Головбух: Бюджет

Оновлений Звіт з праці 2019: враховуємо все

 • 2 квітня 2019
 • 17316
експерт з бухобліку та оподаткування в бюджетній сфері, Київ

Заповнення звітної документації — звична практика для бюджетників. Але і тут не обходиться без помилок, особливо якщо форми — нові. Допоможемо скласти оновлений Звіт з праці (форма 1-ПВ) правильно.

Завантажуйте чинні бланки:

Форма № 1-ПВ (місячна) затверджена наказом Держстату від 10.06.2016 № 90
Форма 1-ПВ (квартальна) затверджена наказом Держстату від 06.07.2018 №134 (зі змінами)

Хто подає звіт з праці

Держстат запровадив сервіс отримання за кодом ЄДРПОУ переліку форм статзвітності, за якими звітуємо місцевим органам статистики.

Щоб з’ясувати, який звіт з праці — квартальний чи місячний має подати ваша установа:

 1. перейдіть на офіційний сайт Держстату,
 2. оберіть рубрику «Для респондентів»,
 3. перейдіть за посиланням «Сервіс "пошук за кодом ЄДРПОУ"»,
 4. відкрийте вкладку «пошук за кодом ЄДРПОУ»,
 5. у відповідному полі введіть код ЄДРПОУ установи і натисніть кнопку «пошук».

На екрані висвітиться перелік усіх форм статзвітності, які установа має подати протягом року місцевому органу статистики.

Строки подання звіту

Для вчасного подання статистичної звітності Держстат щороку затверджує календар для кожної форми звіту. Наведемо строки для подання звітів у таблиці.

Термін подання статистичної звітності

Місяць

Числа місяця, у які подаємо

місячний звіт

квартальний звіт

Січень

1-8

1-8

Лютий

1-7

-

Березень

1-7

-

Квітень

1-8

1-8

Травень

1-7

-

Червень

1-7

-

Липень

1-8

1-8

Серпень

1-7

-

Вересень

1-9

-

Жовтень

1-7

1-7

Листопад

1-7

-

Грудень

1-9

-

Слід зауважити, що в ці строки Держстат має отримати електронний звіт з використанням ЕЦП або оригінал паперового носія — якщо звіт подаємо на руки чи поштою.

Бланки звіту з праці для 2019 року

Звіт зі статистики оплати праці має кілька форм:

 • 1-ПВ (місячна) «Звіт з праці» (затверджена наказом Держстату від 10.06.2016 № 90) ;
 • 1-ПВ (квартальна) «Звіт з праці» (затверджена наказом Держстату від 06.07.2018 №134). Держстат уніс зміни до цієї форми наказом від 12.03.2019 № 104, тож у 2019 році для звітності використовуйте новий бланк;
 • 1-ПВ (умови праці) «Звіт про умови праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці» (затверджена наказом Держстату від 10.06.2016 № 90) — подаємо один раз на два роки (до 28.02.2019, 28.02.2020);
 • 1-РС «Звіт про витрати на утримання робочої сили» (затверджена наказом Держстату від 07.08.2014 № 227) — подаємо один раз на чотири роки (до 07.04.2019).

Форма 1-ПВ (місячна)

Форма 1-ПВ місячна — бланк 2019

Форма 1-ПВ (квартальна)

Форма 1-ПВ квартальна — бланк 2019

Оновлений Звіт з праці 2019: враховуємо все

Якщо потрібні інші бланки, ми зібрали їх тут:

Інструкція заповнення звіту з праці

Форма 1-ПВ 2019 року, як місячна, так і квартальна, мають однакову вступну частини. Основна частина звітів різниться. Кінцева — теж однакова. Розглянемо, як заповнити кожну із частин звіту, окремо.

Вступна частина

Це відомості про установу:

 • її найменування;
 • код ЄДРПОУ;
 • юридична і фактична адреси.

Також вступна частина містить відомості про структурний підрозділ установи:

 • його найменування;
 • вид економічної діяльності;
 • фактична адреса;
 • номер підрозділу.

Основна частина – місячний звіт з праці

Основна частина сформована з двох табличних блоків (розділів). У першому у рядках 1020-1070 вказується:

У рядки 1020 і 1070 не враховуються:

Під час обчислення середньооблікової кількості штатних працівників, не враховуємо осіб, які:

 • у декретній відпустці або у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;
 • мобілізовані (призвані на військову службу на особливий період).

Місячний звіт з праці буде правильним, якщо за першим табличним блоком виконуються арифметичні рівняння:

 • рядок 1020 ≥ 1030;
 • рядок 1020 > 1070.

Та це ще не все. Порівнюємо показники першого табличного блоку звіту за поточний і попередній місяць. Якщо середньооблікова кількість штатних працівників (рядок 1040) на 25% чи більше зменшилась або збільшилась порівняно з попереднім місяцем, обов’язково зазначаємо основну причину цього відхилення у поясненні до першого табличного блоку звіту.

Звіт з праці 2019 року не містить показника середня зарплата штатного працівника. Відтак аби порівняти, обраховуємо його самостійно. Для цього значення у рядку 1070 ділимо на значення у рядку 1040. Ці показники обчислюємо за поточний і попередній місяць. Якщо відхилення між ними перевищує 10% чи більше, обов’язково зазначаємо основну причину цього відхилення у поясненні до першого табличного блоку звіту.

Переплатили зарплату працівнику. Чи можна утримати?

Звіт з праці
Людмила КРАВЧЕНКОкерівник експертної групи MCFR Головбух
Бухгалтер нарахував зарплату працівникам і певний, що дотримав усіх законодавчих норм. Але під час перевірки ревізор виявив, що бухгалтер нарахував більше, ніж належало. Тож ревізор направив керівнику вимогу відшкодувати незаконні виплати. Але з чиєї заробітної плати — працівника, бухгалтера чи керівника — відшкодовувати ці виплати?

У другому табличному блоці, що містить форма 1-ПВ місячна, у рядках 2010-2070 зазначаємо інформацію про:

 • суму заборгованості з виплати зарплати,
 • з неї — утворену у попередні роки,
 • кількість працівників, яким своєчасно її не виплачено,
 • суму заборгованості по оплаті днів хвороби,
 • суму заборгованості з виплати зарплати коштом бюджету,
 • з неї — коштом місцевого бюджету,
 • суму заборгованості з компенсаційних виплат працівникам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Нова форма звіту по заборгованості страхувальника

Звіт з праці 2019 року бюджетні установи, як правило, складають без заповнення другого табличного блока. По захищеній статті видатків заборгованість виникає вкрай рідко та йФСС фінансує вчасно. Якщо є проблема з фінансуванням, утворена кредиторська заборгованість порівняно з попереднім місяцем збільшилась або зменшилась на 25% чи більше, у звіт обов’язково вписуємо пояснення основної причини цього відхилення.

Заповнений звіт буде правильним, якщо за другим табличним блоком виконуватиметься арифметичний контроль:

 • рядок 2010 ≥ 2020;
 • рядок 2010 = 2050;
 • рядок 2050 > 2070 — для установ держбюджету;
 • рядок 2050 = 2060 + 2070 — для установ місцевого бюджету.

Основна частина – звіт з праці квартальний

Основна частина оновленого квартального звіту сформована із шести табличних блоків. У цих блоках наводимо відомості про:

 • кількість штатних працівників;
 • втрати робочого часу по ним;
 • складові фонду їх оплати праці;
 • розподіл їх за розміром зарплати;
 • окремі категорії працівників, їх фонд оплати праці;
 • укладені колективні договори.

Перший табличний блок

Квартальна форма 1-ПВ у першому табличному блоці має містити відомості про кількість штатних працівників, яких у звітному кварталі:

 • прийнято;
 • звільнено, у т. ч. у зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці та за інших підстав.

У цьому табличному блоці зазначаємо відомості про облікову кількість штатних працівників на кінець звітного періоду.

Подаючи звіт з праці 2019 року за IV квартал, додатково зазначаємо відомості у трьох рядках про облікову кількість штатних працівників:

Перший табличний блок буде правильним за умови, якщо:

 • рядок 3040 ≥ 3050 + 3060;
 • рядок 3070 (для звіту за січень–березень) = 3070 (попереднього звіту) + 3020 – 3040;
 • рядок 3070 (для звіту за січень–червень, січень–вересень, січень–грудень) = 3070 (попереднього звіту) + (3020 – 3020 (попереднього періоду)) – (3040 –3040 (попереднього періоду)).

Другий табличний блок

У другому табличному блоці потрібно відобразити кількість невідпрацьованого робочого часу у зв’язку з:

 • наданням за ініціативою власника відпустки без збереження зарплати;
 • переведення працівників для економії фінансових ресурсів на неповний робочий день (тиждень);
 • масовими невиходами на роботу (страйками).
Ці показники вносимо у розрізі люд.-год. та власне кількості осіб, за якими ці показники обчислюємо. Якщо в одній графі є значення, то в іншій воно теж має бути. Неприпустимим є заповнення лише однієї з граф.

Як визначити тривалість відпустки за неповного робочого дня

Людмила кравченко
Людмила Кравченко Керівник експертної групи MCFR Головбух
Неповний робочий день або неповний робочий тиждень можуть установлювати за угодою між працівником і роботодавцем як при прийнятті на роботу, так і згодом. Та чи можна надавати відпустку неповної тривалості працівнику, котрий працює неповний робочий день?

Третій табличний блок

У третьому табличному блоці розписуємо витрати на оплату праці штатних працівників за її складовими. У квартальну форму 1-ПВ записуємо суму усього фонду оплати праці штатних працівників і окремо суми:

 • фонду основної зарплати;
 • фонду додаткової зарплати;
 • заохочувальних й компенсаційних виплат.

Під час обчислення цих показників користуємося інструкцією зі статистики зарплати. Із фонду додаткової зарплати виокремлюємо окремі показники. Це нараховані:

 • надбавки і доплати;
 • щомісячні премії і винагороди;
 • індексація;
 • компенсація втрати частини заробітку у зв’язку з порушенням термінів її виплати.

Теж саме проводимо із заохочувальними й компенсаційними виплатами. Тобто виокремлюємо суми:

 • матеріальної допомоги;
 • соціальних індивідуальних пільг;
 • оплати за невідпрацьований час.

Щоб перевірити, чи правильно склали звіт з праці, з’ясовуємо, чи:

 • рядок 5010 = 5020 + 5030 + 5060;
 • рядок 5010 = 1070 (графи 2 форми № 1-ПВ (місячна));
 • рядок 5030 ≥ 5040 + 5050 + 5090;
 • рядок 5060 ≥ 5070 + 5080;
 • рядок 5090 ≤ 5030 + 5060.

Четвертий табличний блок

У четвертому табличному блоці звіту наводимо загальну кількість штатних працівників. Виокремлюємо ту кількість, яка повністю відпрацювала місячну норму праці або більше її половини.

Форма 1 ПВ 2019 року містить окремий рядок 6010, у якому відображаємо кількість осіб, які працюють від 0,5 до 1 ставки чи на повну ставку, відпрацювали місяць або за яким зберігався середній заробіток на час відсутності (відрядження, відпустка тощо). Коли більше половини місячної норми робочого часу працівник хворів, його до цієї кількості осіб не зараховуємо.

В рядках 6020-6120 цю чисельність розмежовуємо за рівнем заробітку на 11 груп. Умови віднесення працівника до тієї чи іншої групи визначені у самому бланку звіту (назві рядка). У 2019 році у рядку 6020 зазначаємо осіб, чий заробіток менший 4173 грн, тобто менший ніж мінімальна заробітна плата.

У рядку 6130 четвертого табличного блоку виокремлюємо чисельність працівників, яких прийняли на умовах повного робочого дня (тижня) і які перебували в обліковому складі працівників на кінець звітного кварталу. При цьому вони відпрацювали 100% фонду робочого часу. У рядку 6140 зазначаємо тих працівників, яким зарплату нараховано за повний місяць (останній місяць кварталу) і її сума не перевищувала розміру мінімальної.

Звіт з праці 2019 року в четвертому табличному блоці має ще один рядок — 6150. У ньому зазначаємо облікову кількість працівників на кінець останнього місяця звітного кварталу, яким тарифну ставку (оклад згідно з тарифним розрядом, посадовий оклад) встановлено нижче від прожиткового мінімуму для працездатної особи, що діяв у цьому періоді. Як правило, для бюджетної установи значення у цьому рядку дорівнює 0.

Аби перевірити, чи правильно склали звіт, визначаємо, чи в четвертому табличному блоці:

 • рядок 6010 = ∑ (6020-6120);
 • рядок 6010 ≤ 1040 (графи 1 форми № 1-ПВ (місячна))
 • рядок 6010 ≥ 6130;
 • рядок 6130 ≤ 3070 (графи 1);
 • рядок 6130 ≤ 1040 (графи 1 форми № 1-ПВ (місячна));
 • рядок 6140 ≤ 6020;
 • рядок 6150 ≤ 3070 (графи 1);
 • рядок 6150 ≤ 1040 (графи 1 форми № 1-ПВ (місячна)).

П’ятий табличний блок

У п’ятому табличному блоці, що містить звіт з праці квартальний, зазначаємо інформацію про середньооблікову кількість працівників, їх фонд оплати праці, відпрацьований час для таких категорій:

 • жіночої статі (з числа штатних працівників);
 • осіб, оплата праці яких фінансується з бюджету (з числа штатних працівників);
 • зовнішніх сумісників;
 • осіб, які виконують роботу (надають послуги), як обумовлює цивільно-правовий договір.

Форма 1-ПВ за цим табличним блоком буде правильною за умови виконання арифметичних рівнянь:

 • рядок 7010 (графа 1) ≤ 1040 (графа 2 форми № 1-ПВ (місячна));
 • рядок 7010 (графа 2) ≤ 5010;
 • Рядок 7010 (графа 3) ≤ 1060 (графа 2 форми № 1-ПВ (місячна));
 • Рядок 7020 (графа 1) ≤ 1040 (графи 2 форми № 1-ПВ (місячна));
 • рядок 7020 (графа 2) ≤ 5010.

Шостий табличний блок

Коли складаємо звіт за І-ІІІ квартали, шостий табличний блок звіту не заповнюємо. Відомості у рядках цього блоку відображаємо у звіті з праці за IV квартал. У рядках 8010-8040 вказуємо:

 • кількість укладених й зареєстрованих колективних договорів;
 • кількість основних працівників (штатних), які захищені дією колективного договору;
 • розмір мінімальної місячної тарифної ставки (окладу), що визначає колективний договір;
 • розмір мінімальної місячної тарифної ставки (окладу), що визначає галузева угода.

Якщо у першому рядку 8010 шостого табличного блоку наявне значення, в інших рядках 8020 і 8030 воно теж повинне бути. Інакше звіт буде складений з помилкою.

Кінцева частина звіту з праці

Кінцева частина місячного й квартального звітів однакова. Вона містить відомості про:

 • відповідальну особу за складання звіту, її підпис, прізвище і ініціали;
 • керівника установи, його підпис, прізвище і ініціали.

Відповідальною особою, як правило, є представник кадрової або бухгалтерської служби установи чи інший працівник, визначений наказом.

Після підписів звіт з праці 2019 року має містити контактні дані відповідальної особи (телефон, факс, e-mail).

Приклад заповнення звіту з праці ви можете знайти на шпальтах журналу 

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не прогавити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. З нашою допомогою працювати легше!

Освітні заходи
Отримайте нові знання
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплати і станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Набридло це спливаюче вікно?

Тоді РЕЄСТРУЙТЕСЯ прямо зараз!

30 секунд на реєстрацію – і ви зможете СКАЧУВАТИ необхідні документи, форми, зразки без обмежень

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
на реєстрацію знадобиться лише 30 секунд
Зареєструватися і скачати
Приєднуйтесь до команди професійних бухгалтерів та отримайте:


➤ нові КЕКВ 2019-го
➤ лайфхаки з анулювання актів ревізії
➤ понад 700 рішень щоденних робочих ситуацій
➤ користування онлайн-сервісами без обмежень

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
Зареєструватися і дочитати