараз!

30 секунд на реєстрацію – і ви зможете СКАЧУВАТИ необхідні документи, форми, зразки без обмежень

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
на реєстрацію знадобиться лише 30 секунд
Зареєструватися і скачати
Набридло це спливаюче вікно?

Тоді РЕЄСТРУЙТЕСЯ прямо зараз!

30 секунд на реєстрацію – і ви зможете СКАЧУВАТИ необхідні документи, форми, зразки без обмежень

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
на реєстрацію знадобиться лише 30 секунд
Зареєструватися і скачати
Реєструйтеся і забирайте свої подарунки:


➤ нові КЕКВ 2019-го
➤ лайфхаки з анулювання актів ревізії
✚ ПОДАРУНОК — запис вебінару

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
Зайти через соцмережі
Зареєструватися з подарунком