Головбух: Бюджет

Податкова накладна за новою формою

 • 21 листопада 2018
 • 7389
експерт з бухобліку та оподаткування в бюджетній сфері, Київ

З 1 грудня 2018 року установи подають податкову накладну за новою формою. Мінфін виклав її у новій редакції наказом «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 31 грудня 2015 року № 1307» від 17.09.2018 № 763. Тож скачайте актуальний бланк накладної та врахуйте зміни до неї й порядку її заповнення.

Податкова накладна БЛАНК (новий)

Форма податкової накладної (ПН) затверджена наказом Мінфіну від 23.02.2017 № 276. Цю форму використовуватимемо під час складання і реєстрації податкових накладних протягом листопада 2018 року.

Починаючи з 01.12.2018 складатимемо і реєструватимемо податкову накладну, форма якої затверджена наказом Мінфіну від 17.09.2018 № 763. 

Податкова накладна за новою формою

Оновлена податкова накладна заповнюватиметься дещо по-іншому, оскільки оновили не лише окремі її реквізити, а й порядок заповнення.

Як змінилася податкова накладна

Тепер у податковій накладній установи мають зазначати податковий номер платника податку відповідно до Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Мінфіну від 09.12.2011 № 1588.

Установам НЕ потрібно зазначати податковий номер, зокрема, коли:

 • постачають товари/послуги отримувачу (покупцю), який не зареєстрований платником ПДВ;
 • проводять операції з вивезення товарів за межі митної території України;
 • податкову накладну складає отримувач (покупець) послуг від нерезидента, місце постачання яких розташоване на митній території України;
 • складають податкову накладну за операціями з ліквідації основних засобів за власним рішенням.

Розділ Б податкової накладної доповнили графою 11 Сума податку на додану вартість. Її установи мають заповнювати у гривнях з копійками, а після коми зазначати шість знаків включно.

Назву графи 2 змінено на Опис (номенклатура) товарів/послуг продавця.

Змінився також розрахунок коригування до податкової накладної. До нього додали:

 1. поле для заповнення податкового номера платника податку;
 2. графу «Сума податку на додану вартість» (графа 14);
 3. графи для зазначення інформації про причину коригування:
 • графа 2.1 — код причини,
 • графа 2.2 — № з/п групи коригування.

Наказ опубліковано в «Офіційному віснику України» № 85. Він набирає чинності з першого числа місяця, що настає за місяцем його офіційного опублікування. Виняток становлять абз. другий п. 6 та п. 8 Змін до Порядку заповнення податкової накладної, затверджених наказом № 763, які набирають чинності з 01.01.2020.

Податкова соціальна пільга 2019: визначаємо нові розміри

Іван Левадськийексперт з бухобліку та оподаткування в бюджетній сфері, Київ
Із кожної зарплати чи іншого доходу працівника бухгалтер утримує ПДФО і військовий збір. Однак деякі доходи взагалі не оподатковуються, а до зарплати може застосовуватись податкова соціальна пільга. З’ясуємо, який розмір вона матиме у 2019 році та як її застосувати.

Порядок заповнення податкової накладної

Вступна частина

У вступній частині податкової накладної є три реквізити, за якими слід проставити відповідні відмітки:

 • зведена податкова накладна;
 • складена на операції, звільнені від оподаткування;
 • тип причини, чому податкову накладну не надають отримувачу.

Порядок цих реквізитів з грудня 2018 року змінюється. Розглянемо у таблиці, як їх заповнювати.

Зведена податкова накладна: як заповнювати комірки

Назва реквізиту

Критерій відповідності (так, ні)

Тип накладної (стара, нова)

Порядок заповнення

Зведена податкова накладна

Так

Стара

Проставляється символ ×

Нова

Зазначаємо код ознаки 1, або 2, або 3, або 4

Ні

Стара

Комірка залишається пустою

Нова

З 1 грудня 2018 року під час складання зведеної податкової накладної слід зазначати коди ознак, за якими її складено:

Реквізит «Не підлягає наданню покупцю» має дві комірки. У верхній ставимо позначку — × (якщо так), а в нижній зазначаємо код типу причини. Він складається з двох цифр. Коди типу причини наведені у пункті 8 Порядку № 1307.

Якщо податкова накладна не надається отримувачу, зазначений реквізит слід обов’язково заповнити. Наведемо коди типу причин і їх значення:

01 коли складаємо на суму збільшення компенсації вартості поставлених товарів/послуг, якщо на дату збільшення покупцю анульовано реєстрацію платника ПДВ
02 покупцем є неплатник ПДВ
03 постачаємо товари/послуги у рахунок оплати праці своїм працівникам
04 податкова накладна складена на постачання у межах балансу для невиробничого використання
05 якщо ліквідуємо основні засоби за власним рішенням
06 коли переводимо виробничі основні фонду у невиробничі
07 якщо товар вивозиться за межі митної території нашої країни
08 за операціями, які не є об’єктом оподаткування ПДВ
09 за операціями, які звільнені від оподаткування ПДВ
10 податкова накладна складається у разі анулювання реєстрації платника ПДВ для обчислення суми податкових зобов’язань за товарами/послугами, необоротними активами, суми ПДВ за якими були включені до складу податкового кредиту та не були використані в оподатковуваних операціях у межах госпдіяльності установи
11 складена за щоденними підсумками операцій
12 у разі постачання неплатнику ПДВ, коли податкова накладна бланк містить заповнений реквізит щодо назви покупця (випадки такого наведені у пункті 10 Порядку № 1307)
13 коли виробничі чи невиробничі засоби, інші товари/послуги використано не в госпдіяльності установи
14 складена отримувачем (покупцем) послуг від нерезидента
15 у разі перевищення бази оподаткування над фактичною ціною постачання (податкова накладна складається на суму перевищення, тобто різницю)

Наступні реквізити вступної частини — це дата її складання і реєстраційний номер. Дату складання слід заповнювати у форматі ДД.ММ.РРРР, а реєстраційний номер повинен містити виключно цифри і не починатись із «0».

Покажемо, як заповнювати вступну частину податкової накладної, у зразку.

Зразок заповнення зведеної податкової накладної

Податкова накладна за новою формою

Основна частина

Податкова накладна містить основну частину, у якій потрібно відобразити у відповідних реквізитах відомості про:

 • постачальника (продавця);
 • отримувача (покупця);
 • обсяги постачання, суми ПДВ (розділ А податкової накладної);
 • найменування товарів, послуг, їх обсяг (розділ Б податкової накладної);
 • найменування товарів, послуг, їх обсяг, вартість (додаток 1, що містить податкова накладна бланк).

Відомості про постачальника і отримувача наводимо у відповідних комірках, заповнюючи реквізити:

 • найменування установи чи підприємства або прізвище, ім’я, по батькові (для фізособи — підприємця);
 • індивідуальний номер платника ПДВ;
 • номер філії чи структурного підрозділу (за наявності);
 • податковий номер платника податку.

Нова податкова накладна, яку подаватимемо з грудня 2018 року, містить новий реквізит «податковий номер платника податку або серія (за наявності) та номер паспорта». Його слід заповнювати, коли стороною договору виступає фізособа. Заповнюємо її код ІПН або серію і номер паспорта (якщо особа не отримала ІПН через свої релігійні переконання і про це є відповідна відмітка органу ДФС у паспорті такої особи).

Якщо складається зведена податкова накладна (ознака складання 1 чи 2) і в реквізиті «Не підлягає наданню покупцю» зазначено код типу підстави 4, 8, 9 або 13, відомості про покупця наводимо так:

 • найменування покупця — свою назву установи;
 • індивідуальний номер платника ПДВ — умовний код 600000000000;
 • податковий номер платника податку або серія (за наявності) та номер паспорта — реквізит залишаємо пустим.

Якщо бюджетна установа надає послуги неплатнику ПДВ (наприклад, іншій бюджетній установі —неплатнику ПДВ), податкова накладна бюджетній установі — не платнику ПДВ не надається — про це робиться відповідна відмітка у вступній частині. При цьому відомості про покупця заповнюємо наступним чином:

 • найменування покупця — назву установи покупця, який є неплатником ПДВ;
 • індивідуальний номер платника ПДВ — умовний код 100000000000;
 • податковий номер платника податку або серія (за наявності) та номер паспорта — реквізит залишаємо пустим.

Податкова накладна складається бюджетною установою — платником ПДВ, якщо бюджетна установа є покупцем, а продавцем виступає підприємство нерезидент і місцем постачання є митна територія нашої країни. У цьому разі відомості про постачальника заповнюємо у розрізі реквізитів:

 • найменування постачальника — назву підприємства-нерезидента, країна;
 • індивідуальний номер платника ПДВ — умовний код 500000000000;
 • податковий номер платника податку або серія (за наявності) та номер паспорта — реквізит залишаємо пустим.

ПДФО для бюджетників: перерахувати і не помилитися

Податкова накладна за новою формою
Олеся СКРИМОВСЬКА головний редактор тижневика "Головбух: Бюджет", у минулому головний бухгалтер
Установи мають право перераховувати ПДФО за будь-який період і в будь-яких випадках. Зазвичай це роблять для самоперевірки. Проте є й обов’язковий перерахунок — річний. Його проводять, коли нараховують зарплату за останній місяць звітного року, тобто в грудні. То як провести перерахунок ПДФО у грудні? Хто і яку податкову соціальну пільгу мав отримувати у 2018 році? Яка відповідальність за порушення законодавства? Будьте в курсі!

Розділ А, що містить нова податкова накладна, не змінився і передбачає заповнення реквізитів щодо:

 • загальної суми коштів, яка сплачуватиметься з врахуванням суми ПДВ (реквізит І);
 • загальної суми ПДВ та в розрізі ставок 20% і 7% (реквізити ІІ-IV);
 • обсягів постачання, які обкладаються ПДВ за ставкою 20%, 7% (реквізити V-VI);
 • обсягів постачання при експорті товарів за ставкою ПДВ 0% (реквізит VII, що містить податкова накладна у розділі А);
 • обсягів постачання на митній території нашої країни за ставкою ПДВ 0% (реквізит VIII);
 • обсягів операцій, звільнених від оподаткування ПДВ (реквізити IX);
 • зворотної (заставної) тари (реквізити X).

У розділі Б податкової накладної заповнюємо для кожного товару чи послуги такі відомості:

 • порядковий номер рядка;
 • опис номенклатура товарів чи послуг продавця, щодо яких складена податкова накладна;
 • код товару за УКТ ЗЕД;
 • код ознаки імпортованого товару;
 • код послуги згідно з ДКПП (не заповнюємо для товарів);
 • одиниця виміру і код;
 • обсяг товару чи послуги;
 • ціна постачання одиниці товару чи послуги без ПДВ;
 • код ставки ПДВ (відповідні коди зазначені у реквізитах V-IX розділу А, що містить податкова накладна бланк;
 • код пільги (її обираємо із довідника податкових пільг, якщо пільга відсутня у довіднику — зазначаємо умовний код «99999999», а у примітці до цього реквізиту зазначаємо пункти (підпункти), статті, підрозділи, розділи Податкового кодексу України (ПК) та/або міжнародного договору, якими передбачено звільнення від оподаткування);
 • базу оподаткування без ПДВ;
 • суму ПДВ (реквізит, що містить нова податкова накладна);
 • код виду діяльності с/г товаровиробника.

Слід пам’ятати, що податкову накладну складаємо на кожне повне або часткове постачання товарів/послуг, а також на суму коштів, які зараховані на поточний рахунок як попередня оплата (аванс).

Коли мова йде про часткове постачання товарів/послуг, і їх частка не містить окремої вартості, складаємо додаток 1 до податкової накладної. У ньому потрібно зазначати відомості про частку поставлених товарів, при цьому суму постачання і суму ПДВ зазначаємо у розділі Б на весь обсяг, що повинен бути поставлений.

Додаток 1 до податкової накладної передбачає заповнення відомості про часткове постачання у реквізитах:

 • порядковий номер рядка;
 • опис номенклатура товарів чи послуг продавця, щодо яких складена податкова накладна;
 • код товару за УКТ ЗЕД;
 • код ознаки імпортованого товару;
 • код послуги згідно з ДКПП (не заповнюємо для товарів);
 • одиниця виміру і код;
 • обсяг товару чи послуги (загальне постачання);
 • вартість загального постачання без ПДВ (має відповідати сумі у реквізиті 10 розділу Б, що містить податкова накладна бланк);
 • одиниця виміру і обсяг частки поставленого товару чи послуги;
 • одиниця виміру і обсяг частки товару чи послуги, яку буде поставлено пізніше.
 • код виду діяльності с/г товаровиробника.

Кінцева частина

Бюджетна установа — платник ПДВ зобов’язана складати кожну податкову накладну й додаток 1 до неї у електронному вигляді. Під час її підписання накладається електронний підпис. У кінцевій частині, що містить податкова накладна, зазначаємо відомості про посадову особу, яка її підписує, тобто ініціали й прізвище та її ІПН.

Порядок виправлення помилок

З грудня 2018 року порядок заповнення податкової накладної міститиме алгоритм виправлення:

 • несумових помилок у вступній частині;
 • сумових помилок в основній частині;
 • ситуації, коли на одну й ту ж операцію складена не одна податкова накладна (дві чи більше).

Форма розрахунку коригування з 1 грудня 2018 року теж подаватиметься за новою формою.

Виправлення несумових помилок

Якщо допустили помилку в реквізитах вступної частини податкової накладної і її вже зареєстровано у Єдиному реєстрі податкових накладних (ЄРПН), при цьому така помилка не заважає ідентифікувати здійснену операцію, бюджетна установа постачальник (платник ПДВ) на дату виявлення помилки має скласти розрахунок коригування до податкової накладної.

У ньому усі реквізити вступної частини, що містить податкова накладна з помилкою, — повторюємо, а у реквізиті з помилкою — зазначаємо правильні відомості. Основна частина податкової накладної (розділи А і Б) при цьому не заповнюємо, тобто залишаємо пустими. На такий розрахунок коригування накладаємо електронний підпис і реєструємо у ЄРПН.

Виправлення сумових помилок

Сумові помилки в основній частині, що містить податкова накладна, виправлятимемо лише коли:

 • змінюється сума компенсації вартості товарів чи послуг, включаючи наступний за постачанням перегляд цін, перерахунок у випадку повернення товарів чи послуг особі, яка їх надала;
 • постачальник повертає суму попередньої оплати за товари чи послуги.

У цьому випадку у розрахунку коригування:

 • 1 — зазначаємо рядки за тим же порядковим номером, що містить податкова накладна, і в кожній комірці проставляємо значення зі знаком «–»;
 • 2 — додаємо новий рядок з правильними значеннями, при цьому порядковий номер вказуємо наступний за черговістю, який було зазначено у податковій накладній (тобто порядкові номери за новими рядками не повинні повторюватись з тими, які містить податкова накладна);
 • 3 — у графі 2.2 розрахунку коригування проставляємо порядковий номер групи коригування, який є однаковим для рядка, який зазначений у розрахунку коригування зі знаком «–», і нового рядка з правильними відомостями (за першою помилкою — порядковий номер групи коригування — 1, за другою — 2 і т. д.);
 • 4 у графі 2.1 зазначаємо код причини коригування (для однієї групи коригування причина такого коригування має бути одна).

Кількість груп коригування у кожному розрахунку коригування не обмежується. Умовні коди причин коригування ДФС оприлюднює на своєму сайті.

Зареєстровано у ЄРПН кілька накладних на одну операцію

Якщо у ЄРПН на одну операцію помилково зареєстрована податкова накладна два рази, бюджетна установа (надавач послуг), яка є платником ПДВ, складає розрахунок коригування до податкової накладної, що зареєстрована у ЄРПН вдруге. У ньому:

 • у реквізиті «Не підлягає наданню отримувачу (покупцю) з причин» — зазначаємо код типу причини 20 без проставлення символу «×», оскільки такий символ вже містить податкова накладна;
 • у реквізиті «Інформаційні дані щодо складеної та зареєстрованої в Єдиному реєстрі податкових накладних податкової накладної, зайво складеної на операцію, за якою в Єдиному реєстрі податкових накладних вже зареєстрована податкова накладна» — вказуємо реквізити тієї податкової накладної, яка правильно складена і зареєстрована у ЄРПН (тобто податкова накладна, до якої не складаємо розрахунок коригування);
 • реквізити розділу А і реквізити 1-15 розділу Б не заповнюємо (залишаємо пустими).

Складати такі розрахунки коригування покладено як на постачальника, так і на покупця, які є платниками ПДВ.

Зверніть увагу!

Якщо комісія контролюючого органу відмовить у реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН, установа може оскаржити це рішення в адміністративному порядку — надіслати скаргу до комісії ДФС з питань розгляду скарг. Зразок заповнення скарги ви можете розглянути на сайті ДФС за посиланням.

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не прогавити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. З нашою допомогою працювати легше!

Освітні заходи
Отримайте нові знання
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплати і станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Бажаєте скачати файл?!Зареєструйтесь, будь ласка!

30 секунд на реєстрацію – і Ви теж зможете скачувати необхідні документи, форми, зразки тощо


У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
на реєстрацію знадобиться лише 30 секунд
Зареєструватися