Головбух: Бюджет

Складаємо розрахунок з рентної плати за воду

 • 1 серпня 2018
 • 768
експерт з бухобліку та оподаткування в бюджетній сфері, Київ

Розрахунок з рентної плати за спеціальне використання води за ІІ квартал 2018 року подаємо за новою формою. Підкажемо, як її скласти.

Установи, які використовують воду для влacних питних і caнітapнo-гiгiєнiчних пoтpeб або в господарській діяльності для отримання доходу, складають розрахунок з рентної плати за спеціальне використання води та розрахунок з рентної плати за спеціальне використання поверхневих вод.

Обидва розрахунки з плати за воду — за спеціальне використання води та поверхневих вод — є, відповідно, додатками 5 та 6 до податкової декларації з рентної плати, затвердженої наказом Мінфіну від 17.08.2015 № 719.

Спершу розглянемо їх бланки, а далі — послідовність заповнення.

Розрахунок з рентної плати за спеціальне використання води БЛАНК (додаток 5)

Складаємо розрахунок з рентної плати за спеціальне використання води (додаток 5)

Якщо у господарській діяльності установа використовує воду і отримує дохід, вона складає розрахунок з рентної плати за воду (додаток 5 до декларації) на увесь об’єм води, що споживає, у т. ч. для влacних питних і caнітapнo-гiгiєнiчних пoтpeб. Таку вимогу визначає підпункт 255.11.12 ПК.

Установа придбаває питну воду: про облік

Фаїна Іскрижицька
Фаїна Іскрижицька Експерт MCFR Головбух
Питна вода — є не що інше, як продукт харчування, який слід обліковувати на субрахунку 1511 «Продукти харчування». Утім бюджетні установи, які придбавають лише воду, здійснюють видатки на придбання води за КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар». Тож виникає певна суперечність. Як правильно обліковувати питну воду в такій ситуації?

У розрахунку з рентної плати потрібно вказати:
 • пopядкoвий нoмep податкової декларації з рентної плати, до якої додаємо розрахунок з рентної плати за воду;
 • пopядкoвий нoмep розрахунку;
 • тип форми.
Якщо декларацію і розрахунок подаємо за відповідний квартал вперше, обираємо тип форми — звітний. Коли подаємо їх вдруге, втретє до закінчення граничного терміну подання, обираємо тип форми — звітний новий. Якщо уточнюємо показники, що містить декларація з рентної плати за воду 2018 року за минулий звітний квартал, обираємо тип форми — уточнюючий.

У розрахунку записуємо відомості у реквізитах:
 • 1 — звітний період (номер кварталу і рік);
 • 2 — код ЄДРПОУ установи;
 • 3 — код ОМС, що зазначили у реквізиті 2 декларації (КОАТУУ);
 • 4 — назва органу, який видав дозвіл на спецводокористування, його номер;
 • 4.1 — дату видачі дозволу;
 • 4.2 — кількість років, протягом яких дозвіл діє.
У реквізиті 5, що містить розрахунок з рентної плати за спеціальне використання води, записуємо код ОМС за місцезнаходженням водного об’єкта. Тобто вказуємо код КОАТУУ. Якщо водних об’єктів кілька, розрахунок складаємо для кожного з них. При цьому у реквізиті 6 записуємо код водного об’єкта. Його обираємо з додатка 16 до податкової декларації.

Слідкуйте, щоб остання цифра коду перевищувала нуль — ознака, що розрахунок з рентної плати за спецвикористання води у цьому реквізиті заповнений правильно.

У розрахунку записуємо відомості про об’єм води (кубометри) у реквізитах:
 • 7 — установлений річний ліміт споживання за дозволом;
 • 8.1 — спожитий з початку року у межах ліміту;
 • 8.2 — спожитий понад ліміт — різницю використаних кубів з початку року і кубів, які зазначені у дозволі;
 • 8 — спожитий з початку року (всього).
У реквізиті 9 розрахунок з рентної плати за спеціальне використання води має відображати ставку рентної плати. Її обираємо з пункту 255.5 ПК.

У реквізитах 10.1–10.4 записуємо коефіцієнти, які збільшують ставку рентної плати. Їх наведемо у таблиці.

Коефіцієнти до ставок рентної плати

Умова застосування коефіцієнта Коефіцієнт Номер реквізита в розрахунку
За спожиту воду, що входить виключно до складу напоїв 0,005 10.1
За шахтну, кар’єрну та дренажну воду 0,300 10.2
За споживання води без лічильників 2,000 10.3
За споживання води поверх ліміту 5,000 10.4

Далі для заповнення декларації з рентної плати за спеціальне використання води потрібно визначити у реквізиті 11 кожного розрахунку за кожним водним об’єктом суму податкового зобов’язання з початку року. Формула, за якою її обраховують, зазначена у назві реквізиту 11 розрахунку. У формулі використовують зменшуючий коефіцієнт (V), який дорівнює:
 • 1 — для водних ресурсів, що входять виключно до складу напоїв;
 • 100 — за спеціальне витрачання поверхневих та підземних вод, шахтної, кар’єрної та дренажної води;
 • 10 000 — для водних ресурсів для потреб рибництва.

Декларація з рентної плати за воду 2018 року не подається і не складається за воду, призначену для забезпечення випуску цінних промислових видів риби та інших водних живих ресурсів у водні об’єкти. Ця операція не оподатковується рентною платою.

У реквізиті 12 розрахунку записуємо суму податкового зобов’язання, яка зазначена у реквізиті 11 розрахунку за попередній звітний період. Тобто:
 • реквізит 12 (за І півріччя) = реквізит 11 (за І квартал);
 • реквізит 12 (за 9 місяців) = реквізит 11 (за І півріччя);
 • реквізит 12 (за рік) = реквізит 11 (за 9 місяців).
Після того як значення у реквізитах 11 і 12 розрахунку обчислені, для заповнення декларації з рентної плати за воду обчислюємо реквізит 13 розрахунку: від значення у реквізиті 11 віднімаємо значення у реквізиті 12.

Реквізити 14–17 заповнюємо у розрахунку з типом форми — уточнюючий.

У кінці розрахунку записуємо дату його складання. Розрахунок підписує головний бухгалтер і керівник установи. Кожен підпис ідентифікований — записуємо ініціали й прізвище й код ІПН.

Розрахунок з рентної плати за спеціальне використання поверхневих вод БЛАНК (додаток 6)


Податкова соціальна пільга 2019: визначаємо нові розміри

Іван Левадськийексперт з бухобліку та оподаткування в бюджетній сфері, Київ
Із кожної зарплати чи іншого доходу працівника бухгалтер утримує ПДФО і військовий збір. Однак деякі доходи взагалі не оподатковуються, а до зарплати може застосовуватись податкова соціальна пільга. З’ясуємо, який розмір вона матиме у 2019 році та як її застосувати.

Складаємо розрахунок з рентної плати за спеціальне використання поверхневих вод (додаток 6)

Розрахунок з рентної плати за спеціальне використання поверхневих вод для потреб водного транспорту складають установи, на балансі яких є водний транспорт (моторні човни, катери, гребкові човни тощо) і яким установа користується для отримання доходу.

У цьому розрахунку записуємо:
 • пopядкoвий нoмep податкової декларації з рентної плати, до якої додаємо розрахунок з рентної плати за спеціальне використання води;
 • пopядкoвий нoмep розрахунку;
 • тип форми.
Якщо декларацію і розрахунок подаємо за відповідний квартал вперше, обираємо тип форми декларації і розрахунку — звітний. Коли подаємо їх вдруге, втретє до закінчення граничного терміну подання, обираємо тип форми — звітний новий. Якщо уточнюємо показники за минулий звітний квартал, що містить декларація з рентної плати за воду 2018 і розрахунок до неї, обираємо тип форми — уточнюючий.

У розрахунку записуємо відомості у реквізитах:
 • 1 — звітний період (номер кварталу і рік);
 • 2 — код ЄДРПОУ установи;
 • 3 — код ОМС, який зазначили у реквізиті 2 декларації (КОАТУУ);
 • 4 — код водного об’єкта згідно з додатком 16 до декларації.
Розрахунок з рентної плати за воду 2018 року (додаток 6) складаємо окремо для кожного водного транспорту. Щоб обчислити об’єкт оподаткування з початку року, спершу записуємо у реквізитах:
 • 5.1 — кількість місць у водному транспорті;
 • 5.2 — кількість діб, протягом яких водний транспорт експлуатували;
 • 5 — кількість місце-діб експлуатації. Його визначаємо як добуток значень у реквізитах 5.1 і 5.2.
У реквізит 6, що містить розрахунок з рентної плати за воду 2018 року, вписуємо ставку рентної плати — 0,0215 грн за 1 місце-добу експлуатації.

Після цього обчислюємо податкове зобов’язання з початку року. Для цього значення реквізиту 5 перемножуємо на значення реквізиту 6, отриманий результат вписуємо до реквізиту 7 розрахунку. Це і є сума податкового зобов’язання з початку року.

У реквізиті 8 розрахунок з рентної плати за спеціальне використання води (додаток 6) має містити суму податкового зобов’язання за минулий звітний період. Тобто, як і в попередньому розрахунку, мають виконуватися рівності:
 • реквізит 8 (за І півріччя) = реквізит 7 (за І квартал);
 • реквізит 8 (за 9 місяців) = реквізит 7 (за І півріччя);
 • реквізит 8 (за рік) = реквізит 7 (за 9 місяців).
За звітний квартал суму податкового зобов’язання вписуємо у реквізит 9. Цю суму обчислюємо як різницю значень у реквізитах 7 і 8.

Реквізити 10–13 заповнюємо у розрахунку з типом форми «уточнюючий».

У кінці розрахунку записуємо дату його складання. Розрахунок підписує головний бухгалтер і керівник установи. Кожен підпис ідентифікований — записуємо ініціали й прізвище й код ІПН.

Як заповнити розрахунок з рентної плати за спеціальне використання води (додатки 5 і 6) з’ясували. Далі про власне декларацію.

Складаємо декларацію з рентної плати

Коли розрахунки до податкової декларації за кожним водним об’єктом й кожною одиницею водного транспорту склали, заповнюємо саму декларацію. У ній записуємо:
 • пopядкoвий нoмep декларації;
 • її тип (звітна, звітна нова, уточнююча);
Якщо декларацію подаємо за відповідний квартал вперше, обираємо тип декларації — звітна. Коли декларація з рентної плати за воду подається до закінчення граничного терміну вдруге, втретє, обираємо тип — звітна нова. Якщо уточнюємо показники за минулий звітний період, обираємо тип — уточнююча.

У реквізиті 1 записуємо звітний період. Для звітної і звітної нової декларації заповнюємо реквізит 1.1.1, для уточнюючої — реквізит 1.2.1.

У реквізиті 2, що містить податкова декларація з рентної плати за спеціальне використання води, наводимо відомості про установу — платника рентної плати:
 • її повну назву;
 • код ЄДРПОУ;
 • код КВЕД;
 • код КОАТУУ;
 • її податкову адресу;
 • телефон (факс), e-mail.
У реквізиті 3 декларації записуємо назву контролюючого органу, до якого подаємо декларацію.

У реквізиті 4 декларації вказуємо загальну суму податкового зобов’язання з рентної плати. Якщо податкова декларація з рентної плати за воду складена лише на основі розрахунків (додатків 5 і 6), у декларації вказуємо відповідну суму у реквізиті 4.4.

Реквізити 4.4.1 – 4.4.3 записуємо у декларації з видом «уточнююча». Якщо установа сплачує лише рентну плату, пов’язану з споживанням води, користуванням водним транспортом, реквізит 4 = реквізит 4.4.

Суму у реквізиті 4.4, що містить декларація з рентної плати за спеціальне використання води, визначаємо підсумком значень у реквізиті 13 усіх розрахунків, складених за кожним водним об’єктом за формою додатка 5, та значень у реквізиті 9 усіх розрахунків, складених за кожним водним транспортом за формою додатка 6.

У реквізиті 5 декларації записуємо кількість розрахунків, які складені за формою додатка 5 і окремо — додатка 6.

У реквізиті 6, що містить податкова декларація з рентної плати за воду, наводимо доповнення до неї (за наявності). Також у кінці форми записуємо дату складання декларації.

Декларацію підписує головний бухгалтер і керівник установи. Кожен підпис ідентифікований — записуємо ініціали й прізвище, код ІПН.
Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не прогавити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. З нашою допомогою працювати легше!

Освітні заходи
Отримайте нові знання
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплати і станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Бажаєте скачати файл?!Зареєструйтесь, будь ласка!

30 секунд на реєстрацію – і Ви теж зможете скачувати необхідні документи, форми, зразки тощо


У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
на реєстрацію знадобиться лише 30 секунд
Зареєструватися